Rok finansowy 2020/21
Bilans nadzwyczajnego roku

Nieoczekiwane ruchy na rynkach lokalnych i liczne utrudnienia w codziennej pracy. Rok finansowy 2020/21 został zdominowany przez globalną pandemię koronawirusa. Niemniej jednak udało nam się stabilnie i z sukcesemami na arenie międzynarodowej przejść przez kryzys.

Annual Report 2020/21: Cover picture with a man lying relaxed on a grassy traffic island, a car passes him on the side.

Changing finances for the better

Cztery dobre powody naszej stabilności w niepewnych czasach

 • Rynek: z powodzeniem inwestujemy w zakupy wierzytelności i osiągamy rekordowe wyniki w niektórych krajach. 
 • Technologia: kontynuujemy proces digitalizacji i w ten sposób poprawiamy naszą działalność operacyjną, jak również strukturę wewnętrzną. 
 • Referencje: klienci ufają naszym usługom nawet w trudnych czasach.
 • Odpowiedzialność: jesteśmy oddani wizji świata wolnego od długów i chcemy zmienić na lepsze finanse naszych klientów oraz osób zalegających z płatnościami. 

Rynek

Sukces mimo trudnej sytuacji rynkowej

Miniony rok finansowy był dla firmy EOS bardzo trudny ze względu na globalny kryzys związany z pandemią koronawirusa. Mimo niestabilnej sytuacji, udało nam się zachować rentowność. Nawet jeśli nie udało się osiągnąć rekordowego wyniku z roku 2019/20, nasz łączny obrót w roku 2020/21 pozostał na zadowalającym, wysokim poziomie. 

 • obrotu osiągniętego przez Grupę EOS

 • zainwestowanych przez EOS w innowacyjne technologie i podstawowe systemy informatyczne

 • przyznany firmie EOS przez wiodącą agencję ratingową

„Ten bardzo satysfakcjonujący wynik nie był oczywistością, w pełnym wyzwań minionym roku. Na słabnącym rynku udało nam się zdobyć kolejne punkty, dzięki naszym podstawowym kompetencjom i odnieść międzynarodowy sukces. Jestem więc dumny ze wspaniałych wyników naszych zespołów.”
Klaus Engberding, CEO Grupy EOS

Wynik finansowy i bilans. Stabilnie mimo niewielkich spadków.

 • Więcej faktów i liczb dotyczących rozwoju działalności w latach 2020/21 można znaleźć w ePapierze.
  Przeczytaj tutaj

Szczegółowy przegląd wyników spółek EOS w poszczególnych regionach

The EOS Group's sales in the financial year 2020/21 are distributed among the individual regions as follows: 36.5 % at € 289.1 million is attributable to Germany, 31.5 % at € 249.7 million to Eastern Europe, 26.1 % at € 207.1 million to Western Europe and 5.9 % at € 46.6 million to North America. Eastern Europe accounts for 31.5 %, Western Europe for 26.1 % at € 207.1 million, and North America for 5.9 % at € 46.6 million.

W roku obrotowym 2020/21 Niemcy pozostają regionem o najwyższych obrotach w ramach EOS Group. Zasadniczo jednak we wszystkich regionach odnotowano spadek, przede wszystkim wskutek pandemii koronawirusa, którym zostały dotknięte wszystkie kraje. Z powodu moratoriów i niepewności na rynkach nastąpiło tymczasowe zmniejszenie wolumenu kredytów zagrożonych i analogicznie spadek inwestycji. Niemniej jednak niektóre kraje, przede wszystkim w Europie Zachodniej i Wschodniej, zdołały uzyskać korzystne wyniki. Na przykład w Hiszpanii odnotowano rekordowy poziom inwestycji, zwłaszcza w drugiej połowie roku. Ponadto w niektórych krajach Europy Wschodniej, w szczególności w Rosji i w Polsce, przekroczono poziom inwestycji z poprzedniego roku.

Najważniejsze wydarzenia z naszych regionów

 • Stabilne inwestycje:

  W Niemczech poziom inwestycji wyniósł 168,2 miliona EUR, a więc utrzymał się na stałym poziomie. Z 289,1 miliona euro i 36,5% udziałem w skonsolidowanym obrocie Niemcy są w tym roku ponownie najsilniejszym regionem Grupy EOS. 

 • Transformacje:

  W Hiszpanii EOS zakończył transformację ze spółki powierniczej w spółkę zajmującą się skupem wierzytelności. Jednocześnie zbudowaliśmy tam silną pozycję rynkową jako nabywca portfelowy.

 • Przekroczone cele:

  W Rosji, Słowenii, Słowacji i Polsce udało nam się znacznie przekroczyć wynik finansowy z poprzedniego roku. W Chorwacji, Polsce oraz Bośni i Hercegowinie inwestycje były powyżej osiągnietego poziomu w roku ubiegłym.

 • Solidne inwestycje:

  Segment zakupów wierzytelności osiągnął w USA poziom znacznie wyższy niż w roku poprzednim. Znacząco w porównaniu z rokiem ubiegłym wzrósł również zysk w segmencie usług.

 • Rozbudowa pozycji rynkowej:

  Zwłaszcza wielokrotne zakupy wierzytelności kształtowały niemiecki rynek zakupów wierzytelności w roku 2020/21. Udało nam się zwiększyć wolumen wierzytelności obsługiwanych w charakterze powierniczym. 

 • Wysoki poziom inwestycji:

  W Europie Wschodniej udało nam się zwiększyć poziom inwestycji w NPL w stosunku do poprzedniego roku obrotowego o około 3% do 195,3 miliona euro. Największe inwestycje w NPL miały miejsce w Chorwacji (30%), a następnie w Polsce (27%) i Rosji (14%). 

  Dane z regionów

Technologia

Nasze DNA jest cyfrowe

Miniony rok po raz kolejny pokazał, jak istotna jest digitalizacja procesów biznesowych. W EOS osiągnęliśmy już wiele w tej dziedzinie. Analiza danych wspierana przez AI jest centralną częścią naszego modelu biznesowego. Komunikacja w czasie rzeczywistym i narzędzia cyfrowe dodatkowo wspierają naszą codzienną działalność. Zawsze w centrum uwagi jest sposób w jaki wykorzystujemy technologie informatyczne w celu poprawy doświadczeń naszych klientów. 

„Poprawiamy współpracę międzyoddziałową w ramach Grupy poprzez tworzenie wspólnych baz danych i standaryzację procesów. Dzięki temu znacznie poprawią się możliwości wymiany informacji pomiędzy spółkami EOS. O to chodzi: wspieranie komunikacji i współpracy w Grupie poprzez możliwości techniczne.”
Justus Hecking-Veltman, CFO Grupy EOS

Technologia w akcji: projekty digitalizacji w EOS

 • Systemy windykacyjne:

  Oprogramowanie „Kollecto” oraz nowa przeglądarkowa wersja „Kollecto+” pomagają nam w standaryzacji procesów. Wynikiem tego jest jeszcze bardziej efektywne zarządzanie wierzytelnościami w 12 krajach. W Niemczech EOS odnotował w ubiegłym roku ośmiokrotnie większą liczbę użytkowników swojego samodzielnie opracowanego systemu windykacji FX.

 • Chatboty:

  Wirtualni asystenci są już wykorzystywani w kilku krajach. Odciążają one nasze centra serwisowe, automatycznie odpowiadają na pytania lub zajmują się sprawami z zakresu wierzytelności. W przyszłości planujemy wdrożenie chatbotów również w innych lokalizacjach EOS. 

 • Analiza danych:

  We Francji pracujemy nad dalszą optymalizacją naszego procesu windykacji z pomocą chmury. EOS w Danii pracuje obecnie nad narzędziem wspomagania decyzji opartym na AI, które pomoże nam ocenić sukces sądowych postępowań windykacyjnych. Z pomocą algorytmów oceniamy nasze własne procesy, aby opracowywać plany spłaty zadłużenia, które uwzględniają również sytuację finansową dłużnika. 

  Dowiedz się więcej w naszym ePaper
Przeczytaj ePaper Przeczytaj ePaper

Referencje

Razem możemy poradzić sobie z każdym problemem

W roku finansowym 2020/21 wielu naszych klientów odczuło skutki znaczących zmian w swoich branżach i działalności biznesowej. Jesteśmy dumni, że dzięki naszemu wsparciu i przede wszystkim oferowanym usługom możemy przyczynić się do większej stabilności oraz bezpieczeństwa w tych wyjątkowych czasach.

 • „Od ponad 15 lat współpracujemy z EOS w Szwajcarii w zakresie zarządzania wierzytelnościami. Współpraca ta jest wyjątkowo owocna. Zespół traktuje pacjentów naszych klientów z szacunkiem i profesjonalizmem, uwzględniając również ich sytuację finansową. Jest to szczególnie ważne w sektorze opieki zdrowotnej.”
  Szwajcaria: David Pravato, Swisscom Health

 • „Po ponad 15 latach partnerstwa z EOS, naprawdę doceniamy serwis i współpracę. Zorientowane na rozwiązanie podejście do poszczególnych przypadków oraz elastyczność wyraźnie doprowadziły do większej dyscypliny płatniczej ze strony podmiotów zalegających z płatnościami. Współpraca ta spełnia nasze oczekiwania w każdym momencie – zarówno w kontakcie z naszymi klientami, poprzez profesjonalne negocjacje, jak i skuteczną windykację zaległych wierzytelności.”
  Słowacja: a.s.-Mgr. Marek Jakab, Všeobecná úverová banka, a.s

Odpowiedzialność

Changing for the better

Digitalizacja, zmiany klimatyczne i kryzys związany z pandemią koronawirusa sprawiły, że żyjemy w czasach głębokich zmian paradygmatów. Tym wyzwaniom gospodarczym i społecznym można sprostać jedynie poprzez dalekowzroczne i odpowiedzialne działania. EOS jest świadom tej odpowiedzialności. Dlatego też zdefiniowaliśmy cztery główne obszary naszej strategii odpowiedzialności korporacyjnej (CR) w roku finansowym 2020/21. W przyszłości będą one sukcesywnie rozwijane, aby w dłuższej perspektywie zmienić sytuację na lepsze.

 • Odpowiedzialność społeczna:

  EOS traktuje sprawiedliwie i z szacunkiem wszystkie osoby zalegające z płatnościami, pomagając im w znalezieniu najlepszego sposobu na spłatę powstałych zobowiązań.

 • Wspólny progres:

  EOS bierze na siebie odpowiedzialność społeczną – zarówno wewnątrz firmy poprzez wspieranie decyzyjności, różnorodności oraz integracji, jak i poprzez własne inicjatywy edukacyjne.

 • Ochrona środowiska:

  EOS dąży do neutralności klimatycznej do roku 2030, poprzez ukierunkowane działania, które można szybko zrealizować. 

 • Zrównoważony rozwój finansowy:

  Grupa EOS jest silnie zaangażowana w przestrzeganie wysokich, wiążących standardów branżowych poprzez stosowanie się do kodeksu postępowania.

  Nasza strategia CR w szczegółach

Pliki do pobrania

Przeczytaj pełny raport roczny w formie ePaper.

Pobierz raport roczny w formacie PDF:

Ustawienia plików cookie

Pliki cookie wykorzystywane na naszej stronie internetowej mają na celu zapewnienie użytkownikowi jak największego komfortu podczas jej odwiedzania. Wykorzystujemy m.in. pliki cookie niezbędne do działania strony internetowej, pliki cookie używane wyłącznie do anonimowych celów statystycznych, funkcjonalne pliki cookie do zapewnienia komfortu użytkowania strony internetowej oraz pliki cookie służące do dostarczania użytkownikowi spersonalizowanych treści zgodnych z jego zainteresowaniami. Użytkownik może sam zdecydować, czy zezwala na korzystanie ze statystycznych, funkcjonalnych i marketingowych plików cookie. Ponadto użytkownik może w każdej chwili zmienić/wycofać swoją zgodę, klikając zakładkę „Zmień ustawienia plików cookie” znajdującą się na dole strony. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Niezbędne

Wykorzystujemy niezbędne pliki cookie, które są wymagane do zapewnienia działania podstawowych funkcji strony internetowej. W szczególności umożliwiają one bezpieczne funkcjonowanie naszej strony internetowej.
Szczegółowe informacje na temat wykorzystywanych przez nas plików cookie znajdziesz tutaj.      

Funkcjonalne

Wykorzystywanie funkcjonalnych plików cookie pozwala nam zwiększać komfort użytkowania naszej strony. W przypadku ponownego wejścia przez użytkownika na naszą stronę, system automatycznie ustali, że są to ponowne odwiedziny i uwzględni dokonane przez użytkownika wpisy i ustawienia, w związku z czym nie będzie potrzeby ich ponownego wprowadzania. Dzięki temu użytkownik nie musi za każdym razem wprowadzać swoich danych, lecz może skorzystać z już wprowadzonych danych podczas ponownych odwiedzin naszej strony internetowej. 
Szczegółowe informacje na temat wykorzystywanych przez nas plików cookie znajdziesz tutaj.

Statystyczne

Wykorzystujemy statystyczne pliki cookie w celu udoskonalania naszej oferty i dostosowywania wyglądu strony do potrzeb użytkownika oraz ciągłej optymalizacji działania strony. 
W związku z tym gromadzimy anonimowe dane do celów statystycznych i analitycznych, na przykład do określenia ruchu na stronie i zachowań użytkowników oraz dostosowywania i dopracowywania naszych treści i poprawy funkcjonalności strony.
Szczegółowe informacje na temat wykorzystywanych przez nas plików cookie znajdziesz tutaj.

Marketingowe

Wykorzystujemy marketingowe pliki cookie w celu zapewnienia użytkownikowi odpowiednich i interesujących go treści podczas odwiedzin naszej strony internetowej.
Szczegółowe informacje na temat wykorzystywanych przez nas plików cookie znajdziesz tutaj.