Reklamacje - EOS w Polsce
Kobieta w jasnej bluzce pochyla się nad stołem i jedną ręką wpisuje coś do laptopa, a w drugiej trzyma kartę kredytową.

Reklamacje

Sposób zgłoszenia reklamacji:

w formie pisemnej:

 • listownie na adres:
  EOS Poland Sp. z o.o.
  ul. Siedmiogrodzka 9
  01-204 Warszawa
   
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail

  * Uwaga: czekasz na e-mail od EOS Poland? Sprawdź skrzynkę SPAM, nasza wiadomość mogła tam trafić.
reklamacje@eos-poland.pl

ustnie:

 • w trakcie rozmowy telefonicznej z pracownikiem EOS Poland pod numerem telefonu 22 335 12 00;
 • podczas wizyty w biurze EOS Poland Sp. z o.o., ul. Siedmiogrodzka 9, 01-204 Warszawa

Odpowiedz na zgłoszoną reklamację zostanie udzielona w możliwie najkrótszym czasie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia jej wpłynięcia. W wyjątkowych sytuacjach rozpatrywanie reklamacji może potrwać do 60 dni od daty jej otrzymania. W takiej sytuacji zostaną Państwo poinformowani o przyczynach opóźnienia.

W przypadku pytań dotyczących przebiegu obsługi zgłoszenia reklamacyjnego prosimy o kontakt pod numerem telefonu
22 335 12 00.

Nasi konsultanci pozostają do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach 9- 17.

Będąc Członkiem ZPF w Polsce w swoich działaniach zobowiązaliśmy się do stosowania ZDP, w związku z czym każdy nasz klient może zgłosić swoją skargę lub zażalenie do Komisji Etyki ZPF. Zasady składania wniosku do Komisji Etyki znaleźć można na stronie ZPF.