Informacje rejestrowe - EOS w Polsce

Informacje rejestrowe

EOS Poland Sp. z o.o.

ul. Siedmiogrodzka 9
01-204 Warszawa
II piętro
Tel.: +48 22 318 56 00
E-mail: info@eos-poland.pl

Prezes Zarządu: Dariusz Petynka
Członek Zarządu: Borys Drajczyk
Członek Zarządu: Arkadiusz Gwóźdź

KRS: 0000114457
NIP: 634-22-78-894

Ochronę Twojej prywatności traktujemy bardzo poważnie, gdy pobieramy, przetwarzamy i wykorzystujemy Twoje dane osobowe zgodnie z wymogami prawnymi; chcemy, abyś czuł(-a) się komfortowo i bezpiecznie, korzystając z naszej strony internetowej. Niniejsza deklaracja dot. ochrony danych dotyczy wyłącznie tej strony internetowej, a nie stron, do których prowadzą łącza.