As an internationally operating financial services provider, EOS is looking back at a successful fiscal 2019/20.

Stabilność

Nowy rok - nowy wzrost. Także w poprzednim roku obrotowym EOS kontynuował kształtowanie swojej własnej drogi rozwoju. „Wspólnie z moimi koleżankami i kolegami spoglądam wstecz na zdecydowanie najpomyślniejszy rok obrotowy Grupy EOS” - powiedział Klaus Engberding, CEO. Stwierdzając powyższe odniósł się on nie tylko do obrotów wygenerowanych przez regiony Niemiec, Europy Zachodniej i Europy Wschodniej, które przyczyniły się do wzrostu. Istotnymi czynnikami sukcesu były również postęp techniczny w cyfryzacji oraz rozwój kulturowy przedsiębiorstwa. Inwestycje płynęły ponadto do zabezpieczonych i niezabezpieczonych pakietów wierzytelności. Ich wartość wyniosła 651,3 milionów euro. Również poziom inwestycji utrzymywał się na dotychczasowym, wysokim poziomie.

Łączne przychody w podziale na regiony

Distribution of consolidated revenue of EOS Group in fiscal 2019/20 among global partner companies
Wynik Grupy EOS w poszczególnych regionach w roku obrotowym 2019/20.

Poziom dochodów w ciągu ostatnich lat (w mln €)

Grupa kapitałowa EOS zamknęła rok obrotowy 2019/20 wyraźnym wzrostem wyniku w porównaniu z już bardzo dobrym rokiem poprzednim. Łączny wynik wynoszący 853,1 milionów euro plasuje się 4,8 procent powyżej znakomitej wartości roku poprzedniego.
Wynik biznesowy w szczegółach

Zmiana wyniku (EBITDA) ostatnich czterech lat (w mln €)

Zysk obliczony z pominięciem obciążeń odsetkowych i podatkowych oraz amortyzacji (EBITDA) za rok obrotowy 2019/20 wyniósł 343,4 miliony euro. Do wzrostu wyniku przyczynił się przede wszystkim istotny rozwój działalności w Europie Wschodniej.
Wynik w szczegółach

Sukces

O prawie pięć procent Grupa EOS podwyższyła swoje wyniki w roku obrotowym 2019/20. Odpowiada to łącznemu wynikowi w wysokości 853,1 milionów euro lub zyskowi obliczonemu z pominięciem obciążeń odsetkowych i podatkowych oraz amortyzacji (EBITDA) w wysokości 343,4 milionów euro. Najlepszy wynik uzyskały wschodnioeuropejskie przedsiębiorstwa EOS, których obroty wzrosły o ponad 30 procent. Klaus Engberding CEO podkreśla: „Do tego sukcesu znacząco przyczyniły się przede wszystkim kwalifikacje, zaangażowanie i postawa naszych pracownic i pracowników.” Kolejnym motorem wzrostu było, podobnie jak w latach ubiegłych, zastosowanie nowoczesnej technologii. W samym tylko ubiegłym roku obrotowym ponad 25 milionów euro popłynęło na rozwój kluczowych systemów IT.
Agencja ratingowa Euler Hermes wyróżniła EOS po raz 16 z rzędu oceną ratingową A. 
For the 16th time in a row, EOS Group was awarded an A rating by Euler Hermes Rating.
Fiscal 2019/20 is the most successful year to date in the history of the EOS Group.

„Pełen dumy spoglądam na ostatni rok obrotowy. Był to najlepszy w historii Grupy EOS wynik.”

Klaus Engberding, CEO Grupy EOS

Szczegóły inwestycji w zakup wierzytelności

In fiscal 2019/20, the EOS Group invested in secured and unsecured receivables.
Podział na wierzytelności niezabezpieczone i zabezpieczone oraz nieruchomości w poszczególnych krajach.
Roczny raport

Perspektywa

EOS systematycznie realizuje swoją strategię. Jej celem jest zdobycie pozycji wśród 3 wiodących inwestorów finansowych wszystkich ugruntowanych rynków (z wyjątkiem USA). Już dziś EOS jest ekspertem w zakupie zabezpieczonych i niezabezpieczonych portfeli wierzytelności. Jest to możliwe dzięki pełnieniu roli lidera technologicznego oraz internacjonalizacji grupy. W bieżącym roku obrotowym wzmożona uwaga skupia się na obszarach elastyczności organizacyjnej, zwiększania wpływu pracownic i pracowników oraz współpracy ze startupami. W ten sposób Grupa EOS przygotowuje się do stojących przed nią wyzwań i z nadzieją patrzy w przyszłość.
Podstawowymi składnikami naszego sukcesu są: postęp technologiczny w cyfryzacji oraz rozwój kultury korporacyjnej poprzez nowe modele organizacji i współpracy. Dzięki nim jesteśmy dziś i będziemy w przyszłości, stabilnym, godnym zaufania partnerem.
Klaus Engberding, CEO Grupy EOS

Przeczytaj teraz:
Raport roczny 2019/20