Dwóch pracowników patrzących na ekran komputera

Odzyskujemy należności i dbamy o Twoich klientów

Tworzymy rozwiązania dobre dla obu stron

Jesteśmy zespołem ekspertów w zakresie zakupu i zarządzania wierzytelnościami. Wykorzystując nowoczesne rozwiązania technologiczne, dostarczamy usługi finansowe dopasowane zarówno do potrzeb naszych partnerów biznesowych, jak i osób zadłużonych. Pomagamy skutecznie, profesjonalnie oraz z  poszanowaniem zasad etyki odzyskiwać należności. Na polskim rynku jesteśmy obecni od 1998 roku. Należymy do międzynarodowej Grupy OTTO. Jako członek Związku Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce, działamy zgodnie z Zasadami Dobrych Praktyk.

 • Zapewniamy firmom płynność finansową, dzięki czemu ich finanse są lepiej oceniane przez osoby trzecie.
 • EOS Group jest jednym z wiodących międzynarodowych nabywców wierzytelności oraz zabezpieczonych i niezabezpieczonych kredytów zagrożonych (NPL).
 • Przejmujemy również zarządzanie wierzytelnościami na zasadzie powiernictwa i zwiększamy przepływy pieniężne naszych partnerów w wielu różnych sektorach.
 • Pełniąc rolę mediatora, oferujemy dobre rozwiązania dla obu stron, aby chronić relacje biznesowe między wierzycielami a ich klientami.
 • Celem jest jak najszybsze uwolnienie płatników od długów oraz natychmiastowe odzyskanie pieniędzy przez naszych partnerów biznesowych.
 • Posiadamy portal wymiany danych z Klientami, dzięki czemu wzajemny przepływ informacji o procesach windykacyjnych jest dynamiczny oraz przejrzysty.

Zarządzanie należnościami

Pozwól nam zająć się Twoimi należnościami 

Zarządzanie należnościami w ramach firmy może wymagać wiele czasu i wysiłku. Dzieje się tak zwłaszcza wtedy, gdy klienci nie przestrzegają terminów zapłaty. Z tego względu użyteczna okazuje się usługa skutecznego zarządzania należnościami przeterminowanymi.

Zlecając nam usługi zarządzania należnościami, zyskasz czas, który możesz poświęcić rozwijaniu swojej działalności zasadniczej, mając pewność, że Twoje wierzytelności znajdują się pod fachową opieką. Oferujemy kompleksowy system zarządzania należnościami, umożliwiający skuteczne zarządzanie przeterminowanymi płatnościami. Wysyłamy wezwania do zapłaty i monitorujemy płatności.

Zarządzanie należnościami przeterminowanymi. Zajmiemy się obsługą faktur w sposób rzetelny, sprawny i skrupulatny. Będziemy monitorować wpływ płatności i wysyłać klientom wezwania do zapłaty. Zabezpieczymy płynność Twojej firmy.

Monitorowanie. W ramach usług zarządzania należnościami przeterminowanymi dbamy o to, co Ci się należy

Monitorujemy należne Ci płatności, informując klientów o konieczności dokonania wpłaty oraz dbając o rozstrzyganie przypadków braku płatności.

Udzielimy wsparcia w zakresie zarządzania należnościami przeterminowanymi poprzez:

 • Monitorowanie terminów płatności i inicjowanie kontaktu z klientami po upływie pierwszego terminu płatności
 • Wysyłanie w Twoim imieniu ponagleń drogą pocztową, bez ujawniania udziału EOS
 • Wysyłanie ponagleń drogą pocztową od EOS Poland Sp. z o.o. jako nadawcy
 • Obsługa połączeń przychodzących
 • Wykonywanie telefonów dotyczących zaległych płatności
 • Wysyłanie ponagleń i komunikatów drogą smsową i emailową
Zarządzanie wierzytelnościami. Korzyści dla Ciebie:

 • Utrzymujesz elastyczność finansową
 • Możesz skupić się na działalności podstawowej
 • Możesz bardziej efektywnie wykorzystać personel
Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o zarządzaniu należnościami przeterminowanymi prosimy o kontakt.
Illustation shows a screen on which boxes are ticked off in green or marked with a red cross. A hand with a magnifying glass enlarges the boxes.

Zakup należności

Gwarantujemy przepływy pieniężne i korzystny bilans

Kupujemy Twoje wierzytelności niezabezpieczone lub zabezpieczone majątkiem ruchomym lub nieruchomościami,  za przyzwoitą cenę podejmujemy ryzyko braku ich spłaty. Pobieramy losową próbę i  stosujemy nasze przetestowane algorytmy do obliczeń w celu oszacowania  wartości Twojego portfela długów. Korzyści dla Ciebie: natychmiastowe przepływy finansowe, pozytywny wpływ na Twoje zestawienie bilansowe — oraz odciążenie z tytułu niezapłaconych długów. Oczywiście również spokój, że potraktujemy dzisiejszych dłużników jak jutrzejszych klientów.
Illustation shows two men writing a signature on a contract in a business process.

Windykacja

Pozwól nam zaoszczędzić Twój czas i pieniądze.

Każdy przypadek braku terminowej zapłaty ze strony klientów jest zagrożeniem dla płynności firmy: braki płatności są jedną z najczęstszych przyczyn niewypłacalności i stanowią zagrożenie dla przepływów pieniężnych firmy, niezależnie od jej rozmiaru. Dlatego też profesjonalna windykacja długów jest niezwykle ważną sferą działalności.

Dlatego też profesjonalna windykacja długów ma tak duże znaczenie. EOS Poland Sp. z o.o. została utworzona w 1998 roku i dysponuje wieloletnim doświadczeniem i dostosowaną do poszczególnych sektorów wiedzą fachową w obszarze windykacji w Polsce. Oprócz doświadczenia na szczeblu lokalnym dysponujemy także wsparciem międzynarodowej sieci EOS Group.

Pomożemy zabezpieczyć płatności przychodzące, abyś mógł skoncentrować się na działalności podstawowej swej firmy. Nasi eksperci pomogą Ci odzyskać należne sumy od klientów prywatnych (B2C) i biznesowych (B2B).

Zaufaj naszym ekspertom w dziedzinie windykacji

Kontaktujemy się z niepłacącymi klientami za pomocą pisemnych wezwań, drogą telefoniczną oraz w formie bezpośrednich rozmów. Oprócz metod tradycyjnych stosujemy również nowoczesne narzędzia zarządzania należnościami, takie jak wezwania emailowe.

Celem nadrzędnym jest dla nas zabezpieczenie spłaty zaległych wierzytelności. Jednocześnie zdajemy sobie sprawę, jak ważne jest utrzymanie istniejących relacji biznesowych. Dążymy zatem do odzyskania należności bez pogorszenia relacji pomiędzy Tobą a Twoim klientem.

Jesteśmy specjalistami w swoim fachu, dlatego też każdego klienta traktujemy życzliwie i w sposób indywidualny, mając na względzie jego sytuację i warunki. Staramy się ponownie nawiązać kontakt z Twoimi klientami, aby móc z nimi porozmawiać i wspólnie wypracować rozwiązania, które zwiększą płynność Twojej firmy, biorąc jednak pod uwagę płatności, których jest w stanie dokonać dany klient.

Windykacja EOS i korzyści dla Ciebie:

 • Zapewniasz sobie przewagę konkurencyjną: usługi zarządzania wierzytelnościami oferowane przez EOS Poland: zwiększą Twoją płynność i pomogą Ci w szybszej realizacji zamierzeń.
 • Zyskujesz elastyczność: zaufaj doświadczeniu naszych specjalistów i będziesz mógł poświęcić więcej czasu swoim podstawowym kompetencjom.
 • Korzystasz z profesjonalnego podejścia EOS Poland: usługi zarządzania należnościami oferowane przez nas wykorzystują wysoce skuteczne, specjalistyczne oprogramowanie.
Jeśli potrzebujesz specjalisty, który w Twoim imieniu zajmie się odzyskiwaniem należności, prosimy o kontakt.
Illustation of a woman holding up a coin and a woman standing opposite with a folder.

Windykacja w terenie

Pozwól nam wykonać za Ciebie pracę. EOS Poland jest ekspertem w zakresie interwencji windykacyjnych, odzyskiwania i upłynniania przedmiotów leasingu.

Rozumiemy rozterki, które pojawiają się, gdy nie dokonano zapłaty na poczet leasingu lub kredytu: nawet jeśli odczuwasz potrzebę zwiększenia presji na klienta, który nie wywiązuje się z płatności, zależy Ci na utrzymaniu z nim dobrych relacji choć chcesz, aby klient dokonał płatności jak najszybciej, pragniesz jednak powiedzieć mu o tym w sposób kulturalny. Jeżeli pisemne wezwania i monity telefoniczne nie przynoszą rezultatu, usługi w zakresie odzyskiwania należności i upłynniania majątku ruchomego mogą stanowić ostateczną, acz skuteczną, deskę ratunku. EOS Poland może się tym zająć w Twoim imieniu.

Nasz specjalnie przeszkolony personel terenowy ( inspektorzy terenowi) kontaktuje się z niepłacącymi klientami osobiście. Odwiedza klienta, aby wybadać możliwości wznowienia płatności, aby nie było potrzeby rozwiązywania umowy. Zasadniczym celem naszej pracy jest niezmiennie utrzymanie nawiązanych przez Ciebie relacji biznesowych przy jednoczesnym przeprowadzeniu działań windykacyjnych.

Oferowane przez EOS Poland usługi odzyskiwania należności w terenie – Kompleksowy pakiet dla Ciebie

Zapewniamy usługi interwencyjne umożliwiające likwidację zaległości płatniczych oraz upłynnienie majątku ruchomego indywidualnie lub w połączeniu z innymi usługami windykacyjnymi. Możesz skorzystać z szerokiej gamy usług oraz wiedzy fachowej Grupy EOS aktywnej zarówno w kraju, jak i na arenie międzynarodowej.

Korzyści dla Ciebie:

 • szybkie reagowanie na problemy w realizacji płatności;
 • niezwłoczny napływ środków;
 • uniknięcie rozwiązania umowy;
 • szybkie odzyskanie i upłynnienie zabezpieczenia;
 • na życzenie inne usługi windykacyjne.
Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o usługach odzyskiwania należności i naszych kompetencjach, prosimy o kontakt.
Illustation shows a woman and a man shaking hands with the woman holding a briefcase.

Zarządzanie ruchomościami

Ścieżka w kierunku najwyższego zwrotu z inwestycji.

Każda ruchomość będąca zabezpieczeniem kredytu, pożyczki bądź będąca przedmiotem leasingu wymaga określenia wartości rynkowej. Wyceniamy ruchomości najczęściej w trzech przypadkach:

 • przed podpisaniem umowy kredytowej (leasingowej),
 • w trakcie jej trwania,
 • w momencie konieczności zaspokojenia roszczeń z przedmiotu zabezpieczenia.
Współpracujemy z rzeczoznawcami majątkowymi, posiadającymi uprawnienia biegłego sądowego z dużym doświadczeniem w wycenie nieruchomości i ruchomości, które nie występują masowo w obrocie.

Weryfikacja stanu oraz wartości przedmiotu leasingu/zabezpieczenia kredytu

Produkt obejmuje weryfikację wartości danej ruchomości przed zawarciem umowy leasingu/kredytu z potencjalnym klientem. Czynności w zależności od potrzeb mogą być poparte wyceną biegłego rzeczoznawcy i odniesieniem do faktycznych rynkowych wartości danego przedmiotu. 

Przeprowadzenie wizji lokalnej przed odbiorem ruchomości stanowiącej zabezpieczenie

Właściciel ruchomości stanowiącej przedmiot zabezpieczenia najczęściej nie posiada wiedzy gdzie i w jakim stanie się ona znajduje oraz jakie środki techniczne są niezbędne do jej odbioru. Przed podjęciem fizycznych działań mających na celu zabezpieczenie ruchomości proponujemy przeprowadzenie wizji lokalnej, mającej na celu weryfikację następujących czynników:

 • ocena stanu faktycznego ruchomości,
 • ustalenie czy dany zasób jest właściwie zabezpieczony,
 • określenie kosztorysu demontażu, transportu, przechowania ruchomości,
 • znalezienie najbardziej korzystnego, z ekonomicznego punktu widzenia, miejsca przechowywania zasobu,
 • przeprowadzenie wstępnej analizy rynku pod kątem możliwości sprzedaży zasobu z uwzględnieniem możliwej do uzyskania ceny, niezbędnego czasu oraz regionu geograficznego na którym odbywać się będzie poszukiwanie nabywcy.
Demontaż, transport

Każde fizyczne zabezpieczenie musi zostać odebrane przez finansującego w przypadku braku spłat rat kredytu lub leasingu. W przypadku ruchomości szczególnych i ponad gabarytowych, usługa demontażu i transportu jest ustalana indywidualnie dla każdej sprawy. Koszt i czas jej wykonania jest zależna od bardzo wielu czynników:

 • rodzaj zasobu,
 • wielkość zasobu,
 • możliwość dojazdu do zasobu (np. brak utwardzonej drogi),
 • sposób „wyjęcia” zasobu z aktualnie zajmowanego obiektu,
 • konieczność (lub jej brak) doprowadzenia zajmowanego obiektu do stanu pierwotnego (pod nadzorem osoby z właściwymi uprawnieniami),
 • odległość pomiędzy aktualnym i przyszłym miejscem przechowywania,
 • wybór właściwego środka transportu (wielkogabarytowy, specjalistyczny, szynowy, kołowy itd.)
Magazynowanie

Mając na uwadze, że każda ruchomość wymaga właściwego przechowania w magazynie lub placu parkingowym, dysponujemy pełnym zapleczem, dającym możliwość właściwego i bezpiecznego składowania ruchomości. Magazyny są całodobowo monitorowane, ogrzewane w okresie zimowym, posiadają na stanie sprzęt umożliwiający rozładunek. W przypadkach, kiedy nie ma ekonomicznego uzasadnienia transportu na powyższe lokalizacje, firma poszukuje magazynu lub placu w bliższym sąsiedztwie danego zasobu.

Sprzedaż

Ostatnim elementem procesu zarządzania ruchomościami jest sprzedaż lub utylizacja zasobu. Ruchomości, które stanowiły przedmiot zabezpieczenia, po odebraniu i zmagazynowaniu wymagają pilnej sprzedaży, aby zminimalizować koszty przechowywania i jak najszybciej zaspokoić oczekiwania wierzyciela.

W skład usługi sprzedaży wchodzą następujące elementy:

 • aktywne poszukiwanie nabywcy,
 • prezentacja zasobu potencjalnemu nabywcy,
 • pomoc w zorganizowaniu nabywcy transportu i załadunku,
 • podpisanie niezbędnych dokumentów (protokoły zdawczo – odbiorcze, listy przewozowe itd.).
Proces utylizacji lub zezłomowania danego zasobu jest w pełni organizowany i nadzorowany przez EOS Polska. W skład procesu wchodzą następujące działania:

 • organizowanie i nadzór demontażu,
 • nadzór nad zdawanym na złomowisko lub do utylizacji zasobem,
 • uzyskanie wszystkich niezbędnych dokumentów potwierdzających właściwe przeprowadzenie procesu,
 • nadzór nad poszczególnymi etapami prac przez osobę z właściwymi uprawnieniami.

Audyty stoków dealerskich

Wiemy, że nasza oferta jest dobra pod każdym względem.

Zdecydowana większość dealerów finansuje zakupy flotowe za pomocą kredytów. Celem audytu jest kontrola kredytowanego stoku i ochrona Kredytodawcy przed potencjalnymi pomyłkami i nadużyciami. Wynik audytu jest przedstawiony w formie indywidualnie ustawionych raportów i dokumentacji fotograficznej.

Kontrola standardów dealerskich

Każda marka kładzie szczególny nacisk aby jej przedstawicielstwa i dealerzy przestrzegali ogólnie przyjętych, wewnętrznych standardów. Pomagamy w utrzymaniu założonych standardów i wskazujemy obszary w których standardy nie są przestrzegane lub wymagają poprawy.

Przewidziane czynności audytowe pozwalają na rzeczywistą, okresową kontrolę całej struktury przedstawicielstw terenowych.

Badaniu i kontroli podlegają między innymi następujące elementy :

 • teren wokół budynku (czystość, estetyka, zieleń, podjazd, parking, flagi, ekspozycja znaku towarowego/loga, itp.) ,
 • ekspozycja pojazdów/maszyn/urządzeń za zewnątrz i wewnątrz budynku ,
 • budynek z zewnątrz (czystość, okna, elewacja, instalacja alarmowa, oświetlenie itp.) ,
 • budynek z wewnątrz (posadzka, ściany, sufity, ogrzewanie, toalety, biurka, lady, ekspozycja i prezentacja materiałów informacyjnych, instalacja elektryczna i p-poż. itp.) ,
 • biuro (kompletność wymaganej dokumentacji, kontrola terminowości realizowanych zleceń, książki kontroli BHP itd.) ,
 • warsztat i magazyn (kontrola stanów magazynowych/ kontrola dokumentacji, apteczki, gaśnic/ optyka pojazdów, maszyn oraz urządzeń przed i po naprawie / terminowość napraw, bezpieczeństwo pracy itp.) ,
 • inwentaryzacja ilościowa i jakościowa stanów magazynowych, pojazdów, maszyn, urządzeń, wyposażenia dealera/przedstawicielstwa itp.
Wynik audytu jest przedstawiany w formie raportu, który opisuje i ocenia każdy audytowany element.
Illustation shows a screen on which boxes are ticked off in green or marked with a red cross. A hand with a magnifying glass enlarges the boxes.

Inwentaryzacja

Znaj swoje aktywa.

Posiadamy wiedzę i środki techniczne umożliwiające wykonanie inwentaryzacji dowolną techniką i w dowolnym terminie. Przeprowadzamy inwentaryzacje w przedsiębiorstwach na potrzeby instytucji finansowych jaki i samych zainteresowanych firm.

Inwentaryzacji podlegają:

 • środki trwałe,
 • środki pieniężne,
 • składniki majątkowe,
 • stany magazynowe,
 • innych zasoby wskazane przez Zleceniodawcę.

Usługi międzynarodowe

Pracujemy poza granicami, bez granic. Międzynarodowa windykacja EOS - jakość, na której możesz polegać

Kontakty na szczeblu lokalnym, międzynarodowe doświadczenie

Firma EOS hołduje zasadzie, że cele o charakterze międzynarodowym wymagają międzynarodowych rozwiązań. Wiemy również, że bariery językowe, różnice kulturowe, różnice systemów prawnych oraz odległość geograficzna mogą przysporzyć wielu trudności.

Dzięki EOS przekazywanie wierzytelności jest proste, niezależnie od tego, czy chodzi o wierzytelności krajowe, czy zagraniczne. W obszarze windykacji zagranicznej naszym międzynarodowym klientom oferujemy dwa elastyczne rozwiązania: Cross-border i Rozwiązanie Shared Service!

Cross-border "Myśl globalnie, działaj lokalnie"

Opracowaliśmy idealne rozwiązanie w dziedzinie windykacji międzynarodowej: Nie ma znaczenia, iloma językami mówią niepłacący klienci - dzięki naszej pomocy wystarczy Ci tylko jeden. Gwarantujemy usługi osoby kontaktowej w kraju macierzystym na potrzeby zarządzania wszelkimi należnościami międzynarodowymi.

Dbamy, aby osoby kontaktujące się z niepłacącymi klientami kierowały się odpowiednią dozą wyczucia, uczciwości i profesjonalizmu. Celem naszym jest wypracowanie rozwiązania satysfakcjonującego wszystkie strony. Znamy poszczególne systemy prawne i władamy językami, którymi posługują się Twoi klienci. Proces windykacji realizowany jest lokalnie. W ten sposób gwarantujemy odpowiednie zaplecze prawne przy poszanowaniu lokalnych praktyk i kodeksów postępowania, zaś Ty bezpośrednio korzystasz z rozległego doświadczenia i lokalnego know-how naszej firmy.

Rozwiązanie Shared Service, czyli harmonizacja procesów na szczeblu całej grupy przy zastosowaniu podejścia regionalnego

Zapewniamy Twojemu centrum Shared Service (usług wspólnych) infrastrukturę i rozwiązania techniczne pozwalające zoptymalizować globalną strategię windykacji z uwzględnieniem Twoich międzynarodowych struktur i konkretnych potrzeb. Dzięki zarządzaniu windykacją zagraniczną z wykorzystaniem rozwiązania Shared Service oferowanego przez EOS Global Collection możesz poprawić wydajność i zwiększyć poziom standaryzacji i przejrzystości w obrębie procesów windykacji na szczeblu całej grupy. Sieć EOS Global Collection składa się z ekspertów lokalnych w ponad 180 krajach. Twoje oddziały krajowe mogą omawiać kwestie związane z windykacją z lokalną osobą kontaktową, która zajmuje się Twoimi sprawami na szczeblu regionalnym. Dzięki grupowemu kontraktowi ramowemu i centralnemu systemowi sprawozdawczości EOS zapewnia Twojemu centrum Shared Service idealne rozwiązanie.

Rozwiązanie biznesowe ukierunkowane na klienta

 • Globalna umowa ramowa z Twoim centrum Shared Service (SSC).
 • Osoby kontaktowe na szczeblu regionalnym do prowadzenia dyskusji o charakterze operacyjnym
 • Pełen automatyzm w ramach komunikacji i systemu zgłaszania spraw
 • Sprawozdawczość na szczeblu grupowym
Innowacje technologiczne w windykacji międzynarodowej

Nasza platforma informatyczna zapewnia optymalizację procesów dzięki automatycznemu przekazywaniu spraw partnerom na całym świecie. Platforma ta gwarantuje bezpośrednią i przejrzystą komunikację w czasie rzeczywistym. 

W pełni międzynarodowe usługi

 • Usługi w zakresie odzyskiwania długów w ponad 180 krajach, 28 biur firmy EOS oraz mocna sieć starannie dobranych partnerów na całym świecie
 • Lokalny kontrakt dotyczący zarządzania wierzytelnościami na skalę międzynarodową — klienci firmy EOS nie muszą władać wieloma językami
 • Zespoły ekspertów o dużej znajomości regionalnych kontaktów B2B i B2C
 • Pełen wachlarz usług: odzyskiwanie długów w zakresie wstępnym, na drodze prawnej i po zakończeniu drogi prawnej
Inspirujące wyniki

 • Ponad 75% wszystkich płatności jest regulowanych w ciągu pierwszych 90 dni, a ponad 40% w ciągu pierwszych 30 dni
 • 95% wszystkich płatności jest odzyskiwanych bez konieczności podejmowania kroków prawnych
 • Możliwość codziennej wypłaty odzyskanych środków
 • Model prowizji promujący skuteczność: brak powodzenia — brak prowizji!
Przejrzystość jest podstawą współpracy z firmą EOS

 • Platforma online umożliwia dostęp w czasie rzeczywistym do informacji o statusie plików
 • Możliwość wyświetlania online wybranych najważniejszych wskaźników wydajności (KPI)
 • Powszechnie stosowane, minimalne wymagania związane z odzyskiwaniem długów zostały zdefiniowane w naszych umowach SLA: poszukiwanie dłużników, pierwszy list z upoważnieniem wysyłany w ciągu 24 godzin, pierwszy telefon w ciągu 10 dni roboczych
 • Elastyczny i wydajny system zarządzania jakością z wdrażanymi automatycznie krokami eskalacji
 • Regularna ocena jakości w celu zagwarantowania jej najwyższego poziomu — w tym szybka zmiana partnerów w razie konieczności
Duże bezpieczeństwo i wysokie standardy etyczne

 • Ogólnie akceptowany kodeks postępowania firmy EOS oraz wiążące wszystkich członków grupy reguły postępowania
 • Grupowe ubezpieczenie od odpowiedzialności za straty materialne, stanowiące rozszerzenie ubezpieczenia firm lokalnych
 • Kontraktowe zobowiązanie do zachowania zgodności z obowiązującym prawem, w tym przepisami dotyczącymi ochrony danych i prania brudnych pieniędzy
 • W zakresie prania brudnych pieniędzy, wszyscy partnerzy firmy EOS zachowują zgodność z najnowszymi normami wyznaczonymi przez grupę Financial Action Task Force (FATF), niezależnie od tego, czy kraj, z którego pochodzi dana firma należy do grupy FATF
 • Poszczególne firmy z grupy EOS przeprowadzają kontrole wewnętrzne, istnieje również możliwość ich audytowania przez zewnętrzne firmy partnerskie
Innowacyjna technologia windykacji należności zagranicznych

Nasza platforma IT optymalizuje globalne przepływy pracy, regulując zautomatyzowane transfery przypadków między partnerami na całym świecie. Platforma ta zapewnia bezpośrednią, przejrzystą komunikację w czasie rzeczywistym. 
Illustation shows a globe on which points are marked with pins.

Masz pytania?

Jak działamy?

 • Zapewniamy firmom płynność finansową, dzięki czemu ich finanse są lepiej oceniane przez osoby trzecie.
 • EOS Group jest jednym z wiodących międzynarodowych nabywców wierzytelności oraz zabezpieczonych i niezabezpieczonych kredytów zagrożonych (NPL).
 • Przejmujemy również zarządzanie wierzytelnościami na zasadzie powiernictwa i zwiększamy przepływy pieniężne naszych partnerów w wielu różnych sektorach.
 • Pełniąc rolę mediatora, oferujemy dobre rozwiązania dla obu stron, aby chronić relacje biznesowe między wierzycielami a ich klientami.
 • Celem jest jak najszybsze uwolnienie płatników od długów oraz natychmiastowe odzyskanie pieniędzy przez naszych partnerów biznesowych.
 • Posiadamy portal wymiany danych z Klientami, dzięki czemu wzajemny przepływ informacji o procesach windykacyjnych jest dynamiczny oraz przejrzysty.

Skontaktuj się z nami

Telefon komórkowyTelefon komórkowy

EOS Poland
Usługi

ul.Siedmiogrodzka 9
01-204 Warszawa
II piętro

Telefon: +48 (22) 318 56 00

kontakt@eos-poland.pl

Godziny pracy:

Infolinia czynna:
Poniedziałek — piątek:
8:00 — 20:00

Biuro czynne:
Poniedziałek  — piątek 
9:00 — 16:00 

Telefon komórkowyTelefon komórkowy

Partnerzy Biznesowi Zakup Wierzytelności
Agnieszka Krawczyk

Komórka: 601 551 591

Telefon komórkowyTelefon komórkowy

Wojciech Jaśkiewicz

Komórka: 605420870