Społeczna odpowiedzialność biznesu w Grupie EOS - EOS w Polsce
A woman in a red dress stands in a large bright room and smiles at the camera

Joint progress

Przyjmujemy na siebie odpowiedzialność społeczną, zarówno w obrębie Grupy EOS poprzez promowanie upodmiotowienia, różnorodności i włączania społecznego, jak i poza nią, poprzez wdrażanie własnych inicjatyw edukacyjnych. 

Social Impact through Financial Literacy: wiedza finansowa kluczem do zapobiegania nadmiernym zadłużeniom osobistym

Chcemy sprawić, aby dzieci były bardziej świadome zasad zarządzania finansami osobistymi. W ten sposób chcemy zapobiec nadmiernemu zaciąganiu zadłużeń osobistych. Pracownicy Grupy EOS w 2019 r. założyli fundację finlit. Inicjatywa edukacyjna finlit prowadzona pod nazwą ManoMoneta dotarła z wiedzą już do ponad 100 000 dzieci w wieku od 9 do 13 lat mieszkających w ośmiu krajach europejskich. W 2023 r. ta inicjatywa została uzupełniona działaniami w Niemczech: program „OhMoney” ma na celu zainspirowanie młodych ludzi w wieku od 13 do 17 lat oraz ich nauczycieli do tego, aby poczuli w sobie pasję do zagłębiania się w kwestie finansów osobistych.

Jednocześnie EOS w Rumunii, Słowenii oraz Chorwacji proaktywnie działa na rzecz innych inicjatyw, takich jak prowadzenie kursów w szkołach czy tworzenie filmów edukacyjnych.

Pod tymi linkami można znaleźć szczegółowe informacje na temat fundacji finlit oraz inicjatywy ManoMoneta
Przegląd CSR

Niniejsze wideo jest udostępniane przez YouTube. Kliknięcie przycisku akceptacji oznacza wyrażenie zgody na zapisywanie przez YouTube plików cookie na urządzeniu, z którego korzystasz, a zatem również na przetwarzanie danych osobowych. Dalsze informacje o zasadach postępowania z danymi użytkownika znajdziesz w Polityce prywatności YouTube pod adresem: https://policies.google.com/privacy?hl=pl

Akceptuj
In the ManoMoneta program developed by the EOS finlit foundation, schoolchildren aged 9 to 13 can learn about financial products. video_zoom_boxvideo_zoom_box
finlit foundation EOS Group
przerwaćprzerwać
finlit foundation EOS Group

Diversity, Equality & Inclusion: środowisko pracy, w którym każdy czuje się dobrze

Dla EOS, grupy o charakterze międzynarodowym, różnorodność i równość płci to kwestie o zasadniczym znaczeniu. Dla przykładu, 52% stanowisk na najwyższym szczeblu jest piastowanych przez kobiety. Za sprawą naszej Rady ds. Różnorodności i Włączenia Społecznego tworzymy ramy, które umożliwiają dalsze strategiczne promowanie różnorodności w EOS. W 2023 r. opublikowaliśmy kurs na platformie e-learningowej Masterplan. Wspiera on pracowników Grupy EOS w tworzeniu inkluzywnego, otwartego i efektywnego środowiska pracy. Udział w kursie jest obowiązkowy dla managerów oraz pracowników działu HR.

Dodatkowo społeczność EOS QueerPoint nawiązała współpracę z queerową siecią MORE* Grupy Otto, aby wspólnie opublikować Przewodnik po Transtożsamości. W ten sposób pomagają współpracownikom podczas procesu zmiany płci i po jego zakończeniu. Ponadto zapewniają pracownikom i kadrze zarządzającej informacje dotyczące kwestii związanych z transpłciowością.
Group of four EOS colleagues sitting in workshop area and discuss a topic

Talent Attraction, Development & Retention: jak promujemy nową kulturę nauki

Grupa EOS pragnie na dłużej zatrzymać w swojej strukturze zaangażowanych pracowników, a także chce zapewnić im możliwości rozwoju. Mając to na uwadze, wprowadziliśmy różne możliwości i inicjatywy, takie jak na przykład program zarządzania talentami NXT, który aktualnie sprawuje pieczę nad 92 utalentowanymi pracownikami pochodzącymi z 17 krajów.

Niezwykle ważne jest dla nas motywowanie pracowników i tworzenie pozytywnego środowiska pracy opartego na wzajemnej pomocy i efekcie synergii. W okresie 2022/23 każdy pracownik przez średnio 31 godzin uczestniczył w doszkalaniu zawodowym – to wzrost o 22 procent względem wyniku z roku poprzedniego. Co najmniej 3000 pracowników już zarejestrowało się na platformie edukacyjnej Masterplan i zebrało indywidualne materiały szkoleniowe ułatwiające samodzielną naukę. 
A man and a woman having a relaxed-looking conversation, as a symbolic image of a corporate culture where employees have autonomy.