Komunikaty prasowe

Z nami jesteś na bieżąco

/Dariusz Petynka, Prezes Zarządu EOS KSI Polska odbiera nagrodę Cessio Inwestorów/ Fot. Miłosz Paździerski

Spółka EOS KSI Polska została laureatem prestiżowej nagrody CESSIO 2021. Firma zdobyła pierwsze miejsce w kategorii CESSIO Inwestorów.

Laur CESSIO Inwestorów to cenione wyróżnienie w branży wierzytelności. Jest niezwykle prestiżowe, ponieważ laureaci nominowani są bezpośrednio przez swoich partnerów biznesowych, m. in. banki i wiodące firmy telekomunikacyjne. W tej formule zostają wyłonieni inwestorzy przystępujący do przetargów na sprzedaż portfeli wierzytelności, którzy w opiniach wierzycieli pierwotnych prezentują najwyższy poziom i standard. Pierwsze miejsce w kategorii Cessio Inwestorów 2021 powędrowało do EOS KSI Polska.
To dla nas bardzo ważne wyróżnienie i potwierdzenie, że ciągłe doskonalenie naszych procesów biznesowych jest zauważane i doceniane – mówi Dariusz Petynka, Prezes Zarządu EOS KSI Polska. Laur został nam przyznany dzięki naszym partnerom biznesowym, z którymi ściśle współpracujemy. W imieniu firmy chciałbym podziękować za to wyróżnienie i zapewnić, że dalej będziemy podnosić nasze standardy. Wierzę, że ta prestiżowa nagroda to dopiero początek naszego dalszego wkładu w budowanie wysokich standardów współpracy na rynkach finansowych.
Uroczyste wręczenie Lauru CESSIO INWESTORÓW odbyło się 21.09.2021r. podczas Kongresu Zarządzania Wierzytelnościami, czyli najważniejszej konferencji dla rynku zarządzania wierzytelnościami w Polsce. Nagrodę z ramienia spółki odebrał Dariusz Petynka – Prezes Zarządu EOS KSI Polska. Organizatorem wydarzenia jest Związek Przedsiębiorstw Finansowych. W kapitule konkursowej znaleźli się przedstawiciele takich instytucji jak PriceWaterhouseCoopers, Związek Banków Polskich, Konfederacja Lewiatan czy Związek Polskiego Leasingu.

Poprzez naszą kampanię chcemy pokazać, że kontakt ze specjalistą ds. zarządzania wierzytelnościami jest czynnością naturalną, która pojawia się w sytuacji niespłaconego zadłużenia. Wiemy, że osoby zadłużone często znajdują się w trudnej sytuacji, ale chcemy również pokazać perspektywę wierzycieli, czyli tych, którzy przekazali innym w dobrej wierze swoje pieniądze. Windykacja to proces odzyskiwania należności, który w praktyce składa się z trzech etapów. Pierwszym z nich jest postępowanie polubowne, w którym najważniejszym celem jest nawiązanie przez firmę windykacyjną kontaktu z osobą zadłużoną, aby ustalić dogodny dla obu stron sposób spłaty zobowiązania. W przypadku braku porozumienia, kolejnymi etapami są postępowanie sądowe oraz egzekucyjne. To od osoby zadłużonej w dużym stopniu zależy, na którym etapie zakończy się jej sprawa. Na każdym etapie możliwe jest bowiem skontaktowanie się z wierzycielem i uzyskanie dla siebie lepszych warunków spłaty niż te orzeczone w wyroku sądowym, egzekwowane przez wierzyciela na drodze postępowania egzekucyjnego lub komorniczego – mówi Andrzej Roter, prezes zarządu KPF.

W serwisie można odnaleźć również raporty i informacje dotyczące badania moralności finansowej Polaków (między innymi tego, jak postrzegane są osoby zadłużone), czy wielkości rynku wierzytelności w Polsce. Według pierwszego z nich 95% Polaków uważa, że długi należy spłacać, a blisko 60% badanych źle postrzega unikanie spłaty zadłużenia. Według danych KPF średnia wysokość długu w Polce, wynosi około 6 tysięcy złotych, a na jedno gospodarstwo domowe przypada średnio ok. 1,2 długu.

– Większość Polaków nie posiada wystarczającej wiedzy na temat zjawiska długu, etapów ich odzyskiwania przez wierzyciela, czy na temat swoich praw i możliwości, z jakich można skorzystać w ich spłacie. Często ich pierwszy kontakt z tym tematem zaczyna się od niespodziewanego dla tych osób telefonu bądź listu z wezwaniem do spłaty zaległego zobowiązania. Część osób staje się dłużnikami przez nieuwagę – ponieważ zapomniały o dokonaniu terminowej zapłaty za zakupione towary lub usługi. Poznając swoje prawa oraz podstawowe zasady związane z odzyskiwaniem należności, zdecydowanie łatwiej będzie podjąć osobie zadłużonej odpowiednie i racjonalne działania – dodaje Andrzej Roter, prezes zarządu KPF.

W ramach kampanii w portalu sukcesywnie będą pojawiały się nowe treści związane z tematyką zarządzania wierzytelnościami i dobrych praktyk związanych z zaciąganiem zobowiązań, by nie dopuścić do nadmiernego zadłużenia.

Działania komunikacyjne w ramach kampanii Windykacja? Jasna sprawa! realizowane są przy współpracy z firmą Lighthouse zajmującą się doradztwem strategicznym w obszarze komunikacji i PR. Za projekt odpowiada Jan Kołodyński (Senior Project Executive) przy wsparciu Izabeli Wejcht (Head of Consumer & Health), Marty Górnickiej (Project Manager) i Marii Antoszewskiej (Junior Project Executive).

Hamburg. Nine out of ten Germans feel bad if they cannot repay their debts. What is more, they feel much more obliged to pay back debts to relatives and friends than to an online retailer, for example. Just three percent of those polled would settle their bills with online sellers first. The 'EOS Debt Survey' 2017 shows that there are great discrepancies in the way Russians and US Americans feel about debt. In a representative online survey, financial services provider EOS and social research institute forsa compared the attitudes to debt of people in Germany, Russia and the USA.

Little sense of obligation to repay online shopping debts
29 per cent of Germans feel the strongest obligation to pay back debt to relatives, 28 per cent to friends or colleagues, and 26 per cent to a bank. Only six per cent feel the same kind of obligation towards a bricks-and-mortar store or service provider, and as little as 3 per cent towards online shops. 39 per cent of Germans would pay debts from internet shopping last. 'Especially in the context of Christmas trading, this is an important insight for retailers that sell their products online. It is therefore recommended that they establish a personal relationship as close as possible with the buyer, to keep the number of payment defaults to a minimum,' says Klaus Engberding, CEO of the EOS Group.

'Personal debts' are an emotional burden
At the same time, 91 per cent of Germans feel bad if they cannot settle debts. 'For Germans, finances are a very personal matter, so they generally find debts to be a burden. From our own experience, however, we also know that they generally try very hard to find a solution, if on occasion they don't have enough money to pay back debts,' says Klaus Engberding about the results of the EOS Debt Survey 2017.

Different countries, different attitudes to debt
Unlike Germans, only around three-quarters of people in Russia and the USA feel bad if they cannot pay back their debts. In those countries, the sense of obligation towards creditors known personally to the debtor is also lower: For example, 60 per cent of Russians and 48 per cent of US Americans would pay back debts to a bank first. In Russia only 13 per cent of people and in the USA 18 per cent have the strongest sense of obligation to pay back debts to relatives, on the other hand.


About the ‘EOS Debt Survey’ 2017
On behalf of the EOS Group, independent market and social research institute forsa conducted a survey of adults in three countries from 17 August till 4 September 2017. In online interviews, 2,017 people in Germany and 1,005 each in the USA and Russia were asked about their personal attitude to debt, their handling of debt and their own financial status. The results are representative of internet users aged between 18 and 69 in the respective country. In the survey, people are referred to as having debts if they are currently paying back one or several instalment loans, leasing agreements or a mortgage. Further results of the survey are available online at www.eos-solutions.com/debt-survey-2017.
 

The EOS Group
The EOS Group is one of the leading international providers of customised financial services. Its main focus is on receivables management covering three key business segments: fiduciary collection, debt purchase and business process outsourcing. With around 7,000 employees and more than 55 subsidiaries, EOS offers some 20,000 clients in 26 countries around the world financial security with tailored services in the B2C and B2B segments. Being connected to an international network of partner companies, the EOS Group has access to resources in more than 180 countries. Its key target sectors are banking, utilities and telecommunications, along with the public sector, real estate, mail order and e-commerce. For more information please visit: www.eos-solutions.com.

Hamburg. 55 per cent of Russians are ‘debt avoiders’, ahead of Germans (45 per cent) and US Americans (37 per cent). The ‘EOS Debt Survey’ 2017 shows how people deal with debt differently depending on the country they live in. On behalf of financial services provider EOS, social research institute forsa conducted a representative online survey in Germany, the USA and Russia. It identified five different types of debtor: The ‘careless debtor’, the ‘debt junkie’, the ‘occasional debtor’, the ‘mortgage debtor’ and the ‘debt avoider’.

The figures: Debtor types compared by country
Although ‘debt avoiders’ are in the relative majority in all three countries, there are distinct differences in the second-placed categories:

Typical for Germany is the ‘mortgage debtor, who does not like to take on debt on principle but often does not regard a loan to buy property as real debt. The ‘mortgage debtor’ comes in second place in Germany at 36 per cent – a remarkable level compared with the other countries, especially as this figure has risen by as much as 10 percent points in Germany since 2015. ‘The stable economic conditions in Germany and low interest rates are allowing many Germans to realise their dream of owning a home. However, compared with US Americans, for example, we are more cautious here in Germany and reluctant to take on further debt’, explains Klaus Engberding, CEO of the EOS Group.

‘Careless debtors’, who service several loans at once, actually come in second place in the USA at 29 per cent, only just behind the top position – but this figure has gone up by nine per cent points since 2015. Professor Manfred Güllner, founder and Managing Director of forsa, explains the background:
‘Americans have a strong reliance on credit. But at the same time, due to the lack of state insurance cover in the health system and a partially fee-based education system in the USA, there is also a great necessity to take on debt’.

In Russia, on the other hand, the second most frequent type is the ‘occasional debtor’, at 27 per cent. Accordingly, every fourth Russian finds debt to be an emotional burden, but is still prepared to take out instalment loans in emergency situations. Because of the low rate of home ownership, mortgage loans only play a subordinate role in Russia. ‘In the ‘Putin era’, the economic situation in everyday life is relatively stable, albeit at a low level for many people. Our figures therefore show little change in the last two years’, says Professor Güllner. Klaus Engberding sheds light on the significance of the results for EOS: ‘The survey makes social and cultural differences transparent. For us as a financial services provider this offers the ideal basis for a better understanding of debtors worldwide and helps us find solutions that are in the interest of all participants’.


About the ‘EOS Debt Survey’ 2017
On behalf of the EOS Group, independent market and social research institute forsa conducted a survey of adults in three countries from 17 August till 4 September 2017. In online interviews, 2,017 people in Germany and 1,005 each in the USA and Russia were asked about their personal attitude to debt, their handling of debt and their own financial status. The results are representative of internet users aged between 18 and 69 in the respective country. In the survey, people are referred to as having debts if they are currently paying back one or several instalment loans, leasing agreements or a mortgage. Further results of the survey are available online at www.eos-solutions.com/debt-survey-2017.

The EOS Group
The EOS Group is one of the leading international providers of customised financial services. Its main focus is on receivables management covering three key business segments: fiduciary collection, debt purchase and business process outsourcing. With around 7,000 employees and more than 55 subsidiaries, EOS offers some 20,000 clients in 26 countries around the world financial security with tailored services in the B2C and B2B segments. Being connected to an international network of partner companies, the EOS Group has access to resources in more than 180 countries. Its key target sectors are banking, utilities and telecommunications, along with the public sector, real estate, mail order and e-commerce. For more information please visit: www.eos-solutions.com.

Hamburg. 78 per cent of Germans have had debts before. And seven per cent of Germans know the feeling of not being able to repay debts. The ''EOS Debt Survey" 2017 shows that Germans are becoming more reticent about taking on debt. Almost nine out of ten Germans (88 per cent) for example, say that they want to keep their debts to a minimum – that is as much as nine per cent more than in 2015. In the USA and Russia this was stated by 67 and 76 per cent of respondents respectively. "What is astonishing is that particularly in Germany, where the economic situation is very good at the moment, there is a mood of reluctance to get into debt. Periods of stable income and the current interest rate situation worldwide actually present the best conditions for making major investments and paying instalments on time,'' says Klaus Engberding, CEO of the EOS Group, by way of analysis. These facts represent the basic results of the second "EOS Debt Survey" 2017, a representative online poll that was conducted on behalf of financial services provider EOS by social research institute forsa.


The emotional "debt account"
Not being able to pay back debts makes people feel bad. This was the experience of nine out of ten Germans (91 per cent), but only three out of four Americans and Russians (76 per cent). This result has gone up by as much as seven per cent in Germany since the first EOS Debt Survey in 2015. Only four per cent of Germans – that is a decrease compared to two years ago – are in favour of taking on debt if they have no money. Nevertheless, only three per cent of Germans would get into debt in order to pay for vacations. For 17 per cent of Russians and Americans, however, this would not be a problem.


Self-image versus the way others see us: "I'm conscientious, others are reckless!"
What attitude do Germans have to their own debts – and those of others? Three out of four respondents (73 per cent) assume that nowadays a lot of people have debts. A look at the facts, however, shows that around half of Germans (51 per cent) are currently paying back debts. Anyone who has at some point had difficulties repaying debts usually gave the main reason for this as losing their job (29 per cent) or over-extending themselves financially (24 per cent, in Russia 44 per cent and in the USA 24 per cent). When asked about the general situation in society, however, nine out of ten Germans (89 per cent) believe that the reason for payment difficulties is overextending oneself financially (in Russia 54 per cent and in the USA 48 per cent). Around two thirds of Germans (63 per cent) describe themselves as only taking on debt in absolute emergencies (in Russia 75 per cent and in the USA 40 per cent). "Germans only rarely have problems paying back debt but they assume that their fellow citizens are reckless and take on debt a lot,'' comments Professor Manfred Güllner from forsa. "But one would actually do better to trust one's fellow citizens to generally do the right thing in respect of financial matters."


Germans dream of owning their own homes – but then buy a car
In their own estimation, Germans are most likely to take on debt to buy residential property (82 per cent). The purchase of a car or motorcycle comes in third place at 56 per cent. But in reality, 60 per cent of Germans are currently paying off loans, or have done so in the past, for a car or motorcycle – while only about every second has done so for the purchase of real estate (45 per cent). If you leave out mortgages, every third German (33 per cent) is currently paying back debts. Of these, 55 per cent are servicing just one loan, 30 per cent two loans and 14 per cent three or more loans. "The survey confirms our experience that most people generally behave responsibly as far as financial matters are concerned. We basically assume that the vast majority of consumers would like to pay their bills on time, but are sometimes simply unable to do so due to short-term or long-term problems,'' concludes Klaus Engberding, CEO of the EOS Group.


About the “EOS Debt Survey” 2017
On behalf of the EOS Group, independent market and social research institute forsa conducted a survey of adults in three countries from 17 August till 4 September 2017. In online interviews, 2,017 people in Germany and 1,005 each in the USA and Russia were asked about their personal attitude to debt, their handling of debt and their own financial status. The results are representative of internet users aged between 18 and 69 in the respective country. In the survey, people are referred to as having debts if they are currently paying back one or several instalment loans, leasing agreements or a mortgage. Further results of the survey are available online at www.eos-solutions.com/debt-survey-2017.
 

The EOS Group
The EOS Group is one of the leading international providers of customised financial services. Its main focus is on receivables management covering three key business segments: fiduciary collection, debt purchase and business process outsourcing. With around 7,000 employees and more than 55 subsidiaries, EOS offers some 20,000 clients in 26 countries around the world financial security with tailored services in the B2C and B2B segments. Being connected to an international network of partner companies, the EOS Group has access to resources in more than 180 countries. Its key target sectors are banking, utilities and telecommunications, along with the public sector, real estate, mail order and e-commerce. For more information please visit: www.eos-solutions.com.

19 czerwca 2017  - Terminowe płatności w Europie pozostają niezmiennie na poziomie 78%. W trakcie poprzedniego dziesięciolecia, dzięki wielu pozytywnym procesom rozwojowym, ilość spłacanych długów pozostawała na tym samym poziomie. Odsetek wpłat dokonywanych  po terminie (19%) oraz niespłacanych długów (3%) zostawał bez podejmowania prób usprawnienia procesu uregulowania zadłużenia lub usprawnienia te były nieznaczne. Przyczyniło się to do stworzenia przeglądu „European Payment Practices 2017”, który został przeprowadzony przez niezależny instytut badania rynku Kantar TNS na życzenie EOS Group. Wyniki badania zostały zebrane z 3200 firm o profilu windykacyjnym z 16-stu państw, po raz dziesiąty z rzędu. 

„Wskaźnik zadłużenia na poziomie 3 % jest dość niepokojący dla firm windykacyjnych. Skład tej wartości może zawierać miliardowe sumy, których firmy nie posiadają na pokrycie własnych kosztów lub inwestowanie w przyszłość”, mówi Klaus Engberding, Dyrektor Generalny EOS Group. Wartość średnia niewypłacalnych zadłużeń we Wschodniej Europie wyniosła nawet 4%. Praktyki płatnicze najgorzej wypadają w Grecji, Rosji, Rumunii, Bułgarii oraz Słowacji. Tylko 74% płatności było uregulowanych w terminie. Z kolei firmy w Niemczech (89%) oraz Szwajcarii (82%) charakteryzuje najwyższy wskaźnik płatności terminowych.

Pogarszające się perspektywy na przyszłość

Praktyki płatnicze w Europie w ciągu ostatnich 10-ciu lat, choć nieznacznie, nieustannie się poprawiały. Jednak patrząc przyszłościowo, 77% firm nie oczekuje żadnej poprawy, co oznacza, że ilość uregulowanych należności pozostanie na tym samym poziomie lub może ulec pogorszeniu. W szczególności wschodnioeuropejskie firmy znacząco obniżyły swoje pozytywne oczekiwania w stosunku do tych złożonych w poprzednim roku. Najbardziej zaniepokojona jest w tym momencie Rosja. 30% badanych firm spodziewa się pogorszenia poziomu praktyk płatniczych. „Dzięki rosnącym cenom ropy, sytuacja gospodarcza w Rosji poprawia się, jednak reformy ustrojowe w kraju są niezbędne do ustabilizowania gospodarki”, twierdzi Klaus Engberding. „Mimo to, reformy wciąż nie są wystarczająco widoczne. Oporność ekspertów biznesowych jest zrozumiała”. Negatywne oczekiwania wzrosły o 7%  w Wielkiej Brytanii, w porównaniu do poprzedniego roku. „Nie powinno to być zaskoczeniem, biorąc pod uwagę trwający Brexit”, tłumaczy Dyrektor Generalny. Sytuacja w Hiszpanii jest bardziej zadziwiająca. Pomimo znacznej poprawy praktyk płatniczych, co czwarta osoba pytana o swoje zadłużenia, odpowiadając, zmniejsza szansę na spłatę. Eksperci finansowi nie dostrzegają wystarczającej stabilizacji gospodarczej krajów” uważa  Engberding.

10 lat „European Payment Practices”

EOS stoi na czele rankingu ’European Payment Practices’ od 2007 roku. Firma w Hamburgu analizuje europejską strefę ekonomiczną wraz z niezależnym instytutem badania rynku. Badanie koncentruje się na praktykach płatniczych dłużników w firmach ze średnim dochodem 28 mln EUR  oraz zatrudniających minimum 180 pracowników. Począwszy od czterech krajów, EOS kontynuował rozszerzanie badania. W tym roku uczestniczyło w nim 16 państw. „Zbieranie danych jest dość czasochłonne. Przeprowadzamy 200 wywiadów z osobami decyzyjnymi w zakresie zarządzania należnościami w każdym z analizowanych krajów”, tłumaczy Mark Lammers, Dyrektor Pomocniczy Kantar TNS. „Wspomnianą metodą, zbieraliśmy wysokiej jakości dane przez 10 lat. Oceny rynkowe, mogące pochodzić z tej bazy danych, są dość znaczące”, kontynuuje Lammers. 

Pozostałe wyniki badania EPP można znaleźć pod adresem www.eos-solutions.com/debt-survey-2017

EOS Group
EOS Group jest jednym z czołowych międzynarodowych dostawców spersonalizowanych usług finansowych. Głównym przedmiotem jej działalności jest zarządzanie wierzytelnościami. W oparciu o personel liczący ponad 8000 osób, EOS zapewnia bezpieczeństwo dzięki spersonalizowanym usługom świadczonym na rzecz około 20.000 klientów w ponad 28 krajach na całym świecie za pośrednictwem 60 podmiotów zależnych. Wspólnie z międzynarodową siecią współpracujących firm, EOS Group oferuje klientom wsparcie w 180 krajach na wszystkich kontynentach. Kluczowe branże docelowe to bankowość, ubezpieczenia, energetyka, telekomunikacja, służba zdrowia i nieruchomości, a także sektor publiczny, w tym lokalna komunikacja miejska, a także sprzedaż drogą korespondencyjną oraz sprzedaż internetowa. 

Więcej informacji pod adresem: www.eos-solutions.com.

Hamburg. German companies are falling behind when it comes to digitalising their dunning processes. So far, only three per cent of companies in Germany have completely electronically upgraded their dunning and billing systems. At present, one third of companies doubt that digitalisation has a beneficial effect on payment collection. A misconception, as demonstrated by a look at the rest of Europe, where 18 per cent of companies have already completely digitalised their dunning processes – and are reaping the benefits of a better repayment rate, according to 49 per cent of respondents. These were some of the findings of the representative EOS Survey ‘European Payment Practices’ 2017, which was conducted this year for the tenth time (by Kantar TNS, formerly TNS Infratest).

The status quo of Europe's modern receivables management
Digital dunning means that companies set up and manage dunning processes to be customer-specific and highly automated, for example using big data analyses. Although for the most part companies continue to use software to support the dunning process, staff are often still intervening in the process themselves. In future, the role of employees will change as a result of digitalised processes. Their daily work routine will consist of control tasks and the processing of specific complex cases, instead of a series of individual activities along the entire process chain.
In Western Europe in particular, companies have already responded to the benefits of digitalisation and have adapted their dunning processes accordingly. Every fifth company here is already exploiting the benefits of a digital dunning system. The trailblazers are Spain (58 per cent), Switzerland (53 per cent) and Hungary (53 per cent).

German companies sceptical about digitalisation
European companies are recognising the signs of the times and are increasingly introducing digital processes into their dunning systems. Their expectations of the benefits range from saving time (43 per cent), improved planning of resources (34 per cent), better customer-specific receivables processing (36 per cent) and more automated processes (36 per cent). With the exception of Germany, where only 33 per cent of companies believe digital processes improve outcomes. Across Europe, on the other hand, every second company is confident that a modernised dunning process further reduces payment delays.

Klaus Engberding, CEO of the EOS Group, conjectures: ‘One of the reasons for the scepticism may be that German companies have the lowest rate of payment defaults and so do not see the need to change their collection processes’. But Engberding cautions against continuing to neglect the digitalisation of the dunning system. ‘Companies have to open their eyes to the necessity of digitalisation so they do not fall behind and give money away’.


About the EOS survey: ‘European Payment Practices’
In the spring of 2017, in partnership with independent market research institute Kantar TNS (formerly TNS Infratest), EOS surveyed 3,200 companies in 16 European nations about the prevailing payment practices in their respective countries. 200 companies in each of the countries Germany, UK, Spain, France, Belgium, Austria, Switzerland, Romania, Czech Republic, Croatia, Hungary, Bulgaria, Slovakia, Poland, Russia and Greece answered questions about their own payment experiences, economic developments in their countries and issues relating to risk and receivables management. Further results from the survey can be found online: www.eos-solutions.com/paymentpractices2017/digitalisation


The EOS Group
The EOS Group is one of the leading international providers of customised financial services. Its main focus is on receivables management covering three key business segments: fiduciary collection, debt purchase and business process outsourcing. With around 7,000 employees and more than 55 subsidiaries, EOS offers some 20,000 clients in 26 countries around the world financial security with tailored services in the B2C and B2B segments. Being connected to an international network of partner companies, the EOS Group has access to resources in more than 180 countries. Its key target sectors are banking, utilities and telecommunications, along with the public sector, real estate, mail order and e-commerce.
For more information please visit: www.eos-solutions.com.

Hamburg. The Greek economy is still Europe's underachiever. As recently as this July, the International Monetary Fund (IMF) announced that it would be supporting Greece with another EUR 1.6 billion; however the situation remains precarious in respect of payment defaults. Because in many cases, Greek companies are not able to absorb the resulting hole in their budget. The result is potential insolvency. In a total of 28 per cent of the Greek companies polled, payment delays and defaults put the company's viability in jeopardy – in no other country in Europe is this correlation so strong. In Western Europe, British companies in particular are struggling with the impact of late and unrecoverable payments. As a result, almost every fourth company in the United Kingdom (24 per cent) has to fear for its very existence. These are some of the findings of the EOS survey ‘European Payment Practices’ 2017, which was conducted this year for the tenth time (by Kantar TNS, formerly TNS Infratest).

Countries in crisis – but no widespread pessimism
In Eastern Europe, Bulgarian companies are also having difficulty in absorbing payment defaults which jeopardise the survival of nearly one in four companies (24 per cent). On average, 17 per cent of Eastern European companies are at risk of bankruptcy as a result of outstanding payments by customers.

At the same time, the EOS survey shows that the crisis-ridden companies have different views of the future. In Greece, the mood in companies tends to be optimistic, as it was in 2016: 29 per cent (2016: 33 per cent) still expect the payment practices of their customers to improve in the next two years. ‘In this context it is interesting to observe the spirit of optimism in Greece. Fortified by intensive support from Europe for some considerable time, there is a positive mood in the country despite the weak economy’, says Klaus Engberding, CEO of the EOS Group.

Things look very different in the UK, where pessimistic voices are on the increase. Whereas in the previous year, only 12 per cent of the companies polled assumed that payment practices would get worse, a total of 19 per cent hold this view in 2017. ‘Brexit has hit the British economy hard. This is reflected in the weak increase in GDP in the first two quarters and the moderate growth forecast by the International Monetary Fund for 2018’, continues Engberding.

German companies the most stable
In Western Europe too, payment defaults represent a threat to the viability of many companies. Alongside British firms, French (22 per cent) and Spanish companies (21 per cent) in particular are battling against these consequences. The situation is different in Germany, where companies are better equipped to absorb outstanding payments. Because although in 17 per cent of all cases payments are made late or not at all, only two per cent of all companies see this as a threat to their existence.
‘Companies need to be able to compensate for payment defaults. Otherwise they will quickly be paralysed by their own insolvency’, explains Engberding. ‘Working with a professional receivables management provider really can pay, in the truest sense of the word. In addition, companies can focus fully on their core business and do not have to invest any resources in additional expertise.’


About the EOS survey: ‘European Payment Practices’
In the spring of 2017, in partnership with independent market research institute Kantar TNS (formerly TNS Infratest), EOS surveyed 3,200 companies in 16 European nations about the prevailing payment practices in their respective countries. 200 companies in each of the countries Germany, UK, Spain, France, Belgium, Austria, Switzerland, Romania, Czech Republic, Croatia, Hungary, Bulgaria, Slovakia, Poland, Russia and Greece answered questions about their own payment experiences, economic developments in their countries and issues relating to risk and receivables management. Further results from the survey can be found online: www.eos-solutions.com/debt-survey-2017

The EOS Group
The EOS Group is one of the leading international providers of customised financial services. Its main focus is on receivables management covering three key business segments: fiduciary collection, debt purchase and business process outsourcing. With around 7,000 employees and more than 55 subsidiaries, EOS offers some 20,000 clients in 26 countries around the world financial security with tailored services in the B2C and B2B segments. Being connected to an international network of partner companies, the EOS Group has access to resources in more than 180 countries. Its key target sectors are banking, utilities and telecommunications, along with the public sector, real estate, mail order and e-commerce.
For more information please visit: www.eos-solutions.com.

Hamburg. With short payment terms consumers often feel that their hands are tied. But these short deadlines actually do help, because the saying ‘Never put off till tomorrow what you can do today’ also applies to paying your bills. The longer a customer has to pay the more likely they are to get into arrears. This results in late fees for the consumer and outstanding payments for the company. European companies are responding accordingly to this correlation: Compared with the previous year, customers in the B2C and B2B segments have a day less to settle their invoices on time (2017: 35 days, 2016: 36 days). Those 24 hours help achieve more consistent punctuality of payments. In the B2C segment, the punctuality rate was 80 per cent in 2017 (2016: 79 per cent), while B2B customers pay 77 per cent of invoices on time (2016: 76 per cent).  These are some of the findings of the EOS survey ‘European Payment Practices’ 2017, which was conducted this year for the tenth time (by Kantar TNS, formerly TNS Infratest).


The fine line between retaining customers and achieving good payment practices
'From 2015 to 2016, companies in Europe extended their payment terms. Immediately, a slight deterioration in on-time payments was identified. Currently, companies are revising the terms down again', says Klaus Engberding, CEO of the Hamburg-based EOS Group. 'We are talking about a very fine line here. If payment deadlines are too short customers can be scared off', he adds. 'This is why companies are proceeding with caution and are implementing only very moderate reductions of the terms granted from year to year'.

Germany benefits from the most punctual payments
In Western Europe the payment terms are shorter than in Eastern Europe. On average, Western European customers have 33 days to pay their invoices, and the late payment rate is 19 per cent. The country with the shortest payment terms is Germany, which prescribes 24 days on average. Only 17 per cent of customers do not meet this payment deadline. Other countries such as the UK allow much longer time frames of 34 days on average. But the UK also sees a higher proportion of overdue payments (22 per cent).

Eastern Europe: lots of patience means a lot of payment delays
In Eastern Europe in particular, companies offer their customers long payment terms. In this region, customers have 37 days on average to settle their invoices, while business customers have as much as 40 days. In 25 per cent of cases, however, customers pay late or do not pay at all. Last year the average payment term was still 38 days and payment delays or defaults stood at 26 per cent. Among the countries substantially cutting their payment terms this year are Romania (2017: 37 days, 2016: 39 days) and Slovakia (2017: 36 days, 2016: 38 days). The correlation between long payment terms and resulting payment delays is most evident in Greece, where customers have an average of 47 days to pay their bills. Despite this, more than a quarter of them (26 per cent) pay too late.

About the EOS survey: ‘European Payment Practices’
In the spring of 2017, in partnership with independent market research institute Kantar TNS (formerly TNS Infratest), EOS surveyed 3,200 companies in 16 European nations about the prevailing payment practices in their respective countries. 200 companies in each of the countries Germany, UK, Spain, France, Belgium, Austria, Switzerland, Romania, Czech Republic, Croatia, Hungary, Bulgaria, Slovakia, Poland, Russia and Greece answered questions about their own payment experiences, economic developments in their countries and issues relating to risk and receivables management. Further results from the survey can be found online: https://de.eos-solutions.com/en/press/surveys.html#paymentpractices2017


The EOS Group
The EOS Group is one of the leading international providers of customised financial services. Its main focus is on receivables management covering three key business segments: fiduciary collection, debt purchase and business process outsourcing. With around 7,000 employees and more than 55 subsidiaries, EOS offers some 20,000 clients in 26 countries around the world financial security with tailored services in the B2C and B2B segments. Being connected to an international network of partner companies, the EOS Group has access to resources in more than 180 countries. Its key target sectors are banking, utilities and telecommunications, along with the public sector, real estate, mail order and e-commerce.
For more information please visit: www.eos-solutions.com.

Hamburg. In Europe, personal predicaments continue to be the main reason for payment delays and defaults. Most customers who fall behind with payments have a short-term cash flow problem (66 per cent) or excessive debt, or have declared themselves bankrupt (52 per cent). This is one of the findings of the EOS survey ‘European Payment Practices’ 2017, which was conducted this year for the tenth time (Kantar TNS, formerly TNS Infratest).

However, the percentage is surprisingly high in the case of what is an avoidable problem: 49 per cent of the companies polled believe that their customers pay late or don't pay at all due to sheer forgetfulness. Klaus Engberding, CEO of the EOS Group, takes a differentiated view: 'We basically assume that the majority of consumers would like to pay their bills on time, but often simply cannot due to short-term or long-term problems. If the fridge breaks down for example, or the car that you need for your daily journey to work, then these purchases take priority. Other bills then have to be paid a little later if possible, and so they get forgotten. What is worrying, on the other hand, is when customers are intentionally not paying their invoices – because that is fraud.’

Wilful intent as a reason for unpaid bills is not uncommon throughout Europe: 38 per cent of the European companies surveyed complain about wilful non-payment in the B2C segment, while in the B2B segment the figure is 34 per cent. Anyone who deliberately ignores their invoices is liable to prosecution: 'Intentional non-payment – for example when buying on account online or deliberately deferring payment instalments – meets the criteria for the crime of fraud and is not a trivial offence', explains the CEO.

Germany has lowest incidence of wilful non-payment / More common in Eastern Europe than in Western Europe
Only 10 per cent of companies in the Federal Republic complain about wilful non-payment in the B2C segment. At European level, Eastern European companies are much more likely than Western European firms to complain that consumers deliberately do not pay their bills. A total of 41 per cent regard themselves as having been fraudulently deprived of revenue (34 per cent in Western Europe). At the bottom of the rankings in this respect are Romania (50 per cent), Greece (45 per cent) and the Czech Republic (42 per cent). In Western Europe, Belgian (43 per cent), Austrian (41 per cent) and French companies (40 per cent) report the highest numbers of deliberate non-payers.

About the EOS survey: ‘European Payment Practices’
In the spring of 2017, in partnership with independent market research institute Kantar TNS (formerly TNS Infratest), EOS surveyed 3,200 companies in 16 European nations about the prevailing payment practices in their respective countries. 200 companies in each of the countries Germany, UK, Spain, France, Belgium, Austria, Switzerland, Romania, Czech Republic, Croatia, Hungary, Bulgaria, Slovakia, Poland, Russia and Greece answered questions about their own payment experiences, economic developments in their countries and issues relating to risk and receivables management. Further results from the survey can be found online at: www.eos-solutions.com/debt-survey-2017

The EOS Group
The EOS Group is one of the leading international providers of customised financial services. Its main focus is on receivables management covering three key business segments: fiduciary collection, debt purchase and business process outsourcing. With around 7,000 employees and more than 55 subsidiaries, EOS offers some 20,000 clients in 26 countries around the world financial security with tailored services in the B2C and B2B segments. Being connected to an international network of partner companies, the EOS Group has access to resources in more than 180 countries. Its key target sectors are banking, utilities and telecommunications, along with the public sector, real estate, mail order and e-commerce.
For more information please visit: www.eos-solutions.com.

Hamburg. Minor cause, major effect: At 29 per cent of the European companies polled, errors of form in invoice handling are already resulting in payment delays and defaults by customers. This is one of the findings of the EOS survey ‘European Payment Practices’ 2017, which was conducted this year for the tenth time. Accordingly, an invoice issued too late is just as likely to lead to serious problems as errors such as an incorrect address or the failure to adhere to formal guidelines. ‘Companies are regularly giving away their money because they have not organised their invoicing processes efficiently', says Klaus Engberding, CEO of the Hamburg-based EOS Group.

But even a perfectly organised invoicing process may not be enough. Companies will need to call in professional receivables management services if their customers still do not pay. In this context, the companies' failings are not just isolated incidents but systemic problems. In some cases there are no standardised processes whatsoever for recovering non-performing receivables. ‘It is striking that the professionalism is actually continuing to decline', Engberding notes. The number of companies admitting to this in the survey has doubled. In 2017, eight per cent of the companies polled stated that they did not have a standardised receivables management. This is up from four per cent in 2016. ‘The work involved in processing non-performing receivables is often underestimated', says the CEO. ‘It calls for a lot of expertise and ties up personnel'. This is why working with debt collection companies is often more expedient than in-house processes. ‘The specialists handle professional receivables management so that companies can concentrate on their core business'.

Western Europe: German companies the masters of diligence
As the survey shows, Germany has the most professional organisation of receivables management. In the B2B segment, only two per cent of the companies surveyed said that they did not have any standardised processes for recovering outstanding debts. This was true of four per cent of companies in the B2C segment. French and British firms in particular are facing major challenges. In both countries, 13 per cent of companies do not have any defined organisational structures for recovering outstanding debts from consumers. In the B2B segment, there is also work to be done in the UK, where ten per cent of companies do not have any standardised receivables management.

Eastern Europe's ‘underachievers’
A lack of proper procedures for payment collection is most prevalent in Eastern Europe. In the B2C segment, companies in Greece (15 per cent), Hungary and Slovakia (each 14 per cent) in particular are battling this problem. In the B2B segment, companies in Greece, Slovakia and Russia (9 per cent each), are at the bottom of the rankings in this respect.

About the EOS survey: ‘European Payment Practices’
In the spring of 2017, in partnership with independent market research institute Kantar TNS (formerly TNS Infratest), EOS surveyed 3,200 companies in 16 European nations about the prevailing payment practices in their respective countries. 200 companies in each of the countries Germany, UK, Spain, France, Belgium, Austria, Switzerland, Romania, Czech Republic, Croatia, Hungary, Bulgaria, Slovakia, Poland, Russia and Greece answered questions about their own payment experiences, economic developments in their countries and issues relating to risk and receivables management. Further results from the survey can be found online at: www.eos-solutions.com/paymentpractices2017/invoicingprocesses

The EOS Group
The EOS Group is one of the leading international providers of customised financial services. Its main focus is on receivables management covering three key business segments: fiduciary collection, debt purchase and business process outsourcing. With around 7,000 employees and more than 55 subsidiaries, EOS offers some 20,000 clients in 26 countries around the world financial security with tailored services in the B2C and B2B segments. Being connected to an international network of partner companies, the EOS Group has access to resources in more than 180 countries. Its key target sectors are banking, utilities and telecommunications, along with the public sector, real estate, mail order and e-commerce. For more information please visit: www.eos-solutions.com.

Hamburg. For the financial year 2016/17, Hamburg-based EOS Consolidated is reporting an exceptionally good result: At 195.4 million euros, its EBT (earnings before tax) is well above the previous year's total. The debt collection specialist has also significantly increased its sales to 663.8 million euros.

This success is all the more remarkable given that the competitive pressures are growing: 'Due to expansionary monetary policy, numerous competitors with a lot of capital are swamping the market. Nevertheless we have held our ground very well, particularly in the receivables purchasing segment', says Klaus Engberding, Chairman of the EOS Group’s Board of Directors. EOS Consolidated has substantially increased its investment in this sector. ‘Our expertise in analysing, acquiring and processing non-performing debt portfolios is acknowledged and valued in the industry’, he continues.

However, EOS was not going to be resting on its laurels. 'Our focus is on the future. For example, we want to further increase our efficiency and therefore are putting even more emphasis than before on data-driven management of debt collection processes.' At 90 million euros, EOS Consolidated is making its largest investment ever in IT systems.

'We are not just investing in bits and bytes but also in people. To make the best possible use of the opportunities afforded by digitalisation, we need the right mindset’, says Mr Engberding. This is why the Group has initiated a comprehensive change process: 'With our Cultural Journey@EOS we are defining how we are going to be working together in the future and to what end. It is a process that will involve our entire workforce of around 7,000 people worldwide'.

Overview of key performance indicators:

2016/17
Sales revenue (MEUR): 663.8
EBITDA (MEUR): 222.6
EBT (MEUR): 195.4

2015/16
Sales revenue (MEUR): 596.1
EBITDA (MEUR): 173.8
EBT (MEUR): 181.4

With a 46 per cent share of revenue, Germany remains the company's most important regional market. Compared with the previous year, it grew by 11.1 per cent to 305.5 million euros. Developments in Western Europe were very gratifying, with sales revenue up 33.5 per cent to 164.2 million euros. One reason for this is the strong increase in investments in receivables purchases, for example in France and Belgium.

In Eastern Europe, sales revenue rose by 21.5 per cent to 131.4 million euros. This is the highest level in the region in the history of the EOS Group to date. The much higher revenue from receivables purchases in Croatia and Hungary made a significant contribution to this pleasing result. In North America, sales revenue fell to 59.5 million euros. This is attributable above all to the downturn in receivables management for government-issued student loans.

Further details are provided in the latest issue of our annual publication "Insights" at https://eos-solutions.com/publications.html

The EOS Group
The EOS Group is one of the leading international providers of customised financial services. Its main focus is on receivables management covering three key business segments: fiduciary collection, debt purchase and business process outsourcing. With around 7,000 employees and more than 55 subsidiaries, EOS offers some 20,000 clients in 26 countries around the world financial security with tailored services in the B2C and B2B segments. Being connected to an international network of partner companies, the EOS Group has access to resources in more than 180 countries. Its key target sectors are banking, utilities and telecommunications, along with the public sector, real estate, mail order and e-commerce. For more information please visit: www.eos-solutions.com.

Hamburg. W roku finansowym 2016/2017, zlokalizowana w Hamburgu, Grupa EOS zgłasza wyjątkowo dobre wyniki. Kwota 195.4 mln EUR- zysk przed opodatkowaniem (EBT), stanowi znacznie wyższy zysk w porównaniu z sumą osiągniętą przed rokiem. Specjaliści ds. Windykacji znacznie zwiększyli sprzedaż do 663,8 mln EUR.

Zważywszy na rosnącą presję konkurencji, tym bardziej sukces ten jest godny uwagi. „W związku z ekspansywną polityką pieniężną, wielu konkurentów z ogromnym kapitałem zalewa rynek. Pomimo tego bardzo dobrze utrzymaliśmy swoją pozycję, zwłaszcza w segmencie zakupu wierzytelności” mówi Klaus Engberding, Prezes Zarządu, Rada Dyrektorów EOS Group. EOS istotnie zwiększył swoje inwestycje w tym obszarze. „ Nasze doświadczenie w analizowaniu, nabywaniu i przetwarzaniu portfeli wierzytelności jest uznawane i cenione w branży”, kontynuuje.

EOS jednak nie zamierza spocząć na laurach. „Skupiamy się na przyszłości. Planujemy zwiększyć wzrost naszej skuteczności poprzez położenie nacisku na zarządzanie oparte na danych procesach windykacyjnych. EOS Group jest w trakcie swojej największej inwestycji w systemy IT, liczącej 90 mln EUR.

„Inwestujemy nie tylko w technologie, ale również w zasoby ludzkie. Aby jak najlepiej wykorzystać możliwości oferowane przez digitalizację, potrzebujemy właściwego myślenia”, mówi Engberding. Grupa zainicjowała kompleksowy proces zmian: „Wraz z Cultural Journey@EOS zamierzamy określić, jak i na jakich zasadach będziemy współpracować w przyszłości. To proces, który angażować będzie wszystkich pracowników (ok 7000 osób) na całym świecie”.

Przegląd najważniejszych wskaźników wydajności:

2016/17
Sales revenue (MEUR): 663.8
EBITDA (MEUR): 222.6
EBT (MEUR): 195.4

2015/16
Sales revenue (MEUR): 596.1
EBITDA (MEUR): 173.8
EBT (MEUR): 181.4

Niemcy, (46 procent udziału przychodów) pozostają najważniejszym rynkiem. W porównaniu do poprzedniego roku, wartość przychodów wzrosła o 11,1 procent i wyniosła 305,5 mln EUR. Rozwój 
w Zachodniej Europie okazał się satysfakcjonujący, a przychody ze sprzedaży wzrosły o 35,5 procent do kwoty 164,2 mln EUR. Jedną z przyczyn okazał się silny wzrost ilości zakupionych wierzytelności, gdzie doskonałym przykładem jest Francja i Belgia.

Z kolei we wschodniej Europie przychody ze sprzedaży wzrosły o 21,5 procent i wyniosły 131,4 mln EUR. W tym regionie to najwyższy wynik w całej historii istnienia EOS Group. Znacznie wyższy poziom przychodów z zakupów wierzytelności osiągnięty w Chorwacji i na Węgrzech znacząco przyczynił się do tego pozytywnego wyniku. W krajach Północnej Ameryki przychody ze sprzedaży spadły do 59,5 mln EUR. Wynika to przede wszystkim z pogorszenia koniunktury w zakresie zarządzania wierzytelnościami w przypadku pożyczek studenckich udzielanych przez państwo.


Więcej szczegółów można znaleźć w naszym corocznym magazynie EOS Insights oraz na stornie internetowej https://eos-solutions.com/publications.html

Grupa EOS

Grupa EOS jest jednym z czołowych międzynarodowych dostawców spersonalizowanych usług finansowych. Głównym przedmiotem jej działalności jest zarządzanie wierzytelnościami. W oparciu o personel liczący ponad 7000 osób, EOS zapewnia bezpieczeństwo dzięki spersonalizowanym usługom świadczonym na rzecz około 20.000 klientów w ponad 26 krajach na całym świecie za pośrednictwem 55 podmiotów zależnych. Wspólnie z międzynarodową siecią współpracujących firm, Grupa EOS oferuje klientom wsparcie w 180 krajach na wszystkich kontynentach. Kluczowe branże docelowe to bankowość, ubezpieczenia, energetyka, telekomunikacja, służba zdrowia i nieruchomości, a także sektor publiczny, w tym lokalna komunikacja miejska, a także sprzedaż drogą korespondencyjną oraz sprzedaż internetowa.

Hamburg. For the thirteenth time in succession, the auditors from Euler Hermes Rating have awarded EOS Holding an 'A' rating, acknowledging that the debt collection specialist enjoys a good credit standing and long-term viability. The key factors leading to this assessment were the company's excellent earning power over a number of years as well as its good debt repayment capacity and equity base.

Among the reasons for the rating the auditors cited in particular the long-standing experience of EOS in evaluating, acquiring and recovering non-performing receivables. 'Although we are currently experiencing a fiercely fought market we are consistently demonstrating that the acquisition of debt portfolios is our core area of expertise,' says Justus Hecking-Veltman, CEO and CFO of the EOS Group.

The auditors also commented on the competitive situation: ‘Due to the higher prices for unsecured receivables, we expect that there will be an ever increasing proportion of investments in mortgage-backed receivables.’ EOS has expanded this business area in recent years and is now also offering this service in several countries in Eastern and Western Europe. 'In this context we benefit from the expertise that we have been building up in Germany for a long time,' says Hecking-Veltman.

To stay competitive and maintain its technological leadership, the EOS Group is also making major investments in its IT systems. 'We are placing even more emphasis on data-driven management of collection processes.'

The EOS Group
The EOS Group is one of the leading international providers of customised financial services. Its main focus is on receivables management covering three key business segments: fiduciary collection, debt purchase and business process outsourcing. With around 7,000 employees and more than 55 subsidiaries, EOS offers some 20,000 clients in 26 countries around the world financial security with tailored services in the B2C and B2B segments. Being connected to an international network of partner companies, the EOS Group has access to resources in more than 180 countries. Its key target sectors are banking, utilities and telecommunications, along with the public sector, real estate, mail order and e-commerce. For more information please visit: www.eos-solutions.com.

Z sukcesem po raz trzynasty, agencja ratingowa Euler Hermes przyznała EOS Holding GmbH notę ratingową "A", potwierdzając tym samym doskonałą zdolność kredytową oraz długoterminową rentowność tej międzynarodowej firmy specjalizującej się w windykacji należności.

Wśród powodów przyznania tak wysokiej oceny, audytorzy w szczególności wskazywali na wieloletnie doświadczenie EOS w zakresie oceny, pozyskiwania i odzyskiwania nieuregulowanych należności . "Chociaż obecnie doświadczamy wysokiej rywalizacji na rynku, konsekwentnie udowadniamy, że pozyskiwanie portfeli wierzytelności jest naszą kluczową działalnością", mówi Justus Hecking-Veltman, Dyrektor Generalny i Dyrektor Finansowy EOS Group.

Audytorzy komentowali także sytuację konkurencji rynkowej: "Ze względu na wysokie ceny należności niezabezpieczonych, oczekujemy wzrostu udziału inwestycji w wierzytelnościach hipotecznych". EOS, w ostatnich latach, rozszerzył ten obszar działalności i obecnie oferuje usługę w kilku krajach Europy Wschodniej i Zachodniej. "W tym zakresie korzystamy z wiedzy, którą od dłuższego czasu zdobywaliśmy w Niemczech" - mówi Justus Hecking-Veltman.

Aby jednak pozostać konkurencyjnym na rynku i utrzymać technologiczną przewagę, EOS Group inwestuje w systemy informatyczne. "Kładziemy jeszcze większy nacisk na zarządzanie procesami przetwarzania danych w obszarze windykacji"."

 

Grupa EOS
Grupa EOS jest jedną z wiodących firm międzynarodowych świadczących indywidualne usługi finansowe. Podstawowa jej działalność to zarządzanie należnościami. EOS z zespołem ponad 8 000 pracowników z ponad 60 spółkami zależnymi oferuje około 20 000 swoich klientów bezpieczeństwo finansowe świadcząc dostosowane do potrzeb usługi w ponad 28 krajach na świecie. Wraz z międzynarodową siecią firm partnerskich Grupa EOS oferuje swoje usługi w ponad 180 krajach na wszystkich kontynentach. Działalność podstawowa obejmuje sektor bankowy, ubezpieczenia, energetykę, telekomunikację oraz przedsiębiorstwa, nieruchomości, zamówienia indywidualne oraz handel elektroniczny (ang. e-commerce).
 

Więcej informacji pod adresem: www.eos-solutions.com.

Hamburg. Even just one unpaid invoice leaves its mark on a company, let alone hundreds of thousands: For the companies involved these losses can in some cases run into the millions. Just under half of the companies surveyed reported profit setbacks (46 per cent). Other consequences they have to deal with include cash flow problems (39 per cent) and higher interest costs (34 per cent). As a result, the companies lack the money to grow. Across Europe, every fourth company (25 per cent) is therefore curbing its investments. Some companies (17 per cent) are even fighting to survive due to outstanding payments. These are the results of the representative EOS survey ‘European Payment Practices’ 2017 that is being published for the 10th time this year. A total of 3,200 companies took part in the survey conducted by Kantar TNS (formerly TNS Infratest) in the spring.

Eastern Europe: Strong brake on investment
In Eastern European countries in particular, payment delays and defaults are putting a brake on investments. In Greece, 39 per cent of firms are currently cutting back on investments, while in Hungary and Croatia, almost every third company is curbing investment. But in the Czech Republic and Poland, only 18 per cent of business owners feel compelled to do so.

Few investment cutbacks in Germany
Despite payment defaults and delays, German companies continue to bank on growth. Only seven per cent of the companies surveyed are investing less. The situation is different in the UK and Spain, where every third company is scaling back its investment volume (34 and 33 per cent respectively). Belgium has the highest percentage of companies reducing investments (28 per cent).

Klaus Engberding ‘Debt collection counteracts the investment freeze’
'The level of investment is an important indicator for the growth of a company – and therefore also for the entire economy’, explains Klaus Engberding, CEO of the Hamburg-based EOS Group. 'Numerous factors are considered in the investment decision – but above all you need the financial resources. So missing payments from customers are very painful, especially for SMEs that do not have the backing of financially strong shareholders. But there is a lot that even SMEs can do, particularly against payment defaults and delays.’ For Klaus Engberding, working with debt collection companies is an important method of countering a freeze on investment. Last year, debt collection service providers across Europe secured 8 per cent of company revenue.

About the EOS survey: ‘European Payment Practices’
In the spring of 2017, in partnership with independent market research institute Kantar TNS (formerly TNS Infratest), EOS surveyed 3,200 companies in 16 European nations about the prevailing payment practices in their respective countries. 200 companies in each of the countries Germany, UK, Spain, France, Belgium, Austria, Switzerland, Romania, Czech Republic, Croatia, Hungary, Bulgaria, Slovakia, Poland, Russia and Greece answered questions about their own payment experiences, economic developments in their countries and issues relating to risk and receivables management. Further results from the survey can be found online at: www.eos-solutions.com/debt-survey-2017

The EOS Group
The EOS Group is one of the leading international providers of customised financial services. Its main focus is on receivables management covering three key business segments: fiduciary collection, debt purchase and business process outsourcing. With around 7,000 employees and more than 55 subsidiaries, EOS offers some 20,000 clients in 26 countries around the world financial security with tailored services in the B2C and B2B segments. Being connected to an international network of partner companies, the EOS Group has access to resources in more than 180 countries. Its key target sectors are banking, utilities and telecommunications, along with the public sector, real estate, mail order and e-commerce.
For more information please visit: www.eos-solutions.com.

Hamburg. Because of payment delays on the part of its customers, a company with an annual turnover of EUR 10 million has to wait for a long time on a sum of around EUR 1.9 million, while EUR 300,000 are completely unrecoverable (19 percent of all invoices in Europe are paid late and three percent are not paid at all). Ultimately, the consequences affect not only the defaulting payers themselves, but all consumers: Every fifth European company (20 percent) reacts to these kinds of payment delays and defaults by cutting jobs and freezing recruitment. Roughly just as many (21 percent) increase their prices – and so the boomerang effect begins. This is one of the findings of the representative EOS Survey ‘European Payment Practices’ 2017, which was conducted this year for the tenth time. In spring this year, independent market research institute Kantar TNS polled 3,200 corporate decision-makers from 16 European countries.

Price increases most frequent in Eastern Europe
In Eastern Europe in particular, companies react to payment delays or defaults by raising prices. This is most common in Hungary (32 percent), followed by Croatia (30 percent). In Western Europe, British firms are the most likely to increase their prices (26 percent). Only Switzerland comes close (24 percent). In Germany, on the other hand, the response is muted: only four percent of companies react to payment delays and defaults by raising prices.

Hiring policy: Germany reacts calmly – Greece takes drastic measures
In respect of a recruitment freeze or job cuts, Greece exhibits the strongest reaction in Europe to payment delays and defaults: in 31 percent of companies polled in Greece, payment defaults impacted on hiring policies. The UK is only slightly behind (29 percent). Romania and Spain are in third place (at 27 percent each). By way of comparison: In Germany, only 6 percent of companies take steps to reduce personnel.

‘Many people are not even aware of the consequences of late or unrecoverable payments. We would like to educate people about this and about the importance of debt collection’, says Klaus Engberding, CEO of the Hamburg-based EOS Group. ‘Debt collecting often has a cliché-ridden, negative image among the public. The role it plays in the economy is generally not visible, although this is something that the consumer benefits substantially from. Because the liquidity restored to a company as a result of debt recovery helps it to avoid increasing prices or cutting back jobs.’

About the EOS survey: ‘European Payment Practices’
In the spring of 2017, in partnership with the independent market research institute Kantar TNS, EOS polled 3,200 companies in 16 European nations about the prevailing payment practices in their respective countries. 200 companies in each of the countries Germany, UK, Spain, France, Belgium, Austria, Switzerland, Poland, Slovakia, Czech Republic, Croatia, Hungary, Bulgaria, Russia, Greece and Romania answered questions about their own payment experiences, economic developments in their countries and issues relating to risk and receivables management. Further results from the survey can be found online at: www.eos-solutions.com/debt-survey-2017

The EOS Group
The EOS Group is one of the leading international providers of customised financial services. Its main focus is on receivables management covering three key business segments: fiduciary collection, debt purchase and business process outsourcing. With around 7,000 employees and more than 55 subsidiaries, EOS offers some 20,000 clients in 26 countries around the world financial security with tailored services in the B2C and B2B segments. Being connected to an international network of partner companies, the EOS Group has access to resources in more than 180 countries. Its key target sectors are banking, utilities and telecommunications, along with the public sector, real estate, mail order and e-commerce.
For more information please visit: www.eos-solutions.com.

Hamburg. In Europe, 19 percent of customers pay their invoices late – and three percent do not pay them at all. The resulting loss of revenue can have serious consequences: no less than 17 percent of companies worry about going bankrupt. This means that debt collection services are all the more important to them: A total of 41 percent of the European companies polled work regularly with debt collection providers. Last year these debt collection professionals recovered eight percent of outstanding company revenue. This is the result of the representative EOS Survey ‘European Payment Practices’ 2017, which was conducted this year for the tenth time.

East-West comparison: Who secures more revenue?
In Eastern Europe it is mainly Romanian companies that benefit from working with debt collection providers. Every year, collaboration with receivables management specialists returns a total of 13 percent of revenue to the companies. In both Croatia (12 percent) and the Czech Republic (11 percent) debt collection providers have recovered more than ten percent of company revenue. In Western Europe, German companies in particular enjoy the benefits of working with debt collection providers, with an eight percent share of revenue being returned to companies as a result of receivables management services.

Effective use of receivables management
Most companies use the payments recovered through receivables management to settle outstanding invoices (58 percent), while 44 percent of the companies invest the money in creating new jobs and safeguarding existing jobs. This means that debt collection providers contribute to the stability of the job market. In addition, the resources recovered go into expanding business segments (37 percent), R&D (28 percent) and investing in the financial markets (25 percent).

Valuable business service
‘Outstanding payments are a risk to companies. Firms should work with debt collection specialists in good time, as it enables them to focus on their core business, while their liquidity is safeguarded by professional receivables management’, explains Klaus Engberding, CEO of the EOS Group.

About the EOS survey: ‘European Payment Practices’
In the spring of 2017, in partnership with the independent market research institute Kantar TNS, EOS polled 3,200 companies in 16 European nations about the prevailing payment practices in their respective countries. 200 companies in each of the countries Germany, UK, Spain, France, Belgium, Austria, Switzerland, Poland, Slovakia, Czech Republic, Croatia, Hungary, Bulgaria, Russia, Greece and Romania answered questions about their own payment experiences, economic developments in their countries and issues relating to risk and receivables management.

We are happy to send you details of the survey results on request. Simply email presse@eos-solutions.com. Information on the survey is also available online: www.eos-solutions.com/debt-survey-2017

The EOS Group
The EOS Group is one of the leading international providers of customised financial services. Its main focus is on receivables management covering three key business segments: fiduciary collection, debt purchase and business process outsourcing. With around 7,000 employees and more than 55 subsidiaries, EOS offers some 20,000 clients in 26 countries around the world financial security with tailored services in the B2C and B2B segments. Being connected to an international network of partner companies, the EOS Group has access to resources in more than 180 countries. Its key target sectors are banking, utilities and telecommunications, along with the public sector, real estate, mail order and e-commerce.
For more information please visit: www.eos-solutions.com.

Hamburg. Payment practices in Europe are currently at a level of 78% of invoices paid on time. After the overall positive developments over the past ten years, this confirms that payment practices have stagnated. The percentage of invoices paid late (19%) and invoices in default (3%) has not been improving or just slightly improving in the last three years. This is the result of the 'European Payment Practices' 2017 survey conducted by the independent market research institute Kantar TNS on behalf of the EOS Group. Data was collected from 3,200 companies in 16 countries during the survey carried out this spring for the tenth time in a row. 'A payment default rate of 3% can be very worrying for companies. This may include sums in the billions that companies do not have available to cover their own costs or to invest in their future', says Klaus Engberding, CEO of the EOS Group. In Eastern Europe the average percentage of unpaid invoices was even as high as 4%. Payment practices in Greece, Russia, Romania, Bulgaria and Slovakia (74% of payments made on time) were the worst. Companies in Germany (89%) and Switzerland (82%) show the largest number of payments made on time.

Outlook for the future deteriorates
Payment practices in Europe have been continually improving over the last ten years, albeit only slightly. Looking to the future, 77% of the companies do not expect any further upswing, which means payment practices will remain the same or get worse. Eastern European companies, in particular, significantly lowered their positive expectations compared to the previous year. The mood in Russia is the most pessimistic. 30% of the companies surveyed expect that payment practices will deteriorate. 'Thanks to the increasing oil prices Russia is moving out of its recession, however structural reforms within the country are still needed to stabilise the economy', states Klaus Engberding. 'However, as of now such reforms are not in sight. The reluctance of businesspeople is understandable'. Negative expectations have also increased by 7% in the United Kingdom compared to the previous year. 'This is not a surprise given the pending Brexit process', the CEO comments. The situation in Spain is more surprising. 'Despite strong growth every fourth person asked assumes that payment practices will still deteriorate. Businesspeople do not see enough stability in the economic upswing', believes Engberding.

Ten years of 'European Payment Practices'
EOS has been conducting the 'European Payment Practices' survey since 2007. The Hamburg company analyses the European economic zone together with independent market research institutes. The focus is on customer payment practices in companies with average revenues of 28 million euro and 180 employees. After starting with four countries EOS continued to expand the survey. 16 countries participated this year. 'The collection of data is very time-consuming. We conduct 200 interviews with decision-makers in accounts receivable management in each country', explains Mark Lammers, Associate Director Kantar TNS. 'We have been collecting high-quality data with this method for ten years now. The market assessments that can be derived from this data have a high significance', Lammers continues.  

Further results from the European Payment Practices survey can be found online at: www.eos-solutions.com/debt-survey-2017

The EOS Group
The EOS Group is one of the leading international providers of customised financial services. Its main focus is on receivables management covering three key business segments: fiduciary collection, debt purchase and business process outsourcing. With around 7,000 employees and more than 55 subsidiaries, EOS offers some 20,000 clients in 26 countries around the world financial security with tailored services in the B2C and B2B segments. Being connected to an international network of partner companies, the EOS Group has access to resources in more than 180 countries. Its key target sectors are banking, utilities and telecommunications, along with the public sector, real estate, mail order and e-commerce.
For more information please visit: www.eos-solutions.com.

Firma EOS KSI Polska ma przyjemność oddać w Państwa ręce, kolejne wydanie kwartalnika „EOS Journal”, w którym prezentujemy wiadomości ze świata biznesu i branży windykacyjnej. 

Zapraszamy do zapoznania się z artykułem przybliżającym ideę nowo postawionego przez EOS Group celu oraz tego jak digitalizacja wpływa na rozwój firmy i jej pracowników.

Dodatkowo, w tym numerze ujawniamy częściowe wyniki badań pierwszej Kampanii Wirusowej EOS Group, która odbija się szerokim echem w sieci. 

Zachęcamy także do zapoznania się z tekstem, w którym ujawniamy jakie warunki pracy naprawdę pomagają rozwijać się pracownikom i w pełni wykorzystywać ich potencjał.

Oprócz tego w „EOS Journal”, Evgeniya Silkinia, oprowadza nas po swojej ojczyźnie. Pokazuje uroki Moskwy i zachęca do zwiedzania pięknych zabytków oraz skosztowania tamtejszych specjałów kulinarnych.

Ukazało pierwsze w tym roku, wydanie kwartalnika „EOS Journal”, w którym prezentujemy wiadomości ze świata biznesu i branży windykacyjnej.
    Zapraszamy do zapoznania się z artykułem opisującym wejście EOS w nowy, wirtualny wymiar, czyli kampania reklamowa dotycząca zarządzania wierzytelnościami z humorem. Czy to możliwe? 
    Dodatkowo, w tym numerze Dyrektor Zarządzający Peter Thummerer z EOS w Niemczech, wyjaśnia jak działa mechanizm zarządzania wierzytelnościami międzynarodowymi.
    Zachęcamy także do zapoznania się z tekstem, w którym zadajemy sobie pytanie czy cyfryzacja w sektorze finansowym to dobre rozwiązanie. Specjaliści są zgodni, że nie da się uniknąć nadchodzących zmian.
    Oprócz tego w „EOS Journal”, najciekawsza część Niemiec. Zabytkowe budynki przełamane nowoczesną zabudową, porty i kanały oraz gwarny rynek. Właśnie te miejsca przyciągają turystów, którzy cieszą oczy pięknem Hamburga.

Zapraszamy do zapoznania się z artykułem opisującym dlaczego spośród wielu ofert Bank ABANCA wybrał właśnie EOS w Hiszpanii do zarządzania ich wierzytelnościami.
Dodatkowo, w tym numerze Katerina Bosevska w wywiadzie opowiada dlaczego w krajach bałkańskich jest tak duże zapotrzebowanie na usługi oferowane przez EOS.

Zachęcamy także do zapoznania się z tekstem traktującym o tym, że zagraniczne rynki zbytu stanowią dla wielu firm nie lada wyzwanie. Udzielamy cennych porad w tym zakresie.

Oprócz tego, w najnowszym numerze „EOS Journal” Thanassis Pias Kierownik w EOS Matrix w Grecji, zabiera nas na wycieczkę po regionie Delphi, który nadal przyciąga turystów z daleka i bliska, jak to miało miejsce w przeszłości.

Hamburg. ‘You know what you have to do’ – this message passed on by a husky voice on the telephone to a person in a dark parking garage launches one of the three viral spots placed online by the EOS Group. Today, the specialist for receivables management starts its viral campaign ‘The debt collectors’ way’ on Facebook and YouTube. The films address well-known preconceptions of the debt collection industry in an entertaining way and these are then refuted on the associated campaign website (www.the-debt-collectors-way.com). EOS deliberately plays with some well-known stereotypes with the aim of making the taboo topic of debt collection an objective subject of conversation.

Debt collection is an important economic service but its public perception is often very detached from reality. ‘We have produced three video spots to showcase reputable debt collection’, says Klaus Engberding, Chairman of the EOS Group’s Board of Directors. ‘Thus, we take responsibility for the professionalism of our industry.’ The unusual approach that EOS takes, is an essential element of the concept: ‘Instead of bone-dry arguments we work with charming short stories’, explains Lara Flemming, Head of Corporate Communications & Marketing of the EOS Group. ‘We very deliberately take aim right at the heart of the stereotypes and preconceptions, address and then resolve them in our films in a light-hearted, twinkle-in-the eye way.’ Making ‘what debt collection truly is’ really clear is just one of the campaign objectives. Ms Flemming: ‘The campaign should be seen as an offer of dialogue. We want to be transparent about our work, to be open and ‘talk with each other, not talk over each other’. 

The videos were produced under the direction of the Hamburg-based creative agency, La Red. The three videos in the ‘Debt collectors’ way’ campaign can be viewed on the campaign website: www.the-debt-collectors-way.com

The EOS Group 
The EOS Group is one of the leading international providers of customised financial services. Its main focus is on receivables management covering three key business segments: fiduciary collection, debt purchase and business process outsourcing. With just under 8,000 employees and more than 60 subsidiaries, EOS offers some 20,000 clients in 28 countries around the world financial security with tailored services in the B2C and B2B segments. Being connected to an international network of partner companies, the EOS Group has access to resources in more than 180 countries. Its key target sectors are banking, utilities and telecommunications, along with the public sector, real estate, mail order and e-commerce.

For more information please go to: www.eos-solutions.com.You can download high-resolution press photos and further press information here: https://eos-solutions.com/the-debt-collectors-way

Contact for press queries:
HOSCHKE & CONSORTEN
Public Relations GmbH
Christof Kaplanek
Tel.: +49 40 36 90 50-38
Email: c.kaplanek@hoschke.de

Phil Stephan
Tel.: +49 40 36 90 50-53
Email: p.stephan@hoschke.de

Bogactwo tematyczne wydarzenia objęło dwa dni podczas, których udało się zgromadzić ekspertów i kadrę zarządzająca z obszaru zarządzania należnościami reprezentujących m.in: Piony finansowe, Działy oceny ryzyka kredytowego, Działy monitoringu należności, Działy windykacji, Działy kontroli kredytowej, Risk management, Działy Treasury, Działy kontrolingu finansowego,a także Wywiadownie gospodarcze, Biura informacji gospodarczej, Ubezpieczycieli należności, Faktorów, Firmy windykacyjne, Podmioty zajmujące się obrotem wierzytelnościami, Kancelarie prawne, Firmy doradcze, Dostawców rozwiązań IT.
Większości sesji tematycznych opierała się na przedstawieniu danych zagadnień z punktu widzenia różnych podmiotów w procesie zarządzania należnościami. Prelegentów stanowiły uznane osoby mające do czynienia z omawianymi zagadnieniami na co dzień.

 

Co daje Konferencja November Credit & Collection Days ?


Konferencja daje możliwość skonfrontowania swojej wiedzy z doświadczeniem praktyków w zakresie zarządzania wierzytelnościami.

Tym razem uczestnicy chcieli zaprezentować nowatorskie rozwiązania optymalizujące procesy O2C w firmach i ukazać wiele punktów widzenia problematyki ryzyka kredytowego z perspektywy zgromadzonych ekspertów z różnych branży.

Podgorica (Czarnogóra)/Hamburg (Niemcy), 28 czerwca 2016 roku - Pod koniec maja 2016 roku międzynarodowa Grupa EOS utworzyła w Czarnogórze nowy podmiot zależny. Nowo utworzona spółka, EOS Montenegro DOO, świadczy usługi obejmujące wszystkie aspekty konwencjonalnego zarządzania wierzytelnościami.

Dr Helmut Hufnagel, Członek Zarządu Grupy EOS odpowiedzialny za region Europy Wschodniej, decyzję o wejściu na rynek tłumaczy następująco:  Dzięki utworzeniu podmiotu zależnego EOS w Czarnogórze spełniamy oczekiwania klientów w tym regionie, gdzie zapotrzebowanie na profesjonalne usługi zarządzania wierzytelnościami znacząco wzrosło.  Rynki w tym regionie są ściśle ze sobą powiązane - dodaje. EOS zapewnia klientom rozwiązania z zakresu zarządzania wierzytelnościami na poziomie lokalnym i międzynarodowym z jednego źródła, a teraz posiada również lokalizację w kolejnym kraju.

Centrala tego najnowszego podmiotu zależnego EOS mieści się w Podgoricy. Dyrektorem Zarządzającym spółki jest doskonale znająca branżę Katerina Bosevska, która zarządza również spółką EOS Matrix w Macedonii, posiadającą oddział w Kosowie. Bosevska pracuje w EOS Matrix od 2005 roku, a od lutego 2015 roku piastuje funkcję Dyrektora Zarządzającego. Bardzo cieszy nas wejście na rynek czarnogórski, na którym spodziewamy się dużego zapotrzebowania na oferowane przez nas usługi - dodaje. Uważamy, że spółki z sektora bankowości, telekomunikacji, ubezpieczeń i branży energetycznej w Czarnogórze szukają solidnego partnera z dogłębną znajomością obszaru zarządzania wierzytelnościami.

Grupa EOS
Grupa EOS jest jednym z czołowych międzynarodowych dostawców spersonalizowanych usług finansowych. Głównym przedmiotem jej działalności jest zarządzanie wierzytelnościami. W oparciu o personel liczący ponad 8500 osób, EOS zapewnia bezpieczeństwo dzięki spersonalizowanym usługom świadczonym na rzecz około 20.000 klientów w ponad 25 krajach na całym świecie za pośrednictwem ponad 50 podmiotów zależnych. Wspólnie z międzynarodową siecią współpracujących firm, Grupa EOS oferuje klientom wsparcie w ponad 150 krajach na wszystkich kontynentach. Kluczowe branże docelowe to bankowość, ubezpieczenia, energetyka, telekomunikacja, służba zdrowia i nieruchomości, a także sektor publiczny, w tym lokalna komunikacja miejska, a także sprzedaż drogą korespondencyjną oraz sprzedaż internetowa.

Więcej informacji pod adresem: www.eos-solutions.com

Hamburg. W 2015 roku nastąpiła wyraźna poprawa praktyk płatniczych w Europie w porównaniu z rokiem ubiegłym, jednak obecnie można zaobserwować zaburzenie tej pozytywnej tendencji. Odsetek faktur opłacanych w terminie wynosi średnio 80 procent w Europie Zachodniej (w 2015 roku: 81 procent), zaś w Europie Wschodniej - 74 procent (w 2015 roku: 75 procent). Jednocześnie coraz więcej firm wydłuża terminy płatności dla klientów. Przyznają one średnio 36 dni na opłacenie faktury, tj. o dwa dni więcej niż w roku ubiegłym. W Wielkiej Brytanii terminy wydłużono nawet o cztery dni (w 2016 roku: 35 dni), zaś na Węgrzech - o siedem dni (w 2016 roku: 38 dni). Takie są wyniki reprezentatywnego badania EOS „Europejskie Praktyki Płatnicze 2016”, przeprowadzonego wśród 3000 decydentów z 14 krajów europejskich  przez instytut badań rynku TNS Infratest.

Porównując wyniki badań z poprzednich lat, dostrzegamy powiązanie pomiędzy terminami płatności a dyscypliną płatniczą - mówi Hans-Werner Scherer, Prezes Zarządu Grupy EOS. Wbrew przekonaniu, że odsetek terminowych płatności będzie wzrastał dzięki zastosowaniu dłuższych terminów płatności, wszystko wskazuje na to, że po upływie takich terminów klienci nadal odkładają regulowanie płatności. Klienci nie mają poczucia obowiązku i zapominają o fakturach - mówi Scherer. - Przewidujemy, że jeśli utrzyma się tendencja do wydłużania terminów płatności, praktyki płatnicze ulegną pogorszeniu. Ponadto, w kontekście umiarkowanej prognozy gospodarczej, zalecamy skrócenie, a nie wydłużenie, terminów płatności.

Niepewność związana z Brexitem przyczyną niepokoju w Wielkiej Brytanii;

Firmy brytyjskie bardziej niż inne kraje Europy Zachodniej wydłużyły dla swych klientów terminy płatności. Obecnie przyznają cztery dodatkowe dni na uregulowanie faktur, co daje średnio 35 dni (zob. wykres). Jednocześnie liczba faktur opłaconych z opóźnieniem i nieściągalnych wierzytelności wzrosła o 3 procent i obecnie wynosi 23 procent. Wartości te są wyższe niż w pozostałych krajach Europy Zachodniej.

Niepewność związana z wyjściem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej zdaje się znajdować odzwierciedlenie w cyklu koniunkturalnym. Dlatego też firmy brytyjskie wstrzymywały się z dokonywaniem inwestycji i podejmowaniem strategicznych decyzji do czasu zakończenia referendum - stwierdza Dyrektor Generalny.

Europa nadal na równi pochyłej

W Europie Wschodniej w szczególności firmy greckie ponownie zmagają się ze wzrostem nieściągalnych wierzytelności i opóźnieniem w opłacaniu faktur. W porównaniu z rokiem 2015, liczba ta wzrosła o 2 procent do poziomu 28 procent. W ubiegłym roku firmy w Grecji utrzymywały te same wyniki, co Rosja i Bułgaria (opóźnienia i nieściągalne wierzytelności na poziomie 26 procent), przy czym dyscyplina regulowania faktur w 2016 roku pogorszyła się w Grecji znacznie bardziej niż w porównywanych wcześniej krajach Europy Wschodniej.  Z kolei w Rosji można zaobserwować proces konsolidacji. Roszczenia firm utrzymały się tam na ubiegłorocznym poziomie 26 procent faktur opóźnionych lub nieściągalnych. W części badania poświęconej Europie Wschodniej coraz bardziej zwracają uwagę na siebie Słowacja i Węgry z racji wysokiego odsetka nieściągalnych wierzytelności, wynoszącego średnio 5 procent (w 2015 roku: 3 procent).

Za wyjątkiem niechlubnych przykładów takich jak Wielka Brytania czy Belgia, które w ujęciu całościowym mają najniższy wskaźnik wierzytelności regulowanych w terminie (odpowiednio 77 i 79 procent), pozostałe kraje Europy Zachodniej utrzymują ten sam poziom praktyk płatniczych. Średnio co piąta faktura w Europie Zachodniej jest regulowana z opóźnieniem lub staje się wierzytelnością nieściągalną. Generalnie rzecz biorąc, utrzymuje się podział pomiędzy Wschodem a Zachodem pod względem praktyk płatniczych. W kolejnych latach sytuacja w środkowej Europie okaże się jednak interesująca: nawet teraz klienci w Polsce i Chorwacji są lepszymi płatnikami niż np. Brytyjczycy - mówi Scherer.

Wzrasta zaufanie do sektora windykacyjnego

44 procent badanych spółek z całej Europy korzysta z usług firm windykacyjnych w celu zarządzania swymi wierzytelnościami. Jest to kontynuacja tendencji z 2014 roku. Dwa lata temu średnio jedynie 35 procent firm powierzała windykację należności specjalistom w tym zakresie. Jak pokazuje Badanie EOS, firmy europejskie mają coraz większe zaufanie do tej specyficznej branży - mówi Scherer, Dyrektor Generalny EOS Holding. Współpracę ze specjalistami ds. windykacji traktują jako pozytywne doświadczenie. Dzięki nim środki pieniężne wracają do firmy, a te z kolei mogą skupić się na swojej podstawowej działalności.

Niemieckie firmy utrzymują wysoką dyscyplinę płatniczą

Niemieccy klienci to najsolidniejsi płatnicy w Europie, aż 83 procent faktur jest opłacanych w terminie. Jeżeli chodzi o terminy płatności, tu również prowadzą Niemcy. Firmy niemieckie przyznają swym klientom najkrótsze terminy płatności wśród państw europejskich. Podobnie jak w roku ubiegłym, niemieckie firmy mają silną pozycję w kwestii zarządzania wierzytelnościami - większość firm nie napotkała na jakiekolwiek trudności w zakresie zarządzania wierzytelnościami (32 procent) lub chciała utrzymać dotychczasowy stan (12 procent) w okresie dwóch nadchodzących lat.

Takie podejście obserwujemy już od trzech lat. Wyniki badania pokazują również, że firmy akceptują dłuższe terminy oczekiwania na płatności, jeżeli dojdzie do opóźnienia płatności przychodzących - mówi Klaus Engberding, członek Zarządu Grupy EOS odpowiedzialny za rynek niemiecki. Po upływie terminu niemieccy klienci opłacają faktury średnio w ciągu 23 dni. Na terenie całej Europy jedynie firmy greckie i bułgarskie czekają dłużej na zaległe płatności. Nawet jeśli odsetek spóźnionych płatności wynoszący obecnie 16 procent wydaje się być możliwy do przyjęcia dla firm, niezwykle istotne jest wydłużenie tego opóźnienia. Jeżeli dojdzie do wzrostu wahań cyklicznych, może to wywołać krótkoterminowe przerwy w  płynności finansowej firm. Proces ściągania należności rozpoczyna się wcześnie, aby przypomnieć klientowi o zobowiązaniach i zwiększyć prawdopodobieństwo terminowej spłaty - tłumaczy Dyrektor Zarządzający.

Badanie EOS - „Europejskie praktyki płatnicze”
Wiosną 2016 roku, wspólnie z niezależną organizacją ds. badania rynku, TNS Infratest, Grupa EOS zapytała łącznie 3.000 firm w 14 krajach europejskich o przeważające praktyki płatnicze występujące w ich krajach. Na pytania dotyczące różnych aspektów dotyczących ich doświadczeń w zakresie płatności, tendencji gospodarczych w ich krajach macierzystych oraz ogólnego zarządzania ryzykiem i wierzytelnościami odpowiedziało 200 firm z każdego kraju (Wielka Brytania, Hiszpania, Francja, Austria, Grecja, Rumunia, Rosja, Słowacja, Bułgaria, Polska, Węgry, Chorwacja i Belgia) oraz 400 firm z Niemiec.

Grupa EOS
Grupa EOS jest jednym z czołowych międzynarodowych dostawców spersonalizowanych usług finansowych. Głównym przedmiotem jej działalności jest zarządzanie wierzytelnościami. W oparciu o personel liczący ponad 8500 osób, EOS zapewnia bezpieczeństwo dzięki spersonalizowanym usługom świadczonym na rzecz około 20.000 klientów w ponad 25 krajach na całym świecie za pośrednictwem 50 podmiotów zależnych. Wspólnie z międzynarodową siecią współpracujących firm, Grupa EOS oferuje klientom wsparcie w 150 krajach na wszystkich kontynentach. Kluczowe branże docelowe to bankowość, ubezpieczenia, energetyka, telekomunikacja, służba zdrowia i nieruchomości, a także sektor publiczny, w tym lokalna komunikacja miejska, a także sprzedaż drogą korespondencyjną oraz sprzedaż internetowa.

Więcej informacji pod adresem: www.eos-solutions.com.

Firma EOS KSI Polska ma przyjemność oddać w Państwa ręce kolejny numer kwartalnika „EOS Journal”, w którym prezentujemy m.in. wiadomości ze świata biznesu i branży windykacyjnej.

Zapraszamy do zapoznania się z artykułem dotyczącym tego jak zmienia się rola dominujących w kraju spółek na tle globalnym. W innym tekście znajdą Państwo odpowiedź na pytanie – Czy odzyskiwanie międzynarodowych należności jest wyzwaniem?
Zachęcamy także do zapoznania się z artykułem, mówiącym o globalnej agencji informacji kredytowej CRIF, która przejęła Bürgel Wirtschaftsinformationen, jedną z wiodących w Niemczech firm w zakresie zarządzania ryzykiem.
Oprócz tego, w najnowszym numerze „EOS Journal” dowiedzą się Państwo, jakie optymalne rozwiązania EOS zapewnia międzynarodowym korporacjom w zakresie zarządzania należnościami. Ponadto, będzie można przeczytać o tym, czym może zaskoczyć od dawna zapomniany przez turystów Bukareszt. Specjalnie dla zwiedzających to miasto umieszczamy kilka wskazówek.

W Zebra Tower odbyło się „Śniadanie Windykacyjne”, które poświęcone zostało tematyce windykacji międzynarodowej.Pierwszą część spotkania poprowadził Wojciech Jaśkiewicz – Koordynator Obsługi Wierzytelności Międzynarodowych, EOS KSI Polska Spółka z o.o , który omówił metody skutecznej egzekucji należności w wybranych krajach: Niemcy, Francja, Włochy, Czechy.

Dodatkowo naświetlił on kwestię opłacalności windykacji międzynarodowej.

Druga część „Śniadania Windykacyjnego” była poświęcona omówieniu tego jak w praktyce wygląda odzyskiwanie należności na terenie Wielkiej Brytanii. Prelegentem był Daniel Liszewski, Dyrektor Biura Welbeck Solicitors LLP w Polsce.

Spotkanie było bardzo interesujące, poświęcone głównie wymianie doświadczeń między zgromadzonymi gośćmi. Z niecierpliwością czekamy na kolejne, tak owocne spotkania.

Zapraszamy do zapoznania się z krótką fotorelacją.