Ruszyła kampania "Windykacja? Jasna sprawa!"

Poprzez naszą kampanię chcemy pokazać, że kontakt ze specjalistą ds. zarządzania wierzytelnościami jest czynnością naturalną, która pojawia się w sytuacji niespłaconego zadłużenia. Wiemy, że osoby zadłużone często znajdują się w trudnej sytuacji, ale chcemy również pokazać perspektywę wierzycieli, czyli tych, którzy przekazali innym w dobrej wierze swoje pieniądze. Windykacja to proces odzyskiwania należności, który w praktyce składa się z trzech etapów. Pierwszym z nich jest postępowanie polubowne, w którym najważniejszym celem jest nawiązanie przez firmę windykacyjną kontaktu z osobą zadłużoną, aby ustalić dogodny dla obu stron sposób spłaty zobowiązania. W przypadku braku porozumienia, kolejnymi etapami są postępowanie sądowe oraz egzekucyjne. To od osoby zadłużonej w dużym stopniu zależy, na którym etapie zakończy się jej sprawa. Na każdym etapie możliwe jest bowiem skontaktowanie się z wierzycielem i uzyskanie dla siebie lepszych warunków spłaty niż te orzeczone w wyroku sądowym, egzekwowane przez wierzyciela na drodze postępowania egzekucyjnego lub komorniczego – mówi Andrzej Roter, prezes zarządu KPF.

W serwisie można odnaleźć również raporty i informacje dotyczące badania moralności finansowej Polaków (między innymi tego, jak postrzegane są osoby zadłużone), czy wielkości rynku wierzytelności w Polsce. Według pierwszego z nich 95% Polaków uważa, że długi należy spłacać, a blisko 60% badanych źle postrzega unikanie spłaty zadłużenia. Według danych KPF średnia wysokość długu w Polce, wynosi około 6 tysięcy złotych, a na jedno gospodarstwo domowe przypada średnio ok. 1,2 długu.

– Większość Polaków nie posiada wystarczającej wiedzy na temat zjawiska długu, etapów ich odzyskiwania przez wierzyciela, czy na temat swoich praw i możliwości, z jakich można skorzystać w ich spłacie. Często ich pierwszy kontakt z tym tematem zaczyna się od niespodziewanego dla tych osób telefonu bądź listu z wezwaniem do spłaty zaległego zobowiązania. Część osób staje się dłużnikami przez nieuwagę – ponieważ zapomniały o dokonaniu terminowej zapłaty za zakupione towary lub usługi. Poznając swoje prawa oraz podstawowe zasady związane z odzyskiwaniem należności, zdecydowanie łatwiej będzie podjąć osobie zadłużonej odpowiednie i racjonalne działania – dodaje Andrzej Roter, prezes zarządu KPF.

W ramach kampanii w portalu sukcesywnie będą pojawiały się nowe treści związane z tematyką zarządzania wierzytelnościami i dobrych praktyk związanych z zaciąganiem zobowiązań, by nie dopuścić do nadmiernego zadłużenia.

Działania komunikacyjne w ramach kampanii Windykacja? Jasna sprawa! realizowane są przy współpracy z firmą Lighthouse zajmującą się doradztwem strategicznym w obszarze komunikacji i PR. Za projekt odpowiada Jan Kołodyński (Senior Project Executive) przy wsparciu Izabeli Wejcht (Head of Consumer & Health), Marty Górnickiej (Project Manager) i Marii Antoszewskiej (Junior Project Executive).

Drukuj