Polityka prywatności

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych na podstawie Art. 13/14 Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) dla:

EOS Investment Poland GmbH - pobierz
EOS 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny - pobierz 
VPF I Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty - pobierz
ANETO Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny FunduszInwestycyjny Zamknięty - pobierz

1.   Nazwa i dane kontaktowe jednostki odpowiedzialnej za przetwarzanie danych.

Niniejsza polityka prywatności ma zastosowanie do przetwarzania danych przez:

EOS KSI Polska Sp. z o.o.
ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7a 
02-366 Warszawa 

Tel. +48 22 318 56 00 
Fax. +48 22 318 45 02 
E-mail: info@eos-ksi.pl

MD: Dariusz Petynka
KRS: 0000114457 VAT 
UE: PL 6342278894 
NIP: 634-22-78-894

Inspektorem Ochrony Danych dla EOS KSI Polska Sp. z o.o. jest Mateusz Mirkiewicz, z którym można się kontaktować listownie pod podanym powyżej adresem pocztowym lub za pomocą wiadomości e-mail wysłanej na adres inspektor.ochrony.danych@eos-ksi.pl 

2. Zakres

Niniejsza polityka prywatności ma zastosowanie do gromadzenia danych osobowych na naszej stronie internetowej oraz do dalszego ich przetwarzania. 

Niniejsza polityka prywatności ma także zapewnić informacje wymaganewz art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) w odniesieniu do przetwarzania danych.

3. Polityki prywatności innych firm EOS Group

Niniejsza polityka prywatności nie ma zastosowania do danych przetwarzanych przez inne podmioty funkcjonujące w ramach EOS Group. Powyższe ma zastosowanie także w przypadku, gdy inne podmioty funkcjonujące w ramach EOS Group oraz ich dane kontaktowe są wymienione na naszej stronie internetowej i/lub ich usługi są przedstawione na naszej stronie.

Pozostałe podmioty funkcjonujące w ramach EOS Group posiadają odrębne polityki prywatności dla realizowanych działań przetwarzania danych.

4. Gromadzenie i przechowywanie danych osobowych oraz charakter i cel ich przetwarzania

a.  W przypadku wizyty na stronie

Gdy użytkownik otwiera naszą stronę internetową www.eos-ksi.pl, jego przeglądarka internetowa automatycznie wysyła informacje do serwera, na którym zlokalizowana jest nasza strona internetowa. Powyższe informacje są tymczasowo zapisywane w dzienniku plików. Następujące dane są zbierane i zapisywane bez udziału użytkownika do momentu automatycznego usunięcia (co następuję po upływie 3 dni):

 • adres IP urządzenia, z którego została otworzona strona,
 • data i godzina dostępu,
 • nazwa i URL otwieranego pliku,
 • strona internetowa, z której uzyskano dostęp (URL strony odsyłającej),
 • strona internetowa otworzona przez użytkownika,
 • informacje o przeglądarce internetowej urządzenia i ewentualnie informacje o systemie operacyjnym oraz nazwie dostawcy usługi dostępu.

Wymienione powyżej dane są przetwarzane przez nas do następujących celów:

 • zapewnienie bezproblemowego nawiązania połączenia z naszą stroną,
 • zapewnienie wygodnego korzystania z naszej strony internetowej,
 • analiza bezpieczeństwa i stabilności systemu,
 • inne cele administracyjne.

 

Podstawą prawną przetwarzania powyższych danych jest art. 6 ust. 1 lit f RODO. Nasz uzasadniony interes związany jest z wymienionymi powyżej celami gromadzenia danych .

Podczas wizyty użytkownika na naszej stronie internetowej, wykorzystywane są pliki cookie (ciasteczka) oraz narzędzia analityczne. Bardziej szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w sekcji 6 i 7 niniejszej polityki prywatności.

b. W przypadku nawiązania kontaktu drogą e-mailową

Możesz skontaktować się z nami w celu zadania dowolnych pytań za poczty elektronicznej. 

W takim przypadku dane osobowe przesłane w wiadomości e-mail zostaną przez nas zapisane. Podstawą prawną przetwarzania danych do celów nawiązana kontaktu jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Jeśli kontakt nawiązany jest w celu zawarcia umowy, dodatkową podstawę prawną do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lib. b RODO.

Usuwamy gromadzone przez nas dane osobowe po przetworzeniu zapytania użytkownika, chyba że posiadamy podstawę prawną lub jesteśmy zobowiązani do dalszego przetwarzania danych.

5. Przekazywanie danych

Dane osobowe użytkowników przekazujemy innym podmiotom w ramach EOS Group lub podmiotom trzecim (odbiorcom danych) wyłącznie, jeśli: 

 • użytkownik udzielił wyraźnej zgody na jeden lub więcej konkretnych celów zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
 • ujawnienie danych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO jest niezbędne w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami i nie zachodzą przesłanki, w których można uznać, iż interesy lub podstawowe prawa i wolności podmiotu danych mają nadrzędny charakter nad interesem administratora danych,
 • istnieje obowiązek prawny ujawnienia danych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz jest to niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
 • podmioty trzecie przetwarzają dane w naszym imieniu na podstawie  art. 28 RODO.

Dane osobowe użytkownika nie są przekazywane do celów innych niż wymienione powyżej.

6. Pliki cookie

Na naszej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookie. Pliki cookie to małe pliki, które są automatycznie tworzone przez przeglądarkę podczas odwiedzania naszej strony internetowej i przechowywane na urządzeniu użytkownika (laptop, tablet, smartfon itp.). Pliki cookie nie są szkodliwe dla urządzenia użytkownika i nie zawierają wirusów, koni trojańskich ani innego złośliwego oprogramowania.

Dane pozyskane z  urządzenia są zapisywane w pliku cookie.Nie oznacza to jednak, że w ten sposób możemy zidentyfikować tożsamość użytkownika.

Po pierwsze korzystanie z plików cookie ma na celu dostosowanie naszej oferty do użytkownika. W tym celu stosujemy tak zwane pliki cookie sesyjne, które pozwalają określić, czy użytkownik odwiedził już poszczególne podstrony naszej witryny. Pliki te są automatycznie usuwane po opuszczeniu strony przez użytkownika.

Wykorzystujemy także tymczasowe pliki cookie, które są przechowywane na urządzeniu użytkownika przez określony czas, w celu poprawy funkcjonalności. Jeśli użytkownik odwiedzi naszą stronę ponownie, zostanie automatycznie rozpoznany jako powtórny użytkownik, a ustawienia i wpisy wprowadzone uprzednio zostaną automatycznie wprowadzone, aby nie było konieczne ich ponownego wprowadzenia.

Wykorzystujemy pliki cookie również w celu tworzenia statystyk dotyczących korzystania z naszej strony internetowej i analizujemy je w celu zoptymalizowania oferty dla użytkownika (patrz sekcja 7). Dzięki tym plikom przy ponownej wizycie na stronie możemy automatycznie rozpoznać, że użytkownik jest użytkownikiem powtórnym. Po opuszczeniu naszej strony internetowej pliki są automatycznie usuwane po upływie określonego terminu.

Dane przetwarzane pw plikach cookie są niezbędne do wspomnianych celów, aby zabezpieczyć nasze oraz stron trzecich uzasadnione interesy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Większość przeglądarek automatycznie akceptuje pliki cookie, ale użytkownik może skonfigurować przeglądarkę tak, aby zapobiec przechowywaniu plików cookie na urządzeniu lub aby wyświetlić komunikat, zanim nowy plik cookie zostanie zapisany. Jeśli użytkownik całkowicie wyłączy możliwość korzystania z plików cookie, korzystanie ze wszystkich funkcji naszej strony może nie być możliwe.

7. Narzędzia analityczne

Wymienione poniżej i stosowane przez nas narzędzia analityczne są wykorzystywane na podstawie art. 6ust. 1 lit. f RODO. Stosujemy je w celu zapewnienia, że nasza strona jest zaprojektowana zgodnie z wymogami i regularnie optymalizowana. Wykorzystujemy je również w celu tworzenia statystyk dotyczących korzystania z naszej strony internetowej i analizujemy je w celu zoptymalizowania oferty dla użytkownika. Działania te wypełniają przesłanki uzasadnionego interesu administratora danych.

Cele przetwarzania i kategorie przetwarzanych danych wykorzystywane w narzędziach analitycznych zostały opisane w niniejszej sekcji.

7. b) Wykorzystanie Siteimprove Analytics

Ta witryna internetowa korzysta z Siteimprove Analytics, usługi analityczne dostarczanej przez Siteimprove. Siteimprove Analytics używa „plików cookie” EOS KSI Polska, które są plikami tekstowymi umieszczonymi na Twoim komputerze, w celu analicy sposobu korzystania z witryny internetowej. Informacje generowane przez pliki cookie na temat korzystania z witryny internetowej przez odwiedzających będą przechowywane i przetwarzane przez Siteimprove na serwerach w Danii.

Adresy IP zanim zostaną udostępnione w Siteimprove Analytics lub Intelligence Suite dla EOS są anonimizowane.

EOS wykorzystuje te informacje do analizy sposobu korzystania z witryny internetowej przez odwiedzających, sporządzania raportów na temat aktywności na witrynie internetowej, a także w celu poprawy jakości odwiedzania witryny internetowej. Siteimprove nie przekazuje tych informacji stronom trzecim ani nie wykorzystujee ich do celów marketingowych lub reklamowych.

Poniżej przedstawiony jest opis wykorzystanych przez Siteimprove plików cookie na tej witrynie internetowej:

Nazwa pliku cookie: nmstat

Rodzaj: Trwały plik cookie - wygasa po 1000 dniach

Ten plik cookie służy do rejestrowania sposobu korzystania z witryny internetowej przez użytkownika. Jest on wykorzystywany do zbierania statystyk dotyczących użytkowania witryny internetowej, na przykład informacji, kiedy odwiedzający po raz ostatni odwiedził witrynę internetową. Ten plik cookie nie zawiera żadnych danych osobowych i służy wyłącznie do analizy internetowej.

Nazwa pliku cookie: siteimproveses

Rodzaj: Sesyjny plik cookie

Ten plik cookie służy wyłącznie do śledzenia sekwencji stron, które użytkownik przegląda odwiedzając witrynę internetową. Korzystając z tej witryny internetowej, użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Siteimprove jego danych, w sposób i dla celów określonych powyżej.

Możesz zapobiec gromadzeniu danych przez Siteimprove Analytics, klikając poniższy link. Zostanie ustawiony plik cookie typu „opt-out", który uniemożliwi zbieranie danych w przyszłości podczas odwiedzania tej witryny internetowej:

8. Portale społecznościowe i video

Na naszej stronie internetowej stosujemy przyciski udostępniania z mediów społecznościowych Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn, Xing. Przyciski są prostymi linkami HTML. Stosowane przez nas rozwiązanie znajduje się w ramach rozwiązania Shariff. Za pomocą rozwiązania Shariff skrypt pobiera informację o tym, ile razy kliknięto np. na przycisk udostępnij na stronie. W tym celu skrypt łączy się z siecią społecznością za pomocą interfejsów programowania i pozyskuje dane liczbowe. Żadne dane osobowe użytkowników nie są przekazywane w tym procesie. Zamiast adresu IP do Facebook, Google i Twitter przekazywany jest wyłącznie adres serwera. Użytkownik zostanie bezpośrednio połączony z Facebook, Google lub Twitter, jeśli wykona odpowiednie działanie. Zanim to nastąpi portale społecznościowe nie gromadzą żadnych danych o użytkowniku. Jeśli użytkownik nie kliknie na link, w celu udostępnienia treści, użytkownik pozostanie niewidoczny dla tych portali. Jeśli użytkownik kliknie na link, nie jesteśmy zobowiązani do przekazania informacji o gromadzeniu i przetwarzaniu danych. Ten obowiązek będzie wówczas spoczywać na operatorze portalu społecznościowego.

YouTube video

Nasza strona internetowa zawiera linki do filmów z YouTube LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA. Jeśli odwiedzasz witrynę internetową zawierającą takie wideo, twaja przeglądarka nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerem YouTube po aktywowaniu wideo.

YouTube otrzymuje informacje, odnośnie tego że odwiedziłeś naszą stronę internetową wraz z Twoim adresem IP. Jeśli klikniesz link do filmu, Twój adres IP zostanie przekazany do YouTube. Zwracamy uwagę, że jako dostawca naszej strony internetowej nie mamy wiedzy na temat treści przesyłanych danych ani ich wykorzystania przez YouTube. Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności YouTube (https://www.youtube.com/)

9. Prawa podmiotu danych

Masz prawo do:

 • dostępu do informacji oraz uzyskania kopii danych zgodnie z art. 15 RODO dotyczących przetwarzanych przez nas Twoich danych osobowych, w szczególności informacji o celu przetwarzania danych, kategorii danych osobowych, kategorii odbiorców, którym zostaną lub zostały ujawnione Twoje dane, o planowanym okresie przechowywania danych, o prawie do sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych lub wyrażenia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych, o prawie do złożenia skargi do organu nadzorczego, o źródle danych, jeśli nie zostały zebrane bezpośrednio od Ciebie oraz informacji o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu i informacjach o zasadach ich podejmowania;
 • sprostowania nieprawidłowych danych osobowych lub uzupełnienia brakujących danych, zgodnie z art. 16 RODO;
 • usunięcia Twoich danych osobowych zebranych przez nas po spełnieniu warunków określonych w art. 17 RODO;
 • domagania się ograniczenia przetwarzania danych osobowych po spełnieniu warunków określonych w art. 21 RODO;
 • przeniesienia danych zgodnie z art. 7(3) RODO;
 • wycofania w dowolnym czasie wczesniej udzielonej zgody w dowolnym czasie, zgodnie z art. 7 ust. 3 (RODO). W takim przypadku nie możemy dłużej kontynuować przetwarzania danych, które były przetwarzane na podstawie zgody;
 • oraz zgodnie z art. 77 RODO prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego.

10. Prawo do sprzeciwu

Jeśli dane osobowe są przetwarzane na podstawie uzasadnionego interesu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, podmiot danych ma prawo zgodnie z art. 21 RODO do sprzeciwienia się przetwarzaniu danych osobowych, jeśli istnieją powody związane ze szczególną sytuacją podmiotu danych.

11. Bezpieczeństwo danych

W ramach wizyty na stronie internetowej korzystamy z szeroko rozpowszechnionej metody SSL (secure socket layer) w połączeniu z najwyższym poziomem szyfrowania obsługiwanym przez przeglądarkę użytkownika. Ogólnie jest to szyfrowanie 256-bitowe. Jeśli przeglądarka użytkownika nie obsługuje szyfrowania 256-bitowego, będziemy wówczas korzystać ze 128-bitowej technologii v3. To, że nasza strona internetowa jest wyświetlana w zaszyfrowanej postaci, można stwierdzić po ikonie zamkniętej kłódki w pasku statusu przeglądarki.

Zapewniamy także odpowiednie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu ochrony danych użytkownika przed przypadkową lub zamierzoną modyfikacją, częściową lub całkowitą utratą, zniszczeniem lub nieupoważnionym dostępem przez osoby trzecie. Nasze środki bezpieczeństwa są nieustannie poprawiane wraz z rozwojem technologii.

12. Aktualizowanie i wprowadzanie poprawek do niniejszej polityki prywatności

Niniejsza polityka prywatności została zaktualizowana w maju 2018 r.

Może zajść konieczność zmiany niniejszej polityki prywatności z powodu wdrożenia zmian naszej strony internetowej lub z powodu zmiany wymogów prawnych. Aktualną politykę prywatności można w dowolnym momencie pobrać z naszej strony internetowej www.eos-ksi.pl i wydrukować.