Zrównoważony rozwój finansowy - EOS w Polsce
Young woman in white blouse stands on a gallery in front of a high glass façade and looks at her smartphone.

Financial sustainability

EOS popiera silne, wiążące standardy branżowe i wytyczne dotyczące odpowiedzialności. Stosujemy rygorystyczne kryteria przy wycenie zakupów portfeli wierzytelności i podejmowaniu innych inwestycji.

Digital Responsibility & Cyber Security: Jak EOS chroni dane wrażliwe

Dane są fundamentem, na którym opiera się działalność Grupy EOS. Właśnie dlatego zatrudniamy ponad 90 wyspecjalizowanych osób w całej Grupie, aby zapewnić coraz wyższy poziom ochrony danych i bezpieczeństwa informacji. Z pomocą narzędzi monitorujących udało się nam zidentyfikować i odeprzeć ponad 600 ataków tylko w roku 2022/23. Jako część nowego programu „Iron EOS” aktualnie pracujemy nad systemem ochrony, który pozwoli nam reagować nie tylko szybko, ale także w skoordynowany sposób na poziomie całej Grupy.
Close up of a man going through a data analysis on a tablet

Business Ethics & Safeguard Compliance: Pomagamy kształtować nasz sektor

Grupa EOS uczestniczy w 23 europejskich organizacjach branżowych z sektora windykacji wierzytelności i różnych inicjatywach mających na celu tworzenie ścisłych i wiążących standardów, a także ram działania w duchu zasad odpowiedzialności w sektorze windykacji. 

Aby skutecznie eliminować nieprawidłowości, Grupa EOS udostępnia również platformę, która oferuje sygnalistom chronioną przestrzeń i jest zintegrowana z mechanizmem Grupy Otto. Na tej platformie pracownicy, a także dostawcy, wykonawcy usług i klienci mogą zgłaszać naruszenia zasad zgodności w EOS i Grupie Otto. Żaden z pięciu przypadków naruszeń zasad zgodności zgłoszonych w roku 2022/23 nie był znaczący ani nie wymagał działań zaradczych.
EOS w UN Global Compact: Alisha Kumar i Sibylle Weingart omawiają strategię Corporate Responsibility w EOS.

Praca w zrzeszeniach branżowych z myślą o wysokich standardach

Poprzez członkostwo w wielu krajowych i międzynarodowych zrzeszeniach branżowych EOS aktywnie wnosi swój wkład w kształtowanie i wdrażanie standardów etycznych w sektorze.

Responsible Acquisition of Portfolios & Partnerships: Uczciwe wartości we współpracy

Działalność firmy na polu windykacji wierzytelności zagrożonych wymaga dużego stopnia odpowiedzialności. Jako część rodzinnego holdingu, Grupy Otto, pamiętamy również o polityce cenowej, która godzi interesy i standardy etyczne dla wszystkich stron w perspektywie długoterminowej. Na przykład: We współpracy z organizacją afiliowaną przy Banku Światowym, International Finance Corporation (IFC), EOS zainwestuje w ciągu trzech lat ponad 100 milionów euro w skup zagrożonych kredytów i nieruchomości w Europie Wschodniej z poszanowaniem standardów ESG (Environmental, Social i Governance). 

Podczas wyboru partnerów i klientów EOS również stosuje rygorystyczne kryteria. Obejmują one nie tylko regularne kontrole partnerów i firm pod kątem standardów prowadzenia działalności, takich jak przestrzeganie praw człowieka, przepisów dotyczących prania pieniędzy i korupcji, ale także przestrzeganie branżowych list podmiotów objętych sankcjami.

Nasz Code of Conduct dla dostawców usług, który uwzględnia Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ oraz klauzule bazujące na niemieckiej ustawie o należytej staranności w łańcuchu dostaw, gwarantuje zgodne z zasadami traktowanie przez dostawców i postępowanie w relacjach z nimi.
During an official ceremony on September 20, 2022, representatives of IFC and EOS formalized their collaboration on the purchase of NPLs and distressed real estate in Eastern Europe. Marwin Ramcke, Vittorio Di Bello, Carsten Tidow, Ariane Di Iorio

Nasz Code of Conduct: Przejrzyste zasady gwarantują uczciwość relacji

Dzięki naszemu Code of Conduct tworzymy wiążące zobowiązania dla nas samych dotyczące naszej codziennej pracy. Jasno określone zasady postępowania są niezawodnym punktem odniesienia dla naszych pracowników, klientów i partnerów oraz są dostępne do wglądu dla wszystkich na stronach internetowych oddziałów krajowych EOS. Stale pracujemy nad udoskonaleniem naszego Code of Conduct. Jego wyjątkowość polega na tym, że ściśle odzwierciedla on rzeczywistość grupy docelowej, dla której został stworzony. W ramach uzupełnienia tego dokumentu oferujemy naszym pracownikom moduły szkoleniowe na ten temat.
Pobierz teraz
Przegląd CSR