Windykacja należności oznacza wzięcie na siebie odpowiedzialności. - EOS w Polsce

Nasz cel? Zmieniać świat na lepsze.

Grupa EOS zdefiniowała cele zrównoważonego rozwoju w swojej strategii odpowiedzialności korporacyjnej (Corporate Responsibility, CR). Takie rozwiązanie pomaga nam ustrukturyzować aktywności i zachęca nas do jeszcze bardziej odpowiedzialnego działania. 
A green world flourishes with plants as two individuals promote sustainability - one painting a heart, the other standing on a small ladder, symbolizing care and progress.
00

Intro

„Z naszej perspektywy windykacja należności oznacza wzięcie na siebie odpowiedzialności – nie tylko za pracowników i klientów EOS, ale także za konsumentów, społeczeństwo i całą branżę windykacyjną. W skrócie mowa o tym, by zmieniać świat na lepsze.”

Marwin Ramcke
Prezes Zarządu Grupy EOS 
coating, master-of-ceremonies, jacket, suit, president
01

Strategia i cele zrównoważonego rozwoju

Zarządzanie wierzytelnościami oznacza branie na siebie odpowiedzialności

Odnosimy sukcesy w biznesie, bo akceptujemy zmiany i bierzemy odpowiedzialność za swoje działania. Chcemy zmieniać świat na lepsze z myślą o naszych klientach i pracownikach, ale także konsumentach, naszej branży i całym społeczeństwie.

Zrównoważony rozwój jest integralną częścią naszej odpowiedzialności korporacyjnej. Nasze działania w obszarze odpowiedzialności korporacyjnej wykraczają poza ochronę środowiska. Jako międzynarodowy dostawca usług finansowych w pierwszym rzędzie koncentrujemy się na odpowiedzialności społecznej i ładzie korporacyjnym.

Nasze specjalne priorytety są podzielone na cztery obszary działania w ramach strategii CR: Responsible Collection (odpowiedzialna windykacja), Joint Progress (wspólny postęp), Financial Sustainability (zrównoważony rozwój finansowy) & Environmental Protection (ochrona środowiska).
EOS CR Strategy Model CR Model describing the four fields of action:
Changing for the better: EOS is improving the financial situation of clients, business partners and defaulting payers and is striving to change the world in which we work for the better.
Responsible collection: “How can we change debt-filled lives for the better?” EOS stands for respectful and fair treatment of consumers and for solution-driven sustained debt relief.
Joint progress: “How can we change society for the better?” We take on social responsibility within the EOS Group by promoting empowerment, diversity and inclusion, and in society through our education initiatives.
Environmental protection: “How can we change climate for the better?” EOS supports the Otto Group’s climate protection strategy that pursues the Paris Agreement goal to limiting global warming to 1,5 C. together we work on implementing targeted measures.
Financial Sustainability: “How can we change the debt collection business for the better?”
EOS advocates strong binding industry standards and responsibility guidelines. We apply strict criteria when we price portfolio purchases and make other investments.

Istotność jest punktem wyjścia naszej strategii zrównoważonego rozwoju

Grupa EOS kontynuowała prace nad swoją strategią odpowiedzialności korporacyjnej przy zaangażowaniu wewnętrznych i zewnętrznych ekspertów. W wyniku prac w 2022 r. udało się opracować matrycę istotności. Przedstawia ona najistotniejsze kwestie z zakresu zrównoważonego rozwoju z perspektywy naszych partnerów zewnętrznych i uczestników rynku oraz samej grupy EOS. Ta matryca jest podstawą do wyznaczania kierunku przyszłych działań EOS w ramach strategii zrównoważonego rozwoju.

Globalna odpowiedzialność: UN Global Compact

Overview of eight UN Global Compact icons showing #3 good health and well-being, #4 quality education, #5 gender equality, #10 reduced inequalities, #16 peace, justice and strong institutions, #17 partnerships for the goals, #13 climate actions.
Grupa EOS przystąpiła w 2021 r. do United Nations Global Compact, największej na świecie inicjatywy na rzecz odpowiedzialności korporacyjnej. Jako członek inicjatywy zobowiązaliśmy się do przestrzegania 10 zasad dotyczących praw człowieka, pracy, ochrony środowiska i zwalczania korupcji. Każdy nowy członek musi w pierwszym kroku zdefiniować własne cele opierające się na 10 zasadach. Uczyniliśmy to w ubiegłym roku, identyfikując nasze cele na bazie 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ (SDGs), do realizacji których możemy przyczynić się w najbardziej efektywny sposób. Wybrane przez nas cele zrównoważonego rozwoju, wraz z powiązanymi z nimi kluczowymi liczbami i celami, są ważnymi punktami odniesienia w naszej strategii odpowiedzialności korporacyjnej. Jak przewiduje inicjatywa Compact, raz w roku będziemy informować o naszych postępach w dokumencie „Komunikat o postępach” (Communication on Progress, COP).
02

Aktualności i działania

Znakomity wynik oceny ryzyka ESG przez Morningstar Sustainalytics

W grudniu 2023 r. Grupa EOS poddała się ocenie ryzyka ESG przez renomowaną agencję ratingową Morningstar Sustainalytics. Uzyskaliśmy wynik 10,2 (niskie ryzyko), co plasuje nas w dwóch najlepszych procentach firm w sektorze „finansów konsumenckich”.

„Za sprawą ratingu ESG wykonujemy krok w kierunku transparentności w obszarze zrównoważonego rozwoju. Doskonałe miejsce w rankingu jest dowodem na to, że nasza strategia odpowiedzialności korporacyjnej jest skuteczna i że mamy bardzo dobrą pozycję w wielu obszarach” – wyjaśnia Marwin Ramcke, CEO.

Wspólnie z naszymi partnerami, klientami i przyszłym pokoleniem współkształtujemy świat, w którym zrównoważony rozwój będzie miał priorytetowe znaczenie dla każdej osoby.

ESG to skrót pochodzący od angielskich słów „Environment” (środowisko), „Social” (odpowiedzialność społeczna) oraz „Governance” (ład korporacyjny). 
 Odznaki: Najwyżej oceniane w branży według ESG & Najwyżej oceniane w regionie według ESG<br/>Copyright @2024 Morningstar Sustainalytics. Wszelkie prawa zastrzeżone

Dowiedz się więcej na temat naszych obszarów działania

icon red networking

Joint progress

Przyjmujemy na siebie odpowiedzialność społeczną, zarówno w obrębie Grupy EOS poprzez promowanie upodmiotowienia, różnorodności i włączania społecznego, jak i poza nią, poprzez wdrażanie własnych inicjatyw edukacyjnych.
Dowiedz się więcej na temat obszaru joint progress
icon red website

Environmental protection

Jako silny członek Grupy Otto, EOS wspiera strategię ochrony klimatu Grupy na rzecz realizacji celu Porozumienia Paryskiego, którym jest ograniczenie globalnego ocieplenia do 1,5°C. Wspólnie pracujemy nad wdrożeniem ukierunkowanych działań w tym zakresie.
Dowiedz się więcej na temat obszaru environmental protection
icon red charge to claim

Financial sustainability

EOS popiera silne, wiążące standardy branżowe i wytyczne dotyczące odpowiedzialności. Stosujemy rygorystyczne kryteria przy wycenie zakupów portfeli wierzytelności i podejmowaniu innych inwestycji.
Dowiedz się więcej na temat obszaru financial sustainability
03

Dodatkowe materiały i treści

Nasza odpowiedzialność. Raport w formie pliku PDF do pobrania.

W tym miejscu pobierzesz plik PDF z podsumowaniem.
Pobierz teraz 

Czy masz pytania dotyczące naszej strategii odpowiedzialności korporacyjnej? Z chęcią na nie odpowiemy!

Agata Miastkowska twarzą do kamery, krzyżując ręce przed sobą

Agata Miastkowska

ESG Officeragata.miastkowska@eos-poland.pl