Śniadanie Windykacyjne

W Zebra Tower odbyło się „Śniadanie Windykacyjne”, które poświęcone zostało tematyce windykacji międzynarodowej.Pierwszą część spotkania poprowadził Wojciech Jaśkiewicz – Koordynator Obsługi Wierzytelności Międzynarodowych, EOS KSI Polska Spółka z o.o , który omówił metody skutecznej egzekucji należności w wybranych krajach: Niemcy, Francja, Włochy, Czechy.

Dodatkowo naświetlił on kwestię opłacalności windykacji międzynarodowej.

Druga część „Śniadania Windykacyjnego” była poświęcona omówieniu tego jak w praktyce wygląda odzyskiwanie należności na terenie Wielkiej Brytanii. Prelegentem był Daniel Liszewski, Dyrektor Biura Welbeck Solicitors LLP w Polsce.

Spotkanie było bardzo interesujące, poświęcone głównie wymianie doświadczeń między zgromadzonymi gośćmi. Z niecierpliwością czekamy na kolejne, tak owocne spotkania.

Zapraszamy do zapoznania się z krótką fotorelacją.

Drukuj