• Badania pokazują, że młodzi ludzie upatrują przyczyn swojego zadłużenia w niewystarczających umiejętnościach finansowych.
  • EOS wspiera programy rozwijające umiejętności finansowe.
  • Należąca do firmy fundacja non-profit finlit opracowuje działania dla uczniów w całej Europie. 

Jak opracować domowy budżet? Jak zarządzać finansami, aby radzić sobie z inflacją? Jakie ryzyko wiąże się z bankowością mobilną? To pytania, przed którymi stają konsumenci, a każdy, kto nie jest w stanie udzielić kompetentnych odpowiedzi, ryzykuje utratę kontroli nad swoimi finansami. Zwłaszcza jeśli dzieje się to w młodszych latach, może to wywołać wzorzec, który w najgorszym przypadku może zakończyć się nadmiernym zadłużeniem. 

EOS stara się zapobiegać takiemu rozwojowi wydarzeń, dlatego firma jest zaangażowana w proces edukacji młodych konsumentów w zakresie właściwego obchodzenia się z pieniędzmi. Zwłaszcza dzieci i młodzież, ponieważ to oni są przyszłymi konsumentami. 

Włączanie edukacji finansowej do szkolnego programu nauczania 

Badanie EOS 2023 „Europejczycy w tarapatach finansowych?” pokazuje, że w szczególności w tej grupie istnieje odpowiednie zapotrzebowanie. Ponad połowa młodych ludzi (51%) chciałaby więcej edukacji finansowej. Inny wynik pokazuje, że łącznie 8 procent respondentów w wieku od 18 do 34 lat postrzega brak wiedzy na temat banków i pożyczek jako przyczynę ich zadłużenia. Dlatego też liczne działania Grupy EOS koncentrują się na tym konkretnym aspekcie.

Na czele tych działań stoi fundacja finlit, która została założona w 2019 roku przez pracowników EOS w celu wzmocnienia umiejętności młodych ludzi w zakresie obchodzenia się z pieniędzmi. Dzięki inicjatywie edukacyjnej „ManoMoneta” finlit był już w stanie poprawić umiejętności finansowe i przezwyciężyć obawy dzieci w wieku od 9 do 13 lat w około 1400 szkołach. Tylko w roku finansowym 2022/23 ponad 32 000 dzieci otrzymało wsparcie w tym zakresie.

PowiększeniaPowiększenia
A photo shows the team from the EOS finlit foundation: Jana Titov, Sebastian Richter, Marie Langeloh and Leonie Schoch (from left to right).
Od lewej do prawej: Jana Titov, Sebastian Richter, Marie Langeloh oraz Leonie Schoch.

Fundacja finlit rozpowszechnia wiedzę finansową w całej Europie 

Rozpoczyna się międzynarodowe wdrażanie finlit. Po wstępnych testach pilotażowych z udziałem około 140 uczniów w czterech klasach i bardzo pozytywnych opiniach, ManoMoneta wystartowała w tym roku w Słowenii. W Czechach program jest również rozszerzany na szkoły dla dzieci ze specjalnymi potrzebami. W Hiszpanii i na Słowacji uczniowie będą mogli dowiedzieć się więcej o właściwym obchodzeniu się z pieniędzmi jesienią 2023 roku. 

Od lipca 2022 r. finlit ma dodatkowe wsparcie ze strony komitetu doradczego złożonego z przedstawicieli biznesu, nauki i spraw społecznych, którzy służą radą i wsparciem w przypadku złożonych kwestii: 

  • Patrick Dewayne, dziennikarz i ekspert finansowy
  • Lena Lüttjens-Schilling, Prezes Nordlicht Management Consultants
  • Tobias Wollermann, Wiceprezes ds. odpowiedzialności korporacyjnej w Otto Group
  • Professor Carmela Aprea, Dyrektor Instytutu Edukacji Finansowej (MIFE) na Uniwersytecie w Mannheim
  • Karel Smerak, Dyrektor NPL, EOS
  • Stephanie Schacke, nauczyciel i dyrektor gimnazjum 

Niniejsze wideo jest udostępniane przez YouTube. Kliknięcie przycisku akceptacji oznacza wyrażenie zgody na zapisywanie przez YouTube plików cookie na urządzeniu, z którego korzystasz, a zatem również na przetwarzanie danych osobowych. Dalsze informacje o zasadach postępowania z danymi użytkownika znajdziesz w Polityce prywatności YouTube pod adresem: https://policies.google.com/privacy?hl=pl

Akceptuj
Sebastian Richter, Managing Director of the finlit foundation gGmbH video_zoom_boxvideo_zoom_box
What is the most important impact of finlit?
przerwaćprzerwać
What is the most important impact of finlit?

Niniejsze wideo jest udostępniane przez YouTube. Kliknięcie przycisku akceptacji oznacza wyrażenie zgody na zapisywanie przez YouTube plików cookie na urządzeniu, z którego korzystasz, a zatem również na przetwarzanie danych osobowych. Dalsze informacje o zasadach postępowania z danymi użytkownika znajdziesz w Polityce prywatności YouTube pod adresem: https://policies.google.com/privacy?hl=pl

Akceptuj
Jana Titov, Managing Director of the finlit foundation gGmbH video_zoom_boxvideo_zoom_box
What are your plans for the future?
przerwaćprzerwać
What are your plans for the future?

„OhMoney” rozszerza grupę docelową o nastolatków 

We współpracy z Hanseatic Bank, finlit uruchomił program „OhMoney” w roku finansowym 2022/23. Biorąc pod uwagę grupę wiekową, program rozpoczyna się tam, gdzie kończy się „ManoManeta” i jest skierowany do uczniów w wieku od 13 do 17 lat. Interaktywne filmy wideo stanowią rdzeń inicjatywy i są wykorzystywane do przekazywania wiedzy. Tematy są następnie osadzane w klasie w szeroko zakrojonych modułach instruktażowych, które przygotowują młodych ludzi do zbliżającej się niezależności finansowej. Treści obejmują na przykład spojrzenie na ich pierwsze możliwości zarobkowe lub pierwsze wakacje bez rodziców, w tym kwestie takie jak budżetowanie, umowy i ubezpieczenia. W ćwiczeniach praktycznych uczniowie mogą wykorzystać zdobytą wiedzę w praktyce, np. planując wycieczkę klasową. „OhMoney” pomyślnie przeszedł już testy w kilku klasach. 

Ponadto EOS wspiera szereg programów z zakresu wiedzy finansowej w kilku innych krajach. Na przykład od 2019 r. EOS Slovenia wspiera „Szkołę Finansową”, która uczy nastolatków, millenialsów i dorosłych o finansach. W Rumunii pracownicy EOS wyjaśniają podstawowe zasady świata finansów dzieciom z Rădăuți. EOS Chorwacja sponsoruje "Pierwszą doroczną konferencję na temat umiejętności finansowych" - np. poprzez udostępnienie strony internetowej na temat edukacji finansowej i wolności od długów.

Carina Bonde, Corporate Communications & Marketing

Carina Bonde
Corporate Communications & Marketing

Telefon: + 49 173 2979331

c.bonde@eos-solutions.com

Photo credits: EOS