Usługi - EOS w Polsce
Dwóch pracowników patrzących na ekran komputera

Odzyskujemy należności i dbamy o Twoich klientów

Tworzymy rozwiązania dobre dla obu stron

Jesteśmy zespołem ekspertów w zakresie zakupu i zarządzania wierzytelnościami. Wykorzystując nowoczesne rozwiązania technologiczne, dostarczamy usługi finansowe dopasowane zarówno do potrzeb naszych partnerów biznesowych, jak i osób zadłużonych. Pomagamy skutecznie, profesjonalnie oraz z  poszanowaniem zasad etyki odzyskiwać należności. Na polskim rynku jesteśmy obecni od 1998 roku. Należymy do międzynarodowej Grupy OTTO. Jako członek Związku Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce, działamy zgodnie z Zasadami Dobrych Praktyk.
Skontaktuj się z nami.
A woman in a red dress stands in a large bright room and smiles at the camera

Zarządzanie należnościami

Pozwól nam zająć się Twoimi należnościami

Zarządzanie należnościami w ramach firmy może wymagać wiele czasu i wysiłku. Dzieje się tak zwłaszcza wtedy, gdy klienci nie przestrzegają terminów zapłaty. Z tego względu użyteczna okazuje się usługa skutecznego zarządzania należnościami przeterminowanymi.

Zlecając nam usługi zarządzania należnościami, zyskasz czas, który możesz poświęcić rozwijaniu swojej działalności zasadniczej, mając pewność, że Twoje wierzytelności znajdują się pod fachową opieką. Oferujemy kompleksowy system zarządzania należnościami, umożliwiający skuteczne zarządzanie przeterminowanymi płatnościami. Wysyłamy wezwania do zapłaty i monitorujemy płatności.

Zarządzanie należnościami przeterminowanymi. Zajmiemy się obsługą faktur w sposób rzetelny, sprawny i skrupulatny. Będziemy monitorować wpływ płatności i wysyłać klientom wezwania do zapłaty. Zabezpieczymy płynność Twojej firmy.

Monitorowanie. W ramach usług zarządzania należnościami przeterminowanymi dbamy o to, co Ci się należy

Udzielimy wsparcia w zakresie zarządzania należnościami przeterminowanymi poprzez:

 • Monitorowanie terminów płatności i inicjowanie kontaktu z klientami po upływie pierwszego terminu płatności
 • Wysyłanie w Twoim imieniu ponagleń drogą pocztową, bez ujawniania udziału EOS
 • Wysyłanie ponagleń drogą pocztową od EOS Poland Sp. z o.o. jako nadawcy
 • Obsługa połączeń przychodzących
 • Wykonywanie telefonów dotyczących zaległych płatności
 • Wysyłanie ponagleń i komunikatów drogą smsową i emailową

Zarządzanie wierzytelnościami. Korzyści dla Ciebie:

 • Utrzymujesz elastyczność finansową
 • Możesz skupić się na działalności podstawowej
 • Możesz bardziej efektywnie wykorzystać personel
Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o zarządzaniu należnościami przeterminowanymi prosimy o kontakt.
Skontaktuj się z nami

Zakup należności

Gwarantujemy przepływy pieniężne i korzystny bilans

Kupujemy Twoje wierzytelności niezabezpieczone lub zabezpieczone majątkiem ruchomym lub nieruchomościami,  za przyzwoitą cenę podejmujemy ryzyko braku ich spłaty. Pobieramy losową próbę i  stosujemy nasze przetestowane algorytmy do obliczeń w celu oszacowania  wartości Twojego portfela długów. Korzyści dla Ciebie: natychmiastowe przepływy finansowe, pozytywny wpływ na Twoje zestawienie bilansowe — oraz odciążenie z tytułu niezapłaconych długów. Oczywiście również spokój, że potraktujemy dzisiejszych dłużników jak jutrzejszych klientów.
Illustation shows two men writing a signature on a contract in a business process.

Windykacja

Pozwól nam zaoszczędzić Twój czas i pieniądze.

Każdy przypadek braku terminowej zapłaty ze strony klientów jest zagrożeniem dla płynności firmy: braki płatności są jedną z najczęstszych przyczyn niewypłacalności i stanowią zagrożenie dla przepływów pieniężnych firmy, niezależnie od jej rozmiaru. Dlatego też profesjonalna windykacja długów jest niezwykle ważną sferą działalności.

Dlatego też profesjonalna windykacja długów ma tak duże znaczenie. EOS Poland Sp. z o.o. została utworzona w 1998 roku i dysponuje wieloletnim doświadczeniem i dostosowaną do poszczególnych sektorów wiedzą fachową w obszarze windykacji w Polsce. Oprócz doświadczenia na szczeblu lokalnym dysponujemy także wsparciem międzynarodowej sieci EOS Group.

Pomożemy zabezpieczyć płatności przychodzące, abyś mógł skoncentrować się na działalności podstawowej swej firmy. Nasi eksperci pomogą Ci odzyskać należne sumy od klientów prywatnych (B2C) i biznesowych (B2B).

Zaufaj naszym ekspertom w dziedzinie windykacji

Kontaktujemy się z niepłacącymi klientami za pomocą pisemnych wezwań, drogą telefoniczną oraz w formie bezpośrednich rozmów. Oprócz metod tradycyjnych stosujemy również nowoczesne narzędzia zarządzania należnościami, takie jak wezwania emailowe.

Celem nadrzędnym jest dla nas zabezpieczenie spłaty zaległych wierzytelności. Jednocześnie zdajemy sobie sprawę, jak ważne jest utrzymanie istniejących relacji biznesowych. Dążymy zatem do odzyskania należności bez pogorszenia relacji pomiędzy Tobą a Twoim klientem.

Jesteśmy specjalistami w swoim fachu, dlatego też każdego klienta traktujemy życzliwie i w sposób indywidualny, mając na względzie jego sytuację i warunki. Staramy się ponownie nawiązać kontakt z Twoimi klientami, aby móc z nimi porozmawiać i wspólnie wypracować rozwiązania, które zwiększą płynność Twojej firmy, biorąc jednak pod uwagę płatności, których jest w stanie dokonać dany klient.

Windykacja EOS i korzyści dla Ciebie:

 • Zapewniasz sobie przewagę konkurencyjną: usługi zarządzania wierzytelnościami oferowane przez EOS Poland: zwiększą Twoją płynność i pomogą Ci w szybszej realizacji zamierzeń.
 • Zyskujesz elastyczność: zaufaj doświadczeniu naszych specjalistów i będziesz mógł poświęcić więcej czasu swoim podstawowym kompetencjom.
 • Korzystasz z profesjonalnego podejścia EOS Poland: usługi zarządzania należnościami oferowane przez nas wykorzystują wysoce skuteczne, specjalistyczne oprogramowanie.
Jeśli potrzebujesz specjalisty, który w Twoim imieniu zajmie się odzyskiwaniem należności, prosimy o kontakt.
Ilustracja przedstawiająca kobietę trzymającą monetę i kobietę stojącą naprzeciwko z teczką.

Usługi międzynarodowe

Pracujemy poza granicami, bez granic. Międzynarodowa windykacja EOS - jakość, na której możesz polegać

Kontakty na szczeblu lokalnym, międzynarodowe doświadczenie

Firma EOS hołduje zasadzie, że cele o charakterze międzynarodowym wymagają międzynarodowych rozwiązań. Wiemy również, że bariery językowe, różnice kulturowe, różnice systemów prawnych oraz odległość geograficzna mogą przysporzyć wielu trudności.

Dzięki EOS przekazywanie wierzytelności jest proste, niezależnie od tego, czy chodzi o wierzytelności krajowe, czy zagraniczne. W obszarze windykacji zagranicznej naszym międzynarodowym klientom oferujemy dwa elastyczne rozwiązania: Cross-border i Rozwiązanie Shared Service!

Cross-border "Myśl globalnie, działaj lokalnie"

Opracowaliśmy idealne rozwiązanie w dziedzinie windykacji międzynarodowej: Nie ma znaczenia, iloma językami mówią niepłacący klienci - dzięki naszej pomocy wystarczy Ci tylko jeden. Gwarantujemy usługi osoby kontaktowej w kraju macierzystym na potrzeby zarządzania wszelkimi należnościami międzynarodowymi.

Dbamy, aby osoby kontaktujące się z niepłacącymi klientami kierowały się odpowiednią dozą wyczucia, uczciwości i profesjonalizmu. Celem naszym jest wypracowanie rozwiązania satysfakcjonującego wszystkie strony. Znamy poszczególne systemy prawne i władamy językami, którymi posługują się Twoi klienci. Proces windykacji realizowany jest lokalnie. W ten sposób gwarantujemy odpowiednie zaplecze prawne przy poszanowaniu lokalnych praktyk i kodeksów postępowania, zaś Ty bezpośrednio korzystasz z rozległego doświadczenia i lokalnego know-how naszej firmy.

Rozwiązanie Shared Service, czyli harmonizacja procesów na szczeblu całej grupy przy zastosowaniu podejścia regionalnego

Zapewniamy Twojemu centrum Shared Service (usług wspólnych) infrastrukturę i rozwiązania techniczne pozwalające zoptymalizować globalną strategię windykacji z uwzględnieniem Twoich międzynarodowych struktur i konkretnych potrzeb. Dzięki zarządzaniu windykacją zagraniczną z wykorzystaniem rozwiązania Shared Service oferowanego przez EOS Global Collection możesz poprawić wydajność i zwiększyć poziom standaryzacji i przejrzystości w obrębie procesów windykacji na szczeblu całej grupy. Sieć EOS Global Collection składa się z ekspertów lokalnych w ponad 180 krajach. Twoje oddziały krajowe mogą omawiać kwestie związane z windykacją z lokalną osobą kontaktową, która zajmuje się Twoimi sprawami na szczeblu regionalnym. Dzięki grupowemu kontraktowi ramowemu i centralnemu systemowi sprawozdawczości EOS zapewnia Twojemu centrum Shared Service idealne rozwiązanie.

Rozwiązanie biznesowe ukierunkowane na klienta

 • Globalna umowa ramowa z Twoim centrum Shared Service (SSC).
 • Osoby kontaktowe na szczeblu regionalnym do prowadzenia dyskusji o charakterze operacyjnym
 • Pełen automatyzm w ramach komunikacji i systemu zgłaszania spraw
 • Sprawozdawczość na szczeblu grupowym
Innowacje technologiczne w windykacji międzynarodowej

Nasza platforma informatyczna zapewnia optymalizację procesów dzięki automatycznemu przekazywaniu spraw partnerom na całym świecie. Platforma ta gwarantuje bezpośrednią i przejrzystą komunikację w czasie rzeczywistym. 

W pełni międzynarodowe usługi

 • Usługi w zakresie odzyskiwania długów w ponad 180 krajach, 28 biur firmy EOS oraz mocna sieć starannie dobranych partnerów na całym świecie
 • Lokalny kontrakt dotyczący zarządzania wierzytelnościami na skalę międzynarodową — klienci firmy EOS nie muszą władać wieloma językami
 • Zespoły ekspertów o dużej znajomości regionalnych kontaktów B2B i B2C
 • Pełen wachlarz usług: odzyskiwanie długów w zakresie wstępnym, na drodze prawnej i po zakończeniu drogi prawnej
Inspirujące wyniki

 • Ponad 75% wszystkich płatności jest regulowanych w ciągu pierwszych 90 dni, a ponad 40% w ciągu pierwszych 30 dni
 • 95% wszystkich płatności jest odzyskiwanych bez konieczności podejmowania kroków prawnych
 • Możliwość codziennej wypłaty odzyskanych środków
 • Model prowizji promujący skuteczność: brak powodzenia — brak prowizji!
Przejrzystość jest podstawą współpracy z firmą EOS

 • Platforma online umożliwia dostęp w czasie rzeczywistym do informacji o statusie plików
 • Możliwość wyświetlania online wybranych najważniejszych wskaźników wydajności (KPI)
 • Powszechnie stosowane, minimalne wymagania związane z odzyskiwaniem długów zostały zdefiniowane w naszych umowach SLA: poszukiwanie dłużników, pierwszy list z upoważnieniem wysyłany w ciągu 24 godzin, pierwszy telefon w ciągu 10 dni roboczych
 • Elastyczny i wydajny system zarządzania jakością z wdrażanymi automatycznie krokami eskalacji
 • Regularna ocena jakości w celu zagwarantowania jej najwyższego poziomu — w tym szybka zmiana partnerów w razie konieczności
Duże bezpieczeństwo i wysokie standardy etyczne

 • Ogólnie akceptowany kodeks postępowania firmy EOS oraz wiążące wszystkich członków grupy reguły postępowania
 • Grupowe ubezpieczenie od odpowiedzialności za straty materialne, stanowiące rozszerzenie ubezpieczenia firm lokalnych
 • Kontraktowe zobowiązanie do zachowania zgodności z obowiązującym prawem, w tym przepisami dotyczącymi ochrony danych i prania brudnych pieniędzy
 • W zakresie prania brudnych pieniędzy, wszyscy partnerzy firmy EOS zachowują zgodność z najnowszymi normami wyznaczonymi przez grupę Financial Action Task Force (FATF), niezależnie od tego, czy kraj, z którego pochodzi dana firma należy do grupy FATF
 • Poszczególne firmy z grupy EOS przeprowadzają kontrole wewnętrzne, istnieje również możliwość ich audytowania przez zewnętrzne firmy partnerskie
Innowacyjna technologia windykacji należności zagranicznych

Nasza platforma IT optymalizuje globalne przepływy pracy, regulując zautomatyzowane transfery przypadków między partnerami na całym świecie. Platforma ta zapewnia bezpośrednią, przejrzystą komunikację w czasie rzeczywistym. 
Ilustracja przedstawia kulę ziemską, na której punkty oznaczone są pinezkami.

Masz pytania?

Jak działamy?

icon red debt collection euro
Zapewniamy firmom płynność finansową, dzięki czemu ich finanse są lepiej oceniane przez osoby trzecie.
icon red website
EOS Group jest jednym z wiodących międzynarodowych nabywców wierzytelności oraz zabezpieczonych i niezabezpieczonych kredytów zagrożonych (NPL).
icon red building
Przejmujemy również zarządzanie wierzytelnościami na zasadzie powiernictwa i zwiększamy przepływy pieniężne naszych partnerów w wielu różnych sektorach.
icon red collaboration
Pełniąc rolę mediatora, oferujemy dobre rozwiązania dla obu stron, aby chronić relacje biznesowe między wierzycielami a ich klientami.
icon red money
Celem jest jak najszybsze uwolnienie płatników od długów oraz natychmiastowe odzyskanie pieniędzy przez naszych partnerów biznesowych.
icon red digital processes V1
Posiadamy portal wymiany danych z Klientami, dzięki czemu wzajemny przepływ informacji o procesach windykacyjnych jest dynamiczny oraz przejrzysty.

Skontaktuj się z nami

EOS Poland

Usługiul.Siedmiogrodzka 9

01-204 Warszawa


Telefon: +48 (22) 318 56 00

kontakt@eos-poland.pl


Godziny pracy:

Infolinia czynna:
Poniedziałek - piątek: 8:00 - 20:00
 

Biuro czynne:
Poniedziałek - piątek: 9:00 - 16:00 

Partnerzy Biznesowi Zakup Wierzytelności


Agnieszka KrawczykKomórka: 601 551 591


Windykacja wierzytelności na zlecenie-serwis bieżący


Wojciech JaśkiewiczKomórka: 605420870