Raport Roczny i Dotyczący Zrównoważonego Rozwoju 2022/23 - EOS w Polsce
Highlighted numbers 22 23
01

Raport Roczny i Zrównoważonego Rozwoju

Dowiedz się wszystkiego o rozwoju Grupy EOS. Sekcja dotycząca roku finansowego 2022/23 zawiera podsumowanie kluczowych danych liczbowych i najważniejszych wydarzeń związanych z bieżącą działalnością. Sekcja zatytułowana „Nasza odpowiedzialność” wyjaśnia, jak Grupa EOS realizuje swoje zobowiązania z zakresu odpowiedzialności społecznej i ekologicznej.

Changing finances for the better

Grupa EOS jest wiodącym inwestorem w portfele wierzytelności i nieruchomości oraz ekspertem w zakresie przetwarzania nieuregulowanych wierzytelności. Ponad 6000 naszych pracowników w 24 krajach zajmuje się zarządzaniem wierzytelnościami z wykorzystaniem technologii opartej na danych, a także realizuje inteligentne usługi z korzyścią dla naszych klientów, partnerów i konsumentów. Od ponad 45 lat dbamy o płynność finansową firm, dzięki czemu mogą one skupić się na swojej podstawowej działalności. GRI 2-6

Rok finansowy w liczbach

GRI 201-1
Obroty wzrosły o 21,4% do 977,1 mln EUR. 

mln EUR

0
W roku obrotowym 2022/23 Grupa EOS wygenerowała EBITDA w wysokości 445,9 mln EUR.

mln EUR

445,9
W roku finansowym 2022/23 wolumen inwestycji w portfele wierzytelności wyniósł 1,2 mld EUR.

1,2 mld EUR

1,2
Swój wkład w udany rok finansowy 2022/23 wniosło łącznie 6261 pracowników.

pracowników

6261
Grupa EOS działa w 24 krajach.

kraje

24
02

Rok finansowy 2022/23

W roku finansowym 2022/23 EOS Group udało się znacznie zwiększyć zyski i wolumen inwestycji.
Our financial year 2022/23

Nasz wynik jest osiągnięciem zespołowym

Rok finansowy 2022/23 upłynął pod znakiem niepewności, ponieważ życie gospodarcze i społeczne zdominowały wojna, inflacja i kryzys energetyczny. U progu roku finansowego nikt nie mógł przypuszczać, że Grupa EOS wygeneruje tak nadzwyczajne zyski – jak mówi Marwin Ramcke, Prezes Zarządu: „Ten sukces nie byłby możliwy bez wieloletniego doświadczenia i zaangażowania naszych pracowników. Stanowimy zespół ponad 6000 osób, z których każda wnosi własne doświadczenia, umiejętności i cechy związane z pochodzeniem kulturowym. Jako zespół możemy naprawdę wiele osiągnąć”. Ten wynik zawdzięczamy koncentracji na skupie portfeli wierzytelności i ciągłym rozwoju narzędzi cyfrowych, które poprawiają naszą wydajność operacyjną i sprzyjają synergii między spółkami EOS.

Rozmowa z zarządem EOS

Pięciu członków zarządu analizuje miniony rok finansowy, opisuje rozwój sytuacji firmy na poszczególnych rynkach i przedstawia prognozy na rok 2023/24. GRI 2-9
suit, people, tourist, acquaintance, student

Prowadzenie biznesu w sposób przyjazny dla człowieka

Na zdjęciu Cristian Musat, Managing Director w EOS International BVG, a jednocześnie „mózg” projektu Kollecto+.

Kollecto+: oprogramowanie, które tworzy synergię

Elastyczne godziny pracy Elastyczne godziny pracy 2 minuty
Jak oddziały EOS zwiększają efektywność i pogłębiają współpracę dzięki Kollecto+.
Dowiedz się więcej
A photo shows a dilapidated building in Režanci, Croatia. A ‘stranded asset’ that EOS Croatia is putting back on the market.

Jak EOS pozyskuje aktywa nie nadające się do użytku

Elastyczne godziny pracy Elastyczne godziny pracy 2 minuty
EOS ma doświadczenie w dziedzinie zrównoważonej renowacji opuszczonych budynków, aby ponownie wprowadzić je na rynek.
Dowiedz się więcej

Szczegółowe dane o roku finansowym:
Obroty i zysk w porównaniu z poprzednimi latami

Odnotowano wyjątkowy wzrost. W porównaniu z poprzednim rokiem finansowym Grupa EOS znacznie zwiększyła zysk (EBITDA) i obroty w 2022/23.

Rozwój obrotów i zysku

W roku finansowym 2022/23 zysk i obrót Grupy EOS były znacznie wyższe niż w roku poprzednim. Przyczyną były przede wszystkim liczne inwestycje w portfele wierzytelności oraz znakomite wyniki przetwarzania portfeli wierzytelności typu NPL nabytych w poprzednich latach. GRI 201-1

Obrót rok do roku

w mln EUR

853,1
2019/20
792,5
2020/21
804,9
2021/22
977,1
2022/23

Zysk (EBITDA) w kolejnych latach

w mln EUR

343,4
2019/20
312,4
2020/21
282,5
2021/22
445,9
2022/23

Skonsolidowany obrót w 2022/23 według regionów

w mln EUR
Rozwój w poszczególnych regionach
Z udziałem na poziomie 42,4%, Europa Wschodnia pozostaje najsilniejszym regionem w ramach Grupy EOS. W porównaniu z poprzednim rokiem oddziały w Europie Wschodniej zwiększyły obrót o prawie 50%. Oddziały EOS w Europie Zachodniej wygenerowały 31,0% całkowitego obrotu w roku finansowym 2022/23. Również w tym przypadku obrót znacznie wzrósł w porównaniu z poprzednim rokiem. Do pozytywnego wyniku przyczyniło się zniesienie restrykcji związanych z pandemią. Udział Niemiec wynosi 25,9%, mimo wciąż dużej presji konkurencyjnej. Obrót nieznacznie zmniejszył się, ale poziom inwestycji EOS pozostał wysoki.
Razem
977,1
Europa Wschodnia
414,1
Europa Zachodnia
302,5
Niemcy
253
Ameryka Północna
7,5

Wiadomości EOS

Nowi i dotychczasowi partnerzy, nowo utworzone oddziały i wyraźny wzrost wolumenu zakupów wierzytelności typu NPL. Kilka szczególnie imponujących osiągnięć w minionym roku finansowym:

Portugalia

Od lipca 2022 r. EOS działa na rynku portugalskim poprzez własną spółkę operacyjną. Dyrektorem oddziału został Luís Chaves, który wniósł swoje wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu wierzytelnościami. „To, co mnie przekonało, to projekt – mówi Chaves – i możliwość pracy dla firmy, którą poznałem jako wiarygodnego gracza na rynku”.
 Luís Chaves, Managing Director EOS Financial Solutions Portugal , S.A

Francja

We Francji EOS podwoił wolumen inwestycji w porównaniu z poprzednim rokiem i dokonał największej jednorazowej inwestycji w portfel zabezpieczonych wierzytelności w historii oddziału. „Osiągnęliśmy ten rezultat dzięki kadrze zarządzającej z ponad 20-letnim doświadczeniem, naszej wyjątkowej wiedzy o otoczeniu rynkowym we Francji oraz pełnemu wsparciu całego zespołu w Hamburgu. Jednak przede wszystkim dzięki niezwykłemu zaangażowaniu wszystkich pracowników we wspólne osiąganie naszych celów” – mówi Nathalie Lameyre, dyrektor francuskiego oddziału EOS.
Zdjęcie portretowe Nathalie Lameyre stojącej w jasnym pomieszczeniu

Bośnia i Hercegowina 

Dla oddziału EOS w Bośnia i Hercegowina zakończony rok finansowy był równie dobry, jak dla całej Grupy EOS: „Bośnia i Hercegowina jest bardzo niewielkim rynkiem, więc cieszy nas, że mogliśmy dokonać sporych inwestycji” – mówi dyrektor oddziału Petar Mrkonjić. Jednym z najważniejszych wydarzeń była inwestycja we współpracy z IFC, spółką zależną Banku Światowego, w zakup portfela zabezpieczonych wierzytelności NPL. „Za tymi sukcesami stoi zespół składający się z młodych, niezwykle zdolnych i wysoce zmotywowanych pracowników oraz bardziej doświadczonej kadry”.
Petar Mrkonjić, Managing Director EOS Matrix d.o.o. Bosnia and Herzegovina

Polska

W Polsce w zakończonym roku finansowym na rynek weszło wielu międzynarodowych inwestorów. „Spowodowało to wysoki popyt na wierzytelności NPL i agresywną konkurencję” – mówi Dariusz Petynka, Prezes Zarządu EOS Poland. „Jednak dzięki naszej jasno zdefiniowanej strategii byliśmy w stanie zwiększyć wolumen inwestycji w stosunku do poprzedniego roku i dodatkowo zoptymalizować nasze wyniki operacyjne dzięki procesom opartym na danych”.
Dariusz Petynka, Managing Director EOS Poland Sp. z o.o.

Dania

EOS wzmocnił swoją pozycję na rynku duńskim. Skupując kilka dużych portfeli NPL, EOS ponad dwukrotnie zwiększył wolumen wierzytelności. „Te transakcje są dla nas kamieniem milowym i znacznie przyczynią się do naszego rozwoju” – mówi Peter Hægerstrand Jensen, dyrektor duńskiego oddziału EOS.
Peter Haegerstrand Jensen, Managing Director EOS Danmark A/S

Wielka Brytania

Po przeprowadzeniu niewielkiej restrukturyzacji oddział EOS w Wielkiej Brytanii nabrał wiatru w żagle. Spółka nabyła szereg portfeli niezabezpieczonych wierzytelności. „To kolejny ważny krok na drodze EOS do ugruntowania swojej pozycji na ważnym rynku brytyjskim” – mówi Anthony Jenks, dyrektor brytyjskiego oddziału EOS.
Anthony Jenks, Managing Director EOS Solutions UK Plc

Wyniki w roku finansowym 2022/23

 • Obrót według regionów

  w tys. EUR
  W roku finansowym 2022/23 obrót w wysokości 977,1 mln EUR był o 21,4% wyższy niż w roku poprzednim (804,9 mln EUR). Najbardziej gwałtowny wzrost odnotowały oddziały w Europie Wschodniej – o 47,8%, plasując się przed oddziałami w Europie Zachodniej, które z wynikiem 34,1% zajęły drugie miejsce. Obroty w Niemczech nieznacznie spadły, ale utrzymały się na wysokim poziomie wynoszącym 253,0 mln EUR. Gwałtowny spadek obrotu w Ameryce Północnej wynika ze zbycia spółek operacyjnych EOS pod koniec 2021 roku. Obrót wygenerowany po operacji zbycia spółek wynika z portfeli wierzytelności nabytych w poprzednich latach, które zostały zachowane przez Grupę EOS i były przetwarzane przez nabywcę w roli powiernika. GRI 201-1
  2022/23 2021/22 Zmiana w stosunku do poprzedniego roku w %
  Europa Wschodnia 414 125 280 148 +47,8
  Europa Zachodnia 302 508 225 644 +34,1
  Niemcy 252 953 274 809 -8,0
  Ameryka Północna 7 525 24 276 -69,0
  Grupa EOS 977 110 804 877 +21,4
 • Skonsolidowany rachunek zysków i strat (podsumowanie)

  w tys. EUR
  W roku finansowym 2022/23 Grupa EOS wygenerowała zysk przed potrąceniem odsetek, podatków, amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz amortyzacji rzeczowych aktywów trwałych (EBITDA) w wysokości 445,9 mln EUR (w poprzednim roku: 282,5 mln EUR). W porównaniu z poprzednim rokiem obrót wzrósł o 21,4% tj. 172,2 mln EUR. Spadek obrotów wynikający ze sprzedaży północnoamerykańskich spółek pod koniec poprzedniego roku udało się zrównoważyć przez wyjątkowo wysoki poziom inwestycji. GRI 201-1
  2022/23 2021/22
  Przychody 977 110 804 877
  Zysk operacyjne ogółem 991 251 815 215
  Zysk przed potrąceniem odsetek, podatków, amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz amortyzacji rzeczowych aktywów trwałych (EBITDA) 445 943 282 453
  Zysk przed opodatkowaniem (EBT) 380 072 228 544
  Dochód netto 297 270 201 236
 • Aktywa

  w tys. EUR
  W porównaniu z poprzednim rokiem wartość aktywów ogółem Grupy EOS wzrosła o 26,9% do 3,0 mld EUR. Wzrost ten związany jest z wyższymi łącznymi inwestycjami Grupy w wierzytelności i nieruchomości w roku finansowym 2022/23. Zakupione portfele stanowią 79,4% (w poprzednim roku: 75,4%), a nieruchomości w zapasach 8,7% (w poprzednim roku: 7,8%) aktywów ogółem.

  *Prezentacja finansowa
  28.02.2023 w % 28.02.2022 w %
  Środki trwałe 200 620 6,6 209 498 8,8
  Nabyte wierzytelności i nieruchomości w zapasach* 2 670 136 88,0 1 989 455 83,2
  Wierzytelności 40 181 1,3 29 949 1,3
  Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 66 255 2,2 105 455 4,4
  Pozostałe aktywa 55 608 1,8 56 457 2,4
  Aktywa ogółem 3 032 800 100 2 390 815 100
 • Kapitał własny i finansowanie

  w tys. EUR
  W minionym roku finansowym łączna wartość finansowania wzrosła o 642,0 mln EUR do 3,0 mld EUR w porównaniu z poprzednim rokiem. Wzrost ten wynika głównie z finansowania wysokich inwestycji dokonanych w poprzednim roku finansowym.

  Kapitał własny firmy wzrósł do 1,1 mld EUR, między innymi dzięki niepodzielonemu zyskowi z poprzedniego roku. Pomimo dużego wolumenu inwestycji dokonanych w poprzednim roku finansowym, wskaźnik kapitału własnego do wartości aktywów spadł tylko nieznacznie do 36,6% (w poprzednim roku: 37,5%), co stanowi wysoki poziom jak na podmiot świadczący usługi finansowe.

  Potrzeby Grupy EOS w zakresie refinansowania są pokrywane z kredytów bankowych i ze środków spółki-matki. Większość tych finansowania nadal charakteryzuje się krótkim terminem wymagalności. W porównaniu z rokiem poprzednim finansowanie dłużne wzrosło z 74% do 84%.

  Ze względów rachunkowych w tabelach i tekście mogą występować różnice w zaokrągleniach.
  28.02.2023 w % 28.02.2022 w %
  Kapitał własny 1 110 654 36,6 895 726 37,5
  Rezerwy 58 452 1,9 84 218 3,5
  Zobowiązania wobec banków 132 387 4,4 92 111 3,9
  Zobowiązania wobec podmiotów powiązanych i spółek 1 482 754 48,9 1 102 833 46,1
  Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 47 247 1,6 41 962 1,8
  Pozostałe zobowiązania 201 306 6,6 173 966 7,3
  Finansowanie ogółem 3 032 800 100 2 390 815 100

Po raz kolejny doświadczenie EOS na rynku wierzytelności NPL zaprocentowało w roku 2022/23. Grupa dokonała szeregu inwestycji w duże portfele. Kilka kluczowych danych:

Hiszpania

EOS zakupił od Caixabank portfel wierzytelności zagrożonych o nominalnej wartości 753 mln EUR – jeden z największych w historii EOS Hiszpania.

mln EUR

753

Francja

W 2022 r. francuski oddział EOS sfinalizował zakup portfela około 4000 zabezpieczonych wierzytelności o wartości 235 mln EUR (wartość nominalna) od jednego z wiodących banków. Była to największa w historii francuskiego oddziału EOS, jednorazowa inwestycja bez udziału współinwestora i pierwsza we współpracy z bankiem.

mln EUR 

235

Europa Wschodnia

Dzięki wspólnemu funduszowi inwestycyjnemu, EOS i spółka zależna Banku Światowego, International Finance Corporation (IFC), wzmocniły gospodarki Chorwacji, Serbii, Rumunii oraz Bośni i Hercegowiny. IFC i EOS w ciągu trzech lat zainwestują wspólnie 150 mln USD, aby zakupić pakiety wierzytelności NPL zabezpieczonych na nieruchomościach, a tym samym pomóc małym i średnim firmom w poprawie ich płynności finansowej.

mln USD 

150

Niemcy

EOS Deutschland B2C zakupił zagraniczne wierzytelności o wartości 30 mln EUR (wartość nominalna) od jednego z wiodących dużych banków niemieckich.

mln EUR 

30

Grecja

Po dłuższym czasie grecki oddział EOS mógł zrealizować ważną inwestycję w portfel niezabezpieczonych o wartości nominalnej około 800 mln euro.

mln EUR 

800

Portugalia

Latem 2022 r., zaledwie kilka tygodni po rozpoczęciu działalności na rynku, portugalski oddział EOS nabył dwa połączone portfele niezabezpieczonych wierzytelności, a także innych produktów, od wiodącego banku międzynarodowego. Pakiety zawierały niezabezpieczone i zabezpieczone wierzytelności o wartości nominalnej ponad 144 mln EUR.

mln EUR

144

Inwestycje w zakup wierzytelności i nieruchomości w roku 2022/23

w mln EUR
Grupa EOS znacznie zwiększyła wolumen inwestycji z 668,6 mln EUR do 1,2 mld EUR. Wzrost ten związany był z zakupem niezabezpieczonych i zabezpieczonych wierzytelności. W Europie Zachodniej Grupa zwiększyła wolumen inwestycji ponad czterokrotnie, do łącznej kwoty 612,4 mln EUR. Zniesienie restrykcji związanych z pandemią w ubiegłych latach miało pozytywny wpływ na rynki Europy Zachodniej. Jednym z pozytywnych zjawisk jest fakt, że wielkość wolumenów sprzedaży przez banki powróciła do normy. W Europie Wschodniej, z wolumenem inwestycji na poziomie 392,6 mln EUR, Grupa EOS kontynuowała wysoki poziom zakupów z poprzedniego roku, głównie dzięki dużym inwestycjom w Grecji, Polsce, Chorwacji i Bośni i Hercegowiny. Mimo że rynek w Niemczech pozostawał trudny i cechował się wysoką presją konkurencyjną, EOS podwoił swoje inwestycje w porównaniu z poprzednim rokiem. GRI 201-1
 

Ze względów rachunkowych w tabelach i tekście mogą występować różnice w zaokrągleniach.
Razem
1 216,5
Europa Wschodnia
392,6
Europa Zachodnia
612,4
Niemcy
208,3
Centrala Grupy
3,1

Niezabezpieczone

706,5
Europa Wschodnia
200,5
Europa Zachodnia
347,4
Niemcy
155,5
Centrala Grupy
3,1

Zabezpieczone/nieruchomości

510
Europa Wschodnia
192,1
Europa Zachodnia
265
Niemcy
52,8

Nabyte wierzytelności w roku 2022/23

w mln EUR
Wartość bilansowa portfeli uznanych na koniec roku finansowego wyniosła 2,7 mld EUR. Kwota ta stanowi wzrost o 34%, tj. ok. 680 mln EUR w porównaniu z rokiem poprzednim. Wzrost wartości wynika z wysokich inwestycji Grupy EOS w roku finansowym 2022/23. O ile w poprzednim roku finansowym wartość portfela niezabezpieczonych wierzytelności wciąż była dwukrotnie wyższa od wartości portfeli zabezpieczonych i nieruchomości, to w minionym roku finansowym proporcje te wyrównały się. Oddziały w Europie Zachodniej zanotowały najwyższą wartość bilansową portfela w ramach całej Grupy, a tuż za nimi znalazły się Europa Wschodnia i Niemcy. GRI 201-1

Ze względów rachunkowych w tabelach i tekście mogą występować różnice w zaokrągleniach.
Razem
2 670,1
Europa Wschodnia
934,4
Europa Zachodnia
1 028,2
Niemcy
640,8
Centrala Grupy
66,8

Niezabezpieczone

1 660,1
Europa Wschodnia
500,7
Europa Zachodnia
663,9
Niemcy
428,7
Centrala Grupy
66,8

Zabezpieczone / nieruchomości

1 010
Europa Wschodnia
433,7
Europa Zachodnia
364,2
Niemcy
212,1
03

Nasza odpowiedzialność

Ten rozdział naszego pierwszego zbiorczego Raportu Rocznego i Zrównoważonego Rozwoju opisuje, w jaki sposób wcielamy w życie zasady zrównoważonego rozwoju I odpowiedzialności.  
Our responsibility 2022/23

Słowo wstępne naszego CEO

Dzień po dniu pracujemy, aby zmieniać świat na lepsze. Odnosimy sukcesy w biznesie, bo akceptujemy zmiany i bierzemy odpowiedzialność za swoje działania. Zmieniamy świat na lepsze z myślą o naszych klientach i pracownikach, ale także konsumentach, naszej branży i całym społeczeństwie. 

Zrównoważony rozwój jest integralną częścią naszej odpowiedzialności korporacyjnej (Corporate Responsibility, CR). Jestem szczególnie dumny z tego, że udało nam się przekuć naszą strategię CR w konkretne działania oraz rozszerzyć zakres naszej sprawozdawczości w tej dziedzinie, od czasu jej wdrożenia w 2020 roku. Kolejny krok wykonaliśmy w 2022 roku, kiedy zidentyfikowaliśmy kluczowe tematy CR, przeprowadzając pierwszą analizę istotności. W tym roku po raz pierwszy ta sekcja naszego zbiorczego Raportu Rocznego i Dotyczącego Zrównoważonego Rozwoju opiera się na standardach Global Reporting Initiative (GRI) i Celach Zrównoważonego Rozwoju ONZ (Sustainable Development Goals, SDGs). Raportowanie naszych działań w kontekście tych standardów i celów sprawia, że nasz wkład jest jeszcze bardziej transparentny.  

Jako dostawca usług finansowych rozumiemy zrównoważony rozwój jako coś więcej niż tylko ochronę środowiska. Nasze priorytety są podzielone na cztery obszary działania w ramach naszej strategii CR. W tej sekcji wyjaśnimy, jak spełniamy standardy w obszarach Responsible Collection, Joint Progress, Environmental Protection i Financial Sustainability. Te cztery obszary działania tworzą również strukturę tej sekcji.

Dziękuję wszystkim pracownikom, którzy codziennie wnoszą swój wkład w uczynienie z EOS firmy odnoszącej sukcesy biznesowe i angażującej się w zrównoważony rozwój. Zawsze z zamiarem ciągłego stawania się odrobinę lepszym. GRI 2-22


Marwin Ramcke, Prezes Zarządu EOS Group
Annual and Sustainability Report 2022/23: Agata Miastkowska, ESG Officer, EOS Poland

W EOS Poland rozumiemy: zrównoważony rozwój to nie wybór, ale konieczność - teraz, nie później. Wchodząc w erę ESG, nie tylko podążamy za trendem, zobowiązujemy się i działamy z misją tworzenia świata wolnego od długów, przystępnego i bezpiecznego dla nas wszystkich wierząc, że zysk i zrównoważony rozwój nie muszą stać na przeciwnych końcach bilansu.

Agata Miastkowska
Specjalista ds. ESG

Zarządzanie wierzytelnościami oznacza wzięcie odpowiedzialności

Nasza odpowiedzialność obejmuje wiele różnych obszarów. Jako międzynarodowy dostawca usług finansowych koncentrujemy się na odpowiedzialności społecznej i ładzie korporacyjnym. Chcemy zmieniać świat na lepsze. Aby osiągnąć nasz cel, zdefiniowaliśmy cztery obszary działania w ramach naszej strategii odpowiedzialności korporacyjnej:
icon red collaboration

Odpowiedzialna windykacja

EOS stawia na szacunek i uczciwe traktowanie konsumentów oraz na rozwiązania skoncentrowane na długofalowym uwolnieniu ich od zadłużenia.
Dowiedz się więcej
icon red networking

Wspólny rozwój

Przyjmujemy na siebie odpowiedzialność społeczną, zarówno w obrębie Grupy EOS poprzez promowanie autonomii, różnorodności i włączania społecznego, jak i poza nią, poprzez wdrażanie własnych inicjatyw edukacyjnych.
Dowiedz się więcej
icon red charge to claim

Zrównoważony rozwój finansowy

EOS popiera silne, wiążące standardy branżowe i wytyczne dotyczące odpowiedzialności. Stosujemy rygorystyczne kryteria przy wycenie zakupów portfeli wierzytelności i podejmowaniu innych inwestycji.
Dowiedz się więcej
icon red website

Ochrona środowiska

Jako silna część Grupy Otto, EOS wspiera strategię ochrony klimatu Grupy, która realizuje cel Porozumienia Paryskiego, którym jest ograniczenie globalnego ocieplenia do 1,5°C. Wspólnie pracujemy nad wdrożeniem ukierunkowanych działań.
Dowiedz się więcej

Istotność jest punktem wyjścia naszej strategii zrównoważonego rozwoju

We współpracy z ekspertami wewnętrznymi i zewnętrznymi, EOS ustawicznie rozwijał swoją strategię CR, tworząc w 2022 roku matrycę istotności. Poniższa matryca przedstawia kluczowe tematy zrównoważonego rozwoju z perspektywy korporacyjnej EOS (oś x) oraz z punktu widzenia naszych zewnętrznych partnerów i uczestników rynku (oś y). Stanowi ona podstawę przyszłego kierunku strategii zrównoważonego rozwoju EOS.
 • W sekcji dotyczącej zrównoważonego rozwoju naszego zbiorczego Raportu Rocznego i Dotyczącego Zrównoważonego Rozwoju informujemy naszych partnerów i uczestników rynku o naszych najważniejszych działaniach środowiskowych, społecznych i związanych z ładem korporacyjnym w roku finansowym 2022/23. Raport obejmuje obszary działania i najważniejsze tematy zidentyfikowane w pierwszej analizie istotności dokonanej przez EOS Holding GmbH z siedzibą w Hamburgu. Raport Dotyczący Zrównoważonego Rozwoju obejmuje całą Grupę EOS* w okresie od 1 marca 2022 roku do 28 lutego 2023 roku** i opiera się na standardach Global Reporting Initiative (GRI). GRI 2-1, 2-2, 2-3

  *Jeśli nie podano inaczej.
  **Z wyłączeniem danych z oddziału w Niemczech i danych HR z francuskich spółek EOS.
 • Odpowiedzialna windykacja 

  • Etyczna windykacja dzięki sprawiedliwemu traktowaniu osób zadłużonych
  • Innowacje i rozwój oparty na technologii
  Wspólny rozwój 

  • Wpływ na społeczeństwo poprzez zwiększanie wiedzy finansowej
  • Różnorodność, równość i włączenie społeczne
  • Pozyskiwanie, wspieranie i retencja talentów
  • Wspieranie zaangażowania społeczności lokalnej
  • Well-being i satysfakcja pracowników
  Zrównoważone finanse

  • Odpowiedzialność cyfrowa i cyberbezpieczeństwo
  • Etyka biznesowa i compliance
  • Odpowiedzialne nabywanie portfeli i zawieranie partnerstw
  • Wzmocnienie płynności finansowej naszych klientów
  • Relacje z interesariuszami oparte na zaufaniu
  • Wiodąca pozycja w branży i najlepsze praktyki
  Ochrona środowiska

  • Zmniejszenie wpływu na środowisko
  GRI 3-2
 • Definicja naszych kluczowych tematów

  Aby opracować ogólne zasady sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju, w naszej pierwszej analizie istotności zidentyfikowaliśmy tematy w zakresie zrównoważonego rozwoju, które uważamy za najważniejsze (tj. „istotne”) dla EOS. Następnie stworzyliśmy długą listę potencjalnych kluczowych tematów na podstawie analiz statusu quo i analiz porównawczych, a także uwzględniliśmy odpowiednie międzynarodowe standardy, zasady i wytyczne w zakresie sprawozdawczości (np. GRI, DNK, SDGs, SASB, UNGC, ESRS*). Podczas wspólnych warsztatów z wewnętrznymi i zewnętrznymi ekspertami dokonaliśmy zawężenia, podsumowania i priorytetyzacji naszych kluczowych tematów. Następnie oceniliśmy je pod względem znaczenia dla naszych zewnętrznych partnerów i uczestników rynku (oś Y) i dla EOS (oś X). Oceniając poziom istotności tematów dla EOS, wzięliśmy pod uwagę perspektywę wewnętrzną i zewnętrzną, czyli przyjęliśmy zasadę „podwójnej istotności”. Inaczej mówiąc oceniliśmy, w jaki sposób trendy w branży lub czynniki CR wpływają na podejmowanie decyzji przez firmę oraz w jaki sposób firma wpływa na społeczeństwo, otoczenie i środowisko. Ten aspekt nazywany jest „podwójną istotnością”. GRI 2-29, 3-1

  *Tworząc długą listę, opieraliśmy się na standardach ESRS w wersji z kwietnia 2022 roku.
 • Grupa EOS przystąpiła w 2021 roku do United Nations Global Compact, największej na świecie inicjatywy na rzecz odpowiedzialności korporacyjnej. Jako członek inicjatywy zobowiązaliśmy się do przestrzegania 10 zasad dotyczących praw człowieka, pracy, ochrony środowiska i zwalczania korupcji. 

  Każdy nowy członek musi w pierwszym kroku zdefiniować swoje własne cele opierające się na 10 zasadach. Uczyniliśmy to w ubiegłym roku, identyfikując nasze cele na bazie 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ (Sustainable Development Goals, SDGs), do których możemy przyczynić się w najbardziej efektywny sposób. Wybrane przez nas cele zrównoważonego rozwoju, wraz z powiązanymi z nimi kluczowymi liczbami i celami, są ważnymi punktami odniesienia w naszej strategii odpowiedzialności korporacyjnej. Jak przewiduje inicjatywa Compact, raz w roku będziemy informować o naszych postępach w dokumencie „Komunikat o postępach” (Communication on Progress, COP). GRI 2-23

  Skupiamy się na następujących celach zrównoważonego rozwoju:
   
  Icon SDG goal 3: good health and well-being Icon SDG goal 3: good health and well-being
  Good Health and Well-Being
  Dowiedz się więcej
  Icon SDG goal 4: quality education Icon SDG goal 4: quality education
  Quality Education
  Dowiedz się więcej
  Icon SDG goal 10: reduces inequalities Icon SDG goal 10: reduces inequalities
  Reduced Inequalities
  Dowiedz się więcej
  Icon SDG goal 16: peace justice and strong institutions
  Peace, Justice and Strong Institutions
  Dowiedz się więcej
  Icon SDG goal 17: partnerships for the goals Icon SDG goal 17: partnerships for the goals
  Partnership for the Goals
  Dowiedz się więcej
  Niektóre z poszczególnych inicjatyw i działań przyczyniają się również do realizacji innych celów zrównoważonego rozwoju, co odpowiednio uwzględniamy w naszych raportach.
collaborationcollaboration

Odpowiedzialna windykacja

EOS stawia na szacunek i uczciwe traktowanie konsumentów oraz na rozwiązania skoncentrowane na długofalowym uwolnieniu ich od zadłużenia. 
Dobra praca i wzrost gospodarczyDobra praca i wzrost gospodarczy Zmniejszanie nierównościZmniejszanie nierówności

Etyczna windykacja dzięki uczciwemu traktowaniu konsumentów 

(Ethical Collections by Treating Customers Fairly)

EOS stawia na uczciwe uwolnienie konsumentów od zadłużenia. Zgodnie z naszym hasłem Changing finances for the better pomagamy osobom mającym problem ze spłatą zadłużenia uwolnić się od długów. Oferujemy uczciwe plany płatności, które są finansowo do udźwignięcia dla wszystkich stron, a także znajdujemy rozwiązania dla konsumentów, których osobista sytuacja jest szczególnym wyzwaniem.  

Podstawą naszego podejścia jest oparta na szacunku komunikacja. Tego lata planujemy wprowadzić międzynarodową politykę dla całej Grupy, która wprowadzi standardy naszego opartego na szacunku i etycznego traktowania konsumentów mających problem ze spłatą zadłużenia. Polityka ta zobowiąże nas do używania łatwo zrozumiałego języka, taktownego wypowiadania się i przyjmowania odpowiedzialności za nasze słowa i działania.  

Dzięki innowacjom technologicznym upraszczamy proces płatności dla konsumentów. Oferujemy portale usługowe i chatboty, które pozwalają konsumentom zarządzać swoimi płatnościami niezależnie, bez konieczności bezpośredniego kontaktu z nami. Jednakże konsumenci, którzy wolą osobisty kontakt, mogą zwrócić się do naszych wykwalifikowanych pracowników w celu uzyskania odpowiednich opcji redukcji zadłużenia. Aby jeszcze bardziej poprawić komfort użytkowania systemu, oferujemy konsumentom preferowane przez nich metody płatności, sugerowane przez nasz system analizy danych. Stale udoskonalamy nasze usługi na podstawie informacji zwrotnych, które są gromadzone między innymi za pośrednictwem ankiet.  

Uczciwa windykacja w liczbach

pomyślnie przetworzonych przez EOS w roku finansowym 2022/23 pomogło konsumentom mającym problem ze spłatą zadłużenia.

Ponad milionów spraw windykacyjnych

0
już wdrożyło system windykacyjny EOS Kollecto+. Narzędzie to oferuje konsumentom w pełni cyfrowe doświadczenia na drodze do znalezienia rozwiązania dla ich zadłużenia. Pięć kolejnych oddziałów krajowych planuje wdrożyć je w najbliższym czasie.

oddziałów krajowych EOS

8
więcej cyfrowych punktów kontaktu utworzonych w ramach całej Grupy w roku finansowym 2022/23 w porównaniu z poprzednim rokiem.

%

38
konsumentów mających problem ze spłatą zadłużenia zarządzało swoim zadłużeniem samodzielnie poprzez internetowy portal usługowy w okresie sprawozdawczym. Dwanaście portali usługowych typu smart i trzy chatboty pozostają do dyspozycji konsumentów w całej Grupie, aby umożliwiać obsługę spraw 24/7.

%

61
więcej planów spłaty wygenerowanych poprzez kanały cyfrowe w okresie sprawozdawczym w porównaniu z poprzednim rokiem finansowym. 

%

83
ogółem oferowanych konsumentom EOS dla ich jak największej wygody. Apple Pay i PayPal to tylko dwie z wielu możliwości.

metod płatności

9
przesłało oddziałowi krajowemu EOS w Niemczech informację zwrotną w trakcie dwóch pierwszych miesięcy badania ankietowego, co przyczyniło się do długotrwałej poprawy jakości obsługi. 

konsumentów

1000

Uczciwa windykacja

EOS opowiada się za uczciwym traktowaniem konsumentów, a jednocześnie używa do tego nowoczesnych technologii.
 A graphic shows several people communicating with each other through email, conversations, and letters.

Transformacja i innowacja oparte na nowoczesnych technologiach

(Tech-driven Transformation & Innovation)

Postęp technologiczny, ważny motor napędowy EOS, przygotowuje nas na przyszłość. Używamy systemów analizy danych i sztucznej inteligencji, aby zmieniać na lepsze finanse naszych klientów i konsumentów mających problem ze spłatą zadłużenia. W tym procesie pomagają spersonalizowane plany spłaty i inteligentne chatboty. Naszym celem jest zaoferowanie naszym klientom i konsumentom w skali całej Grupy w pełni cyfrowego procesu dostosowanego do ich potrzeb. 

W 2022 roku zreorganizowaliśmy Data & Analytics Hub (DAH). Są w nim skoncentrowane kompetencje analityczne oddziałów krajowych i Grupy EOS jako całości. „W Hubie Danych i Analizy nasi pracownicy łączą dane i wsparcie sztucznej inteligencji, aby móc generować rekomendacje lub decyzje” – mówi Jakob Spitzer, dyrektor DAH. Konsumenci mający problem ze spłatą zadłużenia zyskują na przykład dzięki temu, że są traktowani w sposób najbardziej dla nich odpowiedni. Aby móc przeprowadzać analizy na jeszcze większą skalę z użyciem chmury, rozbudowujemy strumienie danych, które łączą oprogramowanie do windykacji Kollecto+ z Hubem. Dowiedz się więcej o Kollecto+ tutaj
groupgroup

Wspólny rozwój

Przyjmujemy na siebie odpowiedzialność społeczną, zarówno w obrębie Grupy EOS poprzez promowanie upodmiotowienia, różnorodności i włączania społecznego, jak i poza nią, poprzez wdrażanie opracowanych przez nas inicjatyw edukacyjnych.
Dobre zdrowie i dobre samopoczucieDobre zdrowie i dobre samopoczucie Wysokiej jakości edukacjaWysokiej jakości edukacja RównouprawnieniaRównouprawnienia Zmniejszanie nierównościZmniejszanie nierówności

Wpływ społeczny dzięki Kompetencjom Finansowym

(Social Impact through Financial Literacy)

Naszym celem jest szerzenie wiedzy o finansach w społeczeństwie jako sposób na przeciwdziałanie nadmiernemu zadłużeniu ludzi w życiu prywatnym.

Badanie „Europeans in Financial Trouble?” EOS Consumer Study 2023 jasno pokazuje, że młodzi ludzie w wieku od 18 do 34 lat chcieliby mieć dostęp do lepszej edukacji finansowej i potrzebują wskazówek, jak prawidłowo obchodzić się z pieniędzmi. Niemal jedna na dziesięć osób w tej grupie wiekowej jest zdania, że niedostateczna wiedza o finansach jest jedną z przyczyn popadania w zadłużenie.

W celu edukacji następnych pokoleń w dziedzinie finansów pracownicy Grupy EOS utworzyli w 2019 roku fundację finlit. Ta organizacja non-profit edukuje dzieci i młodzież, jak prawidłowo gospodarować pieniędzmi, a zatem pomaga im uniknąć nadmiernego zadłużania się w życiu prywatnym. ManoMoneta, pierwsza inicjatywa edukacyjna finlit, jest adresowana do dzieci w wieku od 9 do 13 lat i została właśnie wprowadzona do szkół w kilku krajach europejskich. „OhMoney”, druga inicjatywa, została uruchomiona niedawno w Niemczech. Jej grupą docelową jest młodzież w wieku od 13 do 17 lat. Idea inicjatyw edukacyjnych polega na przekazaniu uczniom i ich nauczycielom kreatywnych i angażujących treści na temat zagadnień związanych z finansami w życiu codziennym, a także wskazaniu uczniom, jak mogą stać się niezależni finansowo. 

W tym samym czasie np. oddziały EOS w Rumunii, Słowenii i Chorwacji aktywnie angażowały się w inne inicjatywy dla młodzieży i dorosłych, które obejmowały kursy w szkołach, filmy instruktażowe czy udział w Zimowej Szkole Finansów dla nastolatków. GRI 413-1
Grupa EOS otrzymała Niemiecką Nagrodę dla Projektów w dziedzinie Zrównoważonego Rozwoju za działalność fundacji finlit. W kategorii „Inicjatywa non-profit” jury wyróżniło zaangażowanie fundacji na rzecz zapobiegania nadmiernemu zadłużeniu osób prywatnych poprzez szerzenie wiedzy na temat finansów.
Financial education for children: A schoolgirl looks at her budget.

Nasza edukacja finansowa w liczbach

wdrożyło inicjatywy na rzecz edukacji finansowej dzieci i dorosłych. GRI 413-1

oddziałów krajowych EOS

0
nauczyło się, jak obchodzić się z pieniędzmi w programie ManoMoneta od 2020 roku

dzieci

87000
wzięło udział w programie ManoMoneta tylko w roku finansowym 2022/23.

dzieci

32828
skorzystało z programu ManoMoneta podczas swoich zajęć od początku programu.

szkół

1400

Promowanie kompetencji finansowych i przeciwdziałanie nadmiernemu zadłużeniu

Brak wiedzy na temat obchodzenia się z pieniędzmi może przyczynić się do nadmiernego zadłużenia w życiu prywatnym. Dlatego EOS wspiera inicjatywy na rzecz edukacji finansowej, zwłaszcza dla dzieci i młodzieży.
Financial literacy: Learning at an early age about how to handle money properly can protect people from excessive debt later on.

Różnorodność, równość i włączenie społeczne

(Diversity, Equality & Inclusion)

Jako międzynarodowa grupa, EOS promuje różnorodność w swoich szeregach. Dlatego cieszymy się, gdy pracownicy zawiązują oddolne społeczności i aktywnie się w nie angażują. Rada ds. Różnorodności i Włączenia (Diversity & Inclusion Board) Społecznego stanowi ramy strukturalne dla koordynowania inicjatyw i wyznaczania strategicznych kierunków w zakresie różnorodności. 

Jesteśmy przekonani, że przekazywanie wiedzy na temat różnorodności i integracji jest ważną sprawą. W kwietniu 2023 roku uruchomiliśmy kurs "Breaking Down Barriers & Unconscious Biases – A learning path on Diversity & Inclusion" („Przełamywanie barier i nieświadomych uprzedzeń: ścieżka edukacyjna na temat różnorodności i integracji”) dla Grupy EOS na platformie internetowej Masterplan. Zawiera on filmy, które mają na celu przekazanie pracownikom znaczenia różnorodności i włączenia społecznego w miejscu pracy oraz wsparcie ich w opracowaniu strategii włączającego, przyjaznego i dobrze funkcjonującego środowiska pracy. Kurs jest dostępny dla wszystkich pracowników i jest obowiązkowy dla menedżerów i pracowników działu HR. Szkolenia zostaną wkrótce dodane do oferty dostępnej przez internet.

Większe włączenie społeczne dzięki Przewodnikowi po Transtożsamości

Społeczność Queer@EOS opublikowała Przewodnik po Transtożsamości we współpracy ze społecznością queer MORE* firmy Otto. Stanowi on wsparcie dla pracowników w trakcie i po tranzycji płciowej. Na przykład osoby transpłciowe mogą bez większych komplikacji zmienić swoje imię w ramach grupy EOS. Przewodnik stanowi źródło informacji dla współpracowników i menedżerów poszukujących odpowiedzi na pytania związane z transseksualnością. 

Równość płci w EOS

wszystkich pracowników EOS to kobiety. (uwaga: dane na podstawie deklaracji pracowników). GRI 2-7, 405-1

%

0
menedżerów w Grupie EOS jest płci żeńskiej. (uwaga: dane na podstawie deklaracji pracowników) GRI 2-7, 405-1

%

52
kobiet zatrudnionych w EOS pracuje na pełny etat. W przypadku mężczyzn wskaźnik ten wynosi 91%. (uwaga: dane na podstawie deklaracji pracowników). GRI 2-7, 405-1

%

80

Przyciąganie talentów: rozwój pracowników

(Talent Attraction: Development and Retention)

Chcemy być postrzegani jako atrakcyjny pracodawca, zatrzymywać zaangażowanych pracowników na dłużej i oferować im możliwości rozwoju. W tym celu Grupa EOS wprowadziła liczne oferty i inicjatywy. Jednym z przykładów jest międzynarodowy program rozwoju talentów NXT, w którym uczestniczy 92 utalentowanych pracowników z 17 krajów. Otrzymują oni odpowiednio dobrane wsparcie i mają okazję tworzyć sieć kontaktów w ramach Grupy.

EOS przywiązuje szczególną wagę do autonomii pracowników oraz tworzenia dla nich pozytywnego środowiska pracy sprzyjającego współpracy. Jednolita dla całej Grupy platforma szkoleniowa Masterplan zapewnia pracownikom dostęp do szerokiej oferty materiałów szkoleniowych, które można dobierać zgodnie z własnymi potrzebami. Pracownicy mają wygodny dostęp do pełnej oferty również zdalnie i mogą uczyć się samodzielnie z dowolnego miejsca. GRI 404-2

Upodmiotowienie w liczbach

szkolenia ukończył średnio każdy pracownik EOS w roku finansowym 2022/23. Jest to wzrost o prawie 22% w porównaniu z rokiem poprzednim i o ponad 50% w porównaniu z rokiem finansowym 2020/21. GRI 404-1

godzin zaawansowanego

0
EOS zarejestrowało się na platformie szkoleniowej Masterplan od stycznia 2022 roku. GRI 404-2

pracowników

3000

Rekrutacja i rozwój talentów

Autonomia zapewnia rozwój: firma EOS wdrożyła liczne programy, które oferują pracownikom możliwość rozwoju zawodowego i osobistego.
A man and a woman having a relaxed-looking conversation, as a symbolic image of a corporate culture where employees have autonomy.
validationvalidation

Zrównoważony rozwój finansowy

EOS popiera silne, wiążące standardy branżowe i wytyczne dotyczące odpowiedzialności. Stosujemy rygorystyczne kryteria przy wycenie zakupów portfeli wierzytelności i podejmowaniu innych inwestycji.
Dobra praca i wzrost gospodarczyDobra praca i wzrost gospodarczy Pokój, sprawiedliwość i silne instytucjePokój, sprawiedliwość i silne instytucje Partnerstwa na rzecz celówPartnerstwa na rzecz celów

Cyfrowa odpowiedzialność i cyberbezpieczeństwo

(Digital Responsibility & Cyber Security)

Praca z danymi ma fundamentalne znaczenie dla działalności Grupy EOS. Postępujemy z danymi w sposób odpowiedzialny i stale udoskonalamy nasze procesy i systemy w celu ich ochrony. Około 90 pracowników Grupy zajmuje się na co dzień ochroną danych i bezpieczeństwem informatycznym.

Narzędzia monitorujące pozwalają nam wcześnie wykrywać ataki na systemy i zapobiegać im. Obecnie tworzymy jeszcze bardziej zaawansowany międzynarodowy system ochrony w ramach nowego programu „Iron EOS”, w ramach którego dzięki pracy ekspertów i użyciu narzędzi zapewnimy bezpieczeństwo wszystkich krajowych oddziałów EOS. „Iron EOS umożliwi nam szybkie reagowanie w całej Grupie” – mówi Gunnar Woitack, Chief Information Security Officer.

Bezpieczeństwo informacji w liczbach

uzyskało już certyfikaty bezpieczeństwa informacji (ISO 27001). W kilku innych oddziałach prace wdrożeniowe są w toku. ISO 27001 to uznawany na całym świecie standard bezpieczeństwa informacji. Oprócz tego wszystkie oddziały EOS wdrożyły standard spółki macierzystej, tj. Grupy Otto. Standard ten jest w dużej mierze zgodny z normą ISO 27001. GRI 2-7, 405-1

oddziałów krajowych EOS

0
(o statusie krytycznym lub poważnym) zostało wykrytych i naprawionych przez narzędzia monitorujące EOS w roku finansowym 2022/23. Pomogły nam one szybko zareagować na zagrożenia.

punktów ataku

600
EOS zajmuje się ochroną danych i bezpieczeństwem informacji w całej Grupie.

pracowników

90
od organów nadzorujących ochronę danych osobowych wpłynęły po skargach ze strony dłużników. Wszystkie z nich zostały uznane za nieuzasadnione. GRI 418-1

wnioski

82

Jak EOS chroni dane przed cyberatakami

Ochrona danych i bezpieczeństwo informacji są dla EOS najwyższym priorytetem. Firma podnosi swoje bezpieczeństwo cybernetyczne na wyższy poziom dzięki nowemu systemowi obejmującemu całą Grupę.
Cybersecurity is a top priority for EOS. To achieve this the company is setting up an international protective shield.

Etyka w biznesie i zgodność z zasadami bezpieczeństwa 

(Business Ethics & Safeguard Compliance)

Grupa EOS popiera silne, wiążące standardy branżowe i wytyczne dotyczące odpowiedzialności w sektorze windykacji wierzytelności. Aby pomagać w zdefiniowaniu tych standardów, aktywnie uczestniczymy w kilku europejskich stowarzyszeniach sektora windykacyjnego oraz w licznych inicjatywach. GRI 2-28

Aby podkreślić, że poważnie podchodzimy do odpowiedzialności korporacyjnej, przystąpiliśmy do inicjatywy UN Global Compact, która zachęca firmy na całym świecie do stosowania i wspierania zrównoważonych i odpowiedzialnych praktyk w biznesie. Jako członek inicjatywy popieramy 10 zasad ONZ dotyczących praw człowieka, pracy, zwalczania korupcji i ochrony środowiska. GRI 2-23

Aby zapobiegać naruszeniom lub niepożądanym zdarzeniom, Grupa EOS udostępnia platformę, która oferuje sygnalistom chronioną przestrzeń i jest zintegrowana z mechanizmem Grupy Otto. Pracownicy, a także dostawcy, wykonawcy usług lub klienci mogą tam zgłaszać naruszenia zgodności w EOS i Grupie Otto. Platforma pomaga nam wprowadzać ulepszenia oraz eliminować skargi i reklamacje. GRI 2-25, 2-26
icon black download

Kodeks Postępowania w EOS: przejrzyste zasady

Kodeks Postępowania EOS tworzy wiążące zasady dla naszej codziennej pracy. Jasno określone zasady odpowiedzialnego postępowania w biznesie są dobrym drogowskazem dla naszych pracowników, klientów i partnerów oraz są dostępne do wglądu dla wszystkich na stronach internetowych oddziałów krajowych EOS. Kodeks Postępowania (Code of Conduct) jest stale udoskonalany. Jest wyjątkowy, ponieważ jest blisko ludzi, dla których został stworzony. Od lata 2023 roku będziemy oferować pracownikom szkolenia, które będą bardziej szczegółowo przedstawiały Kodeks Postępowania. GRI 2-23, 2-24

Compliance w liczbach

EOS jest członkiem 23 stowarzyszeń branżowych. Chcemy uczestniczyć w kształtowaniu kierunku rozwoju branży. GRI 2-28

stowarzyszeń

0
wpłynęło za pośrednictwem platformy dla sygnalistów EOS. GRI 2-25

Ponieważ żadne ze zgłoszeń nie okazało się uzasadnione, nie było potrzeby podejmowania działań zaradczych. GRI 2-26

zgłoszeń istotnych naruszeń

5
ma dostęp do Kodeksu Postępowania Grupy. GRI 205-2

wszystkich pracowników EOS

100
miało miejsce w EOS w ostatnim roku finansowym. GRI 205-3

potwierdzonych przypadków korupcji

0
zostało poddanych ocenie pod względem ryzyka związanego z korupcją. GRI 205-1

% naszych operacji EOS

100

Odpowiedzialne nabywanie portfeli i nawiązywanie relacji z partnerami 

(Responsible Acquisition of Portfolios & Partnerships)

Dochodzenie wierzytelności zagrożonych wymaga dużej odpowiedzialności. Dlatego EOS stosuje ścisłe, zdefiniowane kryteria przy podejmowaniu decyzji o nawiązywaniu nowych relacji z partnerami i klientami. 

Jednym z przykładów jest nasza kooperacja ze spółką zależną Worldbank – International Finance Corporation (IFC), największym globalnym bankiem rozwoju. We współpracy z tym bankiem w ciągu trzech lat EOS zainwestuje ponad 100 milionów euro w zagrożone kredyty i nieruchomości w Europie Wschodniej zgodnie ze standardami ESG (Environmental, Social and Governance). 

Oprócz tego każdorazowo upewniamy się, że oferowane przez nas ceny są zrównoważone i uwzględniają kwestie biznesowe oraz standardy etyczne wszystkich stron. Jako część rodzinnej firmy, jaką jest Grupa Otto, koncentrujemy się na długoterminowym działaniu i starannie oceniamy wszystkie czynniki ryzyka. 

Również naszych partnerów biznesowych dobieramy według określonych kryteriów i w tym celu korzystamy z czarnej listy naszego sektora. 

W ramach standardowej praktyki sprawdzamy, jak nasi partnerzy i firmy podchodzą do praw człowieka i takich kwestii, jak pranie pieniędzy, korupcja i inne działania o charakterze kryminalnym. Upewniamy się również, że partnerzy nie figurują na żadnej liście podmiotów objętych sankcjami. Oprócz tego odmawiamy współpracy firmom zajmującym się pornografią lub prostytucją, hazardem online, oszustwami związanymi z naciąganiem na subskrypcje lub nieuczciwymi mikrokredytami.  GRI 2-23

Aby zapewnić uczciwe relacje z dostawcami, a także dostawców z ich partnerami, EOS pracuje obecnie nad kodeksem postępowania dla dostawców, który będzie zawierał cele zrównoważonego rozwoju, jak również regulacje zaczerpnięte z niemieckiej ustawy o należytej staranności w łańcuchu dostaw.

Stosujemy wysokie standardy w naszych własnych działaniach i oczekujemy, że nasi partnerzy w biznesie transgranicznym również będą ich przestrzegać. W tym celu, na samym początku naszej współpracy, oferujemy szkolenia i odwiedzamy naszych partnerów w ich siedzibie w ramach procesu wdrażania we współpracę, aby uzyskać jasny obraz ich działalności.
worldworld

Ochrona środowiska

Jako silna część Grupy Otto, EOS wspiera strategię ochrony klimatu Grupy, która realizuje cel Porozumienia Paryskiego, którym jest ograniczenie globalnego ocieplenia do 1,5°C. Wspólnie pracujemy nad wdrożeniem ukierunkowanych działań. 
Climate ActionClimate Action

Redukcja śladu środowiskowego 

(Reduction of Environmental Footprint) 

Cel oparty na podstawach naukowych

Wraz z Grupą Otto, EOS pracuje nad redukcją emisji do poziomu zero netto w perspektywie długoterminowej. Grupa Otto pracuje obecnie nad celem klimatycznym opartym na podstawach naukowych (Science Based Targets Initiative, SBTi). Wspólna strategia ochrony klimatu zakłada pełną zgodność z celem Porozumienia Paryskiego, tj. 1,5°C. Nasz pierwotny cel neutralności klimatycznej w naszej podstawowej działalności do 2030 roku jest brany pod uwagę przy opracowywaniu strategii i będzie częścią przyszłego celu klimatycznego opartego na podstawach naukowych (SBT). 

Projekty na rzecz środowiska

We współpracy z partnerem, który działa na rzecz kompensacji emisji dwutlenku węgla, organizacją atmosfair, od 2021 roku EOS kompensuje emisje CO2 wynikające z podróży służbowych. Tą drogą EOS wspiera projekt ochrony klimatu „Małe biogazownie w Nepalu”, który dostarcza gospodarstwom domowym na terenach wiejskich Nepalu ekologiczną energię. Projekt uzyskał aprobatę Mechanizmu Czystego Rozwoju (Clean Development Mechanism, CDM) Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu (United Nations Framework Convention on Climate Change, UNFCCC) oraz Złotego Standardu Globalnych Celów (Gold Standard for the Global Goals) szwajcarskiej organizacji Gold Standard Foundation. 

Jako wkład w ochronę klimatu w 2022 roku firma EOS posadziła drzewa. W ramach kampanii obejmującej całą Grupę, pracownicy zostali poproszeni o zgłaszanie swoich prywatnych działań na rzecz zrównoważonego rozwoju. W ramach podziękowania Grupa EOS wraz ze stowarzyszeniem Bergwaldprojekt e.V. posadziła 500 drzew rodzimych gatunków. Kolejna kampania sadzenia drzew jest zaplanowana na najbliższy rok finansowy. 

W ramach własnej inicjatywy „Plantons des arbres” francuski oddział EOS co trzy miesiące sadzi drzewa. Jedno nowo zasadzone drzewo przypada na każdego nowo zatrudnionego pracownika w danym kwartale, a także na każdy rok pracy dla pracowników obchodzących jubileusz. W poprzednim roku francuski oddział EOS posadził ponad 200 drzew.

 • Jak włączamy zrównoważony rozwój do naszej firmy

  Zrównoważony rozwój jest dla EOS najwyższym priorytetem. Stawiamy sobie za cel integrację zarządzania zrównoważonym rozwojem i wdrażanie związanych z tym działań i środków całej firmie. Nasz CEO jest generalnie odpowiedzialny za wszystkie kwestie związane ze zrównoważonym rozwojem w Grupie EOS. Dział Rozwoju Korporacyjnego (Corporate Development, CD) ponosi odpowiedzialność operacyjną za kwestie wdrożeniowe. Raz na pół roku CD raportuje Zarządowi o wszystkich działaniach związanych ze zrównoważonym rozwojem, a także postępach w realizacji naszych celów. 
  Zespół działu Rozwoju Korporacyjnego funkcjonuje jako punkt kontaktowy w firmie, ściśle współpracując z wieloma różnymi działami (np. Corporate Compliance i Group HR) oraz oddziałami krajowymi. Ich wspólne wysiłki doprowadziły do opracowania pierwszej analizy istotności, którą wykorzystujemy jako podstawę naszej strategii zrównoważonego rozwoju. Dążąc do stawania się lepszym każdego dnia, nieustannie opracowujemy strategicznie istotne Kluczowe Wskaźniki Efektywności, inicjatywy i działania, które są następnie zatwierdzane przez Zarząd. GRI 2-12, 2-13, 2-17
 • GRI Content Index Sustainability Report 2022/23

  Statement of use
  EOS has reported the information cited in this GRI content index for the period 1 March 2022 to 28 February 2023, with reference to the GRI Standards.

  GRI 1 used
  GRI 1: Foundation 2021
 • GRI Content
  2-1 Organizational details EOS Holding GmbH is a 100% subsidiary of the Otto GmbH & Co. KG with headquarters in Hamburg, Germany.

  More information: About this section
  More information: Details on the fiscal year
  2-2 Entities included in the organization’s sustainability reporting Please see: About this section
  2-3 Reporting period, frequency and contact point The combined Annual Report & Sustainability Report of the EOS Group covers the fiscal year 2022/23 from 1 March 2022 to 28 February 2023 and will be published annually from now on. The report was published in July 2023.

  More information: About this section
  More information: Changing finances for the better

  For contact details please see our Corporate Responsibility section on our company website
  2-6 Activities, value chain and other business relationships Please see: Changing finances for the better
  2-7 Employees Please see: HR-Table in the sustainability section

  The figures are presented in headcount and compiled as of the end of the business year (28 February) unless otherwise stated.
  2-8 Workers who are not employees Please see: HR-Table in the sustainability section

  Common types of work performed by these workers include administrative tasks, IT support and marketing services.

  The figure is presented in headcount and compiled as of the end of the business year (28 February).
  2-9 Governance structures and composition Please see: Interview with the EOS Board
  2-12 Role of the highest governance body in overseeing the management of impacts More information: Our sustainability management
  2-13 Delegation of responsibility for managing impacts  More information: Our sustainability management
  2-14 Role of the highest governance body in sustainability reporting The Board of Directors has reviewed and approved the information in this report, including the material issues discovered in the materiality assessment.
  2-15 Conflicts of interest The issue of conflicts of interests is addressed in the Code of Conduct, which is publicly available on the company website and within this report.

  More information: Our Code of Conduct
  2-17 Collective knowledge of the highest governance body Please see: Our sustainability management
  2-22 Statement on sustainability development strategy Please see: Foreword from our CEO
  2-23 Policy commitments At EOS we have multiple policies regarding responsible business conduct, including our Code of Conduct and our policy regarding Ethical Debtor Management, all of which are approved by our board of directors. EOS is a signatory to the UN Global Compact (UNGC). We follow the framework for implementation to monitor and enforce universal principles in the areas of human rights, labor, the environment, and anti-corruption as laid out in our public Code of Conduct. Our conduct is based on integrity and compliance with laws, regulations and the Universal Declaration of Human Rights. In following the tradition of our parent company, the Otto Group, we are committed to take action against any kind of human rights violations. This includes our self-imposed requirement to work only with partners and clients who pass our business partner checks and in places with no indications of human rights violations. Furthermore, we are committed to fair treatment of our stakeholders, especially defaulted payers.

  In addition, please see: Our Code of Conduct: Clear rules for fairness toward one other 
  and Global responsibility: The UN Global Compact as well as Business Ethics & Safeguard Compliance and Responsible Acquisition of Portfolios & Partnerships
  2-24 Embedding policy commitments In order to ensure coordinated and targeted action within the EOS Group, we have issued guidelines for all employees. The guidelines contain binding framework requirements for a defined scope. They are based on applicable laws, corporate principles and strategic objectives.

  Group-wide guidelines are drawn up by departments with functional responsibility. Adherence to the guidelines and group requirements is monitored by the Compliance Department. Each group guideline must be approved and signed by the EOS Board. In addition, acknowledgement of all managing directors within the EOS Group must be obtained and documented. The group-wide compliance network communicates the policy throughout the organization and provides training on its application.

  The group-wide guidelines of our parent company Otto Group also apply to the EOS Group. These guidelines are directly applicable and require only acknowledgement of the managing directors before they are communicated to the organization.

  Please refer to Our Code of Conduct: Clear rules for fairness toward one other
  2-25 Processes to remediate negative impacts We at EOS have formulated a clear commitment in the Code of Conduct to ensure compliance and to address all grievances we receive through numerous channels, including our own group-wide whistleblowing hotline. We continuously work on the remediation of negative impacts by taking action wherever necessary. Therefore, we have development a structured process to handle grievances and any report received.  
  We take confidentiality seriously by treating the reports received and the identity of persons providing information with the highest discretion. In every case, we document the correct processing of all reports received.
  Our whistleblowing portal is publicly available through every local company website. When submitting a report, the whistleblower can decide whether to provide their clear name and whether the report should be submitted to EOS and the Otto Group jointly or to the Otto Group only.
  The whistleblower is able to set-up a PostBox on the platform so we can provide prompt feedback and interact with the person while ensuring anonymity. If no PostBox is set up, no feedback and inquiry can be made directly. 
  After receiving the report, we apply clear criteria (severity, complexity, functional level) and determine the compliance relevance on a case-by-case basis. Further, we decide whether a report can be processed by the local compliance organization and whether local clarification work must be carried out directly by the central compliance organization.
  We ensure that compliant-relevant issues are handled carefully and result in the implementation of remediation plans as needed. In the case of serious allegations, an ad-hoc report is sent to the CEO and the EOS Group management member responsible for the national company and to the Otto Group. In the case of minor offenses, the cases are handled by the Compliance Organization. The Executive Board is informed as part of the consolidated regular reporting.

  In addition, please see Business Ethics & Safeguard Compliance
  2-26 Mechanisms for seeking advice and raising concerns It is in the interest of all of us to safeguard the reputation of EOS and to prevent compliance issues from arising. Therefore, we are committed to fair and responsible business conduct and have formulated overarching guidelines in our Code of Conduct. To ensure that individuals are able to raise concerns about our business conduct, we have published the access to our whistleblowing system on every company website and encourage not only employees, but also business partners and customers to report any violations of our business conduct. 
  We take reports about violations of compliance and business conduct seriously, investigate them and take appropriate measures - also beyond our company. Only if we know about infringements can we act to prevent future risks and to ensure the compliance with our standards. 
  Furthermore, we enable our business partners to implement our organizational policies and practices for responsible business conduct by publishing the Code of Conduct on our company website and providing additional guidance. By establishing business relations with EOS, our suppliers commit themselves to compliance with laws and our standards.

  In addition, please refer to Business Ethics & Safeguard Compliance
  2-28 Membership associations For the list of membership associations, please see the final version of the sustainability section Association work for high standards.
  2-29 Approach to stakeholder engagement Please see: Materiality analysis
  2-30 Collective bargaining agreements Share of employees covered by collective bargaining agreements as of 28 February 2022/23: 40%

  The above-mentioned figure refers to agreements between employee representatives and EOS. For all other employees, there are individual agreements with the employer.
  3-1 Process to determine material topics Please see: Materiality analysis
  3-2 List of material topics Please see: Our material topics
  201-1 Direct economic value generated and distributed Please see: The financial year at a glance
  205-1 Operations assessed for risks related to corruption 100% of EOS operations are assessed for risks related to corruption. 

  More information: Compliance in figures 
  205-2 Communication and training about anti-corruption policies and procedures 100% of employees had direct access to the Code of Conduct or Anti-Corruption policies during the reporting period 2022/23. 

  More information: Compliance in figures
  205-3 Confirmed incidents of corruption and actions taken Confirmed incidents of corruption: 2020/21: 0; 2021/22: 0; 2022/23: 0. 

  More information: Compliance in figures 
  401-1 New employee hires and employee turnover Please see: HR-Table in the sustainability section
  401-3 Parental leave Please see: HR-Table in the sustainability section

  Please note: The figure contains multiple entries for absences spanning more than one fiscal year.
  404-1 Average hours of training per year per employee Average hours of training per employee: 2020/21: 20.0; 2021/22: 25.5; 2022/23: 31.2.

  More information: Empowerment in figures
  404-2 Programs for upgrading employee skills and transition assistance programs Please see: Empowerment in figures
  405-1 Diversity of governance bodies and employees Please see: HR-Table in the sustainability section

  Please note: Gender as indicated by the employees themselves. In the reporting year, fewer than five (5) employees did not assign themselves to either of the two binary genders and therefore are not shown for data protection reasons.

  Please note: Management is defined as staff with responsibility for leading people (including call center supervisors, team leaders, line managers, etc.)
  413-1 Operations with local community engagement, impact assessments, and development programs Please see: Social Impact through Financial Literacy
  418-1 Substantiated complaints concerning breaches of customer privacy and losses of customer data Requests received by data protection supervisory authorities following debtor complaints 2022/23: 82; of those substantiated: 0.

  More information: Data security in figures
Raporty PDF
Stan na lipiec 2023 r. 
Okres sprawozdawczy: 1 marca 2022 r. do 28 lutego 2023 r. 

Disclaimer