Rok finansowy 2020/21
Bilans nadzwyczajnego roku

Nieoczekiwane ruchy na rynkach lokalnych i liczne utrudnienia w codziennej pracy. Rok finansowy 2020/21 został zdominowany przez globalną pandemię koronawirusa. Niemniej jednak udało nam się stabilnie i z sukcesemami na arenie międzynarodowej przejść przez kryzys.

Cztery dobre powody naszej stabilności w niepewnych czasach

  • Rynek: z powodzeniem inwestujemy w zakupy wierzytelności i osiągamy rekordowe wyniki w niektórych krajach. 
  • Technologia: kontynuujemy proces digitalizacji i w ten sposób poprawiamy naszą działalność operacyjną, jak również strukturę wewnętrzną. 
  • Referencje: klienci ufają naszym usługom nawet w trudnych czasach.
  • Odpowiedzialność: jesteśmy oddani wizji świata wolnego od długów i chcemy zmienić na lepsze finanse naszych klientów oraz osób zalegających z płatnościami. 

Pełny raport

Przeczytaj wszystkie szczegóły dotyczące naszego rozwoju biznesowego w roku 2020/21.  Wygodniej w formie elektronicznej.
Do gazety elektronicznej

Rynek

Sukces mimo trudnej sytuacji rynkowej

Miniony rok finansowy był dla firmy EOS bardzo trudny ze względu na globalny kryzys związany z pandemią koronawirusa. Mimo niestabilnej sytuacji, udało nam się zachować rentowność. Nawet jeśli nie udało się osiągnąć rekordowego wyniku z roku 2019/20, nasz łączny obrót w roku 2020/21 pozostał na zadowalającym, wysokim poziomie. 

obrotu osiągniętego przez Grupę EOS

zainwestowanych przez EOS w innowacyjne technologie i podstawowe systemy informatyczne

przyznany firmie EOS przez wiodącą agencję ratingową

„Ten bardzo satysfakcjonujący wynik nie był oczywistością, w pełnym wyzwań minionym roku. Na słabnącym rynku udało nam się zdobyć kolejne punkty, dzięki naszym podstawowym kompetencjom i odnieść międzynarodowy sukces. Jestem więc dumny ze wspaniałych wyników naszych zespołów.”
Klaus Engberding, CEO Grupy EOS

Wynik finansowy i bilans. Stabilnie mimo niewielkich spadków.

The graph shows the revenues generated by EOS in the last four financial years: in 2017/18 it is €795.0 million, in 2018/19 it is €813.7 million, in 2019/20 it is €853.1 million, in 2020/21 it is €792.5 million.

Rozwój transakcji w ciągu ostatnich czterech lat (w milionach EUR)

EOS zamyka rok finansowy 2020/21 z nieco niższymi wynikami, ale mimo to pozostaje na zadowalającym poziomie. Obrót całkowity w wysokości 792,5 milionów euro. Jest to 7,1 procentowy spadek w porównaniu do doskonałego wyniku osiągniętego w roku ubiegłym.
Dowiedz się więcej
The graph shows the results that EOS has generated in the last four financial years: in 2017/18 it is 279.8 million euros, in 2018/19 it is 283.6 million, in 2019/20 it is 343.4 million, in 2020/21 it is 312.4 million.

Historia wyników (EBITDA) ostatnich czterech lat (w milionach EUR)

Zysk przed potrąceniem odsetek, podatków i odpisów (EBITDA) wyniósł 312,4 miliona euro. EOS był w stanie uczynić rok koronawirusa wyraźnie rentownym pomimo niewielkiego spadku zysków.
Dowiedz się więcej
Więcej faktów i liczb dotyczących rozwoju działalności w latach 2020/21 można znaleźć w ePapierze.
Przeczytaj tutaj

Szczegółowy przegląd wyników spółek EOS w poszczególnych regionach

The EOS Group's sales in the financial year 2020/21 are distributed among the individual regions as follows: 36.5 % at € 289.1 million is attributable to Germany, 31.5 % at € 249.7 million to Eastern Europe, 26.1 % at € 207.1 million to Western Europe and 5.9 % at € 46.6 million to North America. Eastern Europe accounts for 31.5 %, Western Europe for 26.1 % at € 207.1 million, and North America for 5.9 % at € 46.6 million.
W roku obrotowym 2020/21 Niemcy pozostają regionem o najwyższych obrotach w ramach EOS Group. Zasadniczo jednak we wszystkich regionach odnotowano spadek, przede wszystkim wskutek pandemii koronawirusa, którym zostały dotknięte wszystkie kraje. Z powodu moratoriów i niepewności na rynkach nastąpiło tymczasowe zmniejszenie wolumenu kredytów zagrożonych i analogicznie spadek inwestycji. Niemniej jednak niektóre kraje, przede wszystkim w Europie Zachodniej i Wschodniej, zdołały uzyskać korzystne wyniki. Na przykład w Hiszpanii odnotowano rekordowy poziom inwestycji, zwłaszcza w drugiej połowie roku. Ponadto w niektórych krajach Europy Wschodniej, w szczególności w Rosji i w Polsce, przekroczono poziom inwestycji z poprzedniego roku.

Najważniejsze wydarzenia z naszych regionów

Stabilne inwestycje:

W Niemczech poziom inwestycji wyniósł 168,2 miliona EUR, a więc utrzymał się na stałym poziomie. Z 289,1 miliona euro i 36,5% udziałem w skonsolidowanym obrocie Niemcy są w tym roku ponownie najsilniejszym regionem Grupy EOS. 

Transformacje:

W Hiszpanii EOS zakończył transformację ze spółki powierniczej w spółkę zajmującą się skupem wierzytelności. Jednocześnie zbudowaliśmy tam silną pozycję rynkową jako nabywca portfelowy.

Przekroczone cele:

W Rosji, Słowenii, Słowacji i Polsce udało nam się znacznie przekroczyć wynik finansowy z poprzedniego roku. W Chorwacji, Polsce oraz Bośni i Hercegowinie inwestycje były powyżej osiągnietego poziomu w roku ubiegłym.

Solidne inwestycje:

Segment zakupów wierzytelności osiągnął w USA poziom znacznie wyższy niż w roku poprzednim. Znacząco w porównaniu z rokiem ubiegłym wzrósł również zysk w segmencie usług.

Rozbudowa pozycji rynkowej:

Zwłaszcza wielokrotne zakupy wierzytelności kształtowały niemiecki rynek zakupów wierzytelności w roku 2020/21. Udało nam się zwiększyć wolumen wierzytelności obsługiwanych w charakterze powierniczym. 

Wysoki poziom inwestycji:

W Europie Wschodniej udało nam się zwiększyć poziom inwestycji w NPL w stosunku do poprzedniego roku obrotowego o około 3% do 195,3 miliona euro. Największe inwestycje w NPL miały miejsce w Chorwacji (30%), a następnie w Polsce (27%) i Rosji (14%). 
Dane z regionów

Technologia

Nasze DNA jest cyfrowe

Miniony rok po raz kolejny pokazał, jak istotna jest digitalizacja procesów biznesowych. W EOS osiągnęliśmy już wiele w tej dziedzinie. Analiza danych wspierana przez AI jest centralną częścią naszego modelu biznesowego. Komunikacja w czasie rzeczywistym i narzędzia cyfrowe dodatkowo wspierają naszą codzienną działalność. Zawsze w centrum uwagi jest sposób w jaki wykorzystujemy technologie informatyczne w celu poprawy doświadczeń naszych klientów. 
„Poprawiamy współpracę międzyoddziałową w ramach Grupy poprzez tworzenie wspólnych baz danych i standaryzację procesów. Dzięki temu znacznie poprawią się możliwości wymiany informacji pomiędzy spółkami EOS. O to chodzi: wspieranie komunikacji i współpracy w Grupie poprzez możliwości techniczne.”
Justus Hecking-Veltman, CFO Grupy EOS

Technologia w akcji: projekty digitalizacji w EOS

Systemy windykacyjne:

Oprogramowanie „Kollecto” oraz nowa przeglądarkowa wersja „Kollecto+” pomagają nam w standaryzacji procesów. Wynikiem tego jest jeszcze bardziej efektywne zarządzanie wierzytelnościami w 12 krajach. W Niemczech EOS odnotował w ubiegłym roku ośmiokrotnie większą liczbę użytkowników swojego samodzielnie opracowanego systemu windykacji FX.

Chatboty:

Wirtualni asystenci są już wykorzystywani w kilku krajach. Odciążają one nasze centra serwisowe, automatycznie odpowiadają na pytania lub zajmują się sprawami z zakresu wierzytelności. W przyszłości planujemy wdrożenie chatbotów również w innych lokalizacjach EOS. 

Analiza danych:

We Francji pracujemy nad dalszą optymalizacją naszego procesu windykacji z pomocą chmury. EOS w Danii pracuje obecnie nad narzędziem wspomagania decyzji opartym na AI, które pomoże nam ocenić sukces sądowych postępowań windykacyjnych. Z pomocą algorytmów oceniamy nasze własne procesy, aby opracowywać plany spłaty zadłużenia, które uwzględniają również sytuację finansową dłużnika. 
Dowiedz się więcej w naszym ePaper
Przeczytaj ePaper

Referencje

Razem możemy poradzić sobie z każdym problemem

W roku finansowym 2020/21 wielu naszych klientów odczuło skutki znaczących zmian w swoich branżach i działalności biznesowej. Jesteśmy dumni, że dzięki naszemu wsparciu i przede wszystkim oferowanym usługom możemy przyczynić się do większej stabilności oraz bezpieczeństwa w tych wyjątkowych czasach.
„Od ponad 15 lat współpracujemy z EOS w Szwajcarii w zakresie zarządzania wierzytelnościami. Współpraca ta jest wyjątkowo owocna. Zespół traktuje pacjentów naszych klientów z szacunkiem i profesjonalizmem, uwzględniając również ich sytuację finansową. Jest to szczególnie ważne w sektorze opieki zdrowotnej.”
Szwajcaria: David Pravato, Swisscom Health
„Po ponad 15 latach partnerstwa z EOS, naprawdę doceniamy serwis i współpracę. Zorientowane na rozwiązanie podejście do poszczególnych przypadków oraz elastyczność wyraźnie doprowadziły do większej dyscypliny płatniczej ze strony podmiotów zalegających z płatnościami. Współpraca ta spełnia nasze oczekiwania w każdym momencie – zarówno w kontakcie z naszymi klientami, poprzez profesjonalne negocjacje, jak i skuteczną windykację zaległych wierzytelności.”
Słowacja: a.s.-Mgr. Marek Jakab, Všeobecná úverová banka, a.s

Odpowiedzialność

Changing for the better

Digitalizacja, zmiany klimatyczne i kryzys związany z pandemią koronawirusa sprawiły, że żyjemy w czasach głębokich zmian paradygmatów. Tym wyzwaniom gospodarczym i społecznym można sprostać jedynie poprzez dalekowzroczne i odpowiedzialne działania. EOS jest świadom tej odpowiedzialności. Dlatego też zdefiniowaliśmy cztery główne obszary naszej strategii odpowiedzialności korporacyjnej (CR) w roku finansowym 2020/21. W przyszłości będą one sukcesywnie rozwijane, aby w dłuższej perspektywie zmienić sytuację na lepsze.

Odpowiedzialność społeczna:

EOS traktuje sprawiedliwie i z szacunkiem wszystkie osoby zalegające z płatnościami, pomagając im w znalezieniu najlepszego sposobu na spłatę powstałych zobowiązań.

Wspólny progres:

EOS bierze na siebie odpowiedzialność społeczną – zarówno wewnątrz firmy poprzez wspieranie decyzyjności, różnorodności oraz integracji, jak i poprzez własne inicjatywy edukacyjne.

Ochrona środowiska:

EOS dąży do neutralności klimatycznej do roku 2030, poprzez ukierunkowane działania, które można szybko zrealizować. 

Zrównoważony rozwój finansowy:

Grupa EOS jest silnie zaangażowana w przestrzeganie wysokich, wiążących standardów branżowych poprzez stosowanie się do kodeksu postępowania.
Nasza strategia CR w szczegółach

Pliki do pobrania

Przeczytaj pełny raport roczny w formie ePaper.

Pobierz raport roczny w formacie PDF: