• Grupa EOS dąży do długoterminowej retencji talentów. 
  • Większa odpowiedzialność i autonomia zwiększają zaangażowanie pracowników. 
  • Programy obejmujące całą Grupę zachęcają do dzielenia się wiedzą pomiędzy spółkami. 

Największym kapitałem spółki są jej pracownicy. Ich umiejętności, zaangażowanie i pasja są warunkiem osiągnięcia i utrzymania sukcesu komercyjnego. Właśnie dlatego, jako atrakcyjny pracodawca, Grupa EOS robi wiele, aby przyciągnąć młode talenty i zatrzymać je na dłużej.

Kluczowym warunkiem dla osiągnięcia tego celu jest wzmocnienie pozycji pracowników. Pracownikom umożliwia się niezależne reprezentowanie firmy i autonomiczne działanie. W tym celu EOS ustanowił i rozszerzył w ostatnich latach liczne programy dla pracowników, które mają na celu nie tylko przekazywanie wiedzy i umiejętności, ale także tworzenie otwartej kultury korporacyjnej. Kultury, która zachęca ludzi do rozwoju, nauki i aktywnego wkładu, a także sprzyja współpracy i wymianie pomysłów. 

Międzynarodowy proces rozwoju talentów NXT

Aby móc w pełni wykorzystać swój potencjał, należy go zidentyfikować. Po udanym programie pilotażowym w Niemczech, Grupa EOS w roku podatkowym 2022/23 wdrożyła międzynarodowy proces rozwoju talentów NXT International Talent Process.

Biorąc pod uwagę potencjał i wyniki, 92 najbardziej utalentowanych pracowników z 17 spółek Grupy zostało wybranych do udziału w rocznym programie rozwoju. Program obejmuje między innymi ocenę Harrisona, która wykorzystuje 156 czynników (cech) do porównania wymagań stanowisk w całej Grupie z umiejętnościami pracowników. Inne elementy programu obejmują wydarzenia networkingowe w całej Grupie, udział w wewnętrznych prezentacjach w stylu TED na temat podstawowej działalności oraz moduły edukacyjne na tematy takie jak negocjacje lub umiejętności coachingowe.

Program Young Professionals w EOS

Każdy, kto chce kierować personelem i departamentami w dłuższej perspektywie, nie może polegać wyłącznie na swoich umiejętnościach zawodowych. Potrzebuje również doświadczenia, rozległej sieci kontaktów i wglądu w różne kultury i różne style przywództwa - zwłaszcza w grupie międzynarodowej. W programie „Young Professionals” stażyści uzyskują unikalny wgląd w świat EOS przez okres dwóch lat. Nowe talenty spędzają sześć miesięcy pracując w indywidualnie określonym dziale macierzystym, sześć miesięcy w Division Management Western Europe, kolejne sześć miesięcy w Division Management Eastern Europe oraz od trzech do sześciu miesięcy w jednym z naszych 24 międzynarodowych oddziałów. 

Niniejsze wideo jest udostępniane przez YouTube. Kliknięcie przycisku akceptacji oznacza wyrażenie zgody na zapisywanie przez YouTube plików cookie na urządzeniu, z którego korzystasz, a zatem również na przetwarzanie danych osobowych. Dalsze informacje o zasadach postępowania z danymi użytkownika znajdziesz w Polityce prywatności YouTube pod adresem: https://policies.google.com/privacy?hl=pl

Akceptuj
nurse, doctor, wrinkle, production-line, counter video_zoom_boxvideo_zoom_box
Interview Arthur Pervy
przerwaćprzerwać
Interview Arthur Pervy

Coaching Level Up!

Zasadniczo ludzie uczą się od innych współpracowników. „Level Up!” ma na celu stworzenie w firmie atmosfery, w której dyrektorzy zarządzający, kierownicy wyższego szczebla i talenty słuchają siebie nawzajem oraz dzielą się wiedzą, pomysłami i inspiracjami. W tym celu uczestnicy uczą się podstawowych technik coachingowych i mają możliwość wypróbowania ich w „bezpiecznej przestrzeni”. Celem nie jest wyszkolenie menedżerów i talentów na profesjonalnych coachów, ale umożliwienie im identyfikacji i odkrycia potencjału członków zespołu oraz pomoc w tworzeniu nowych pomysłów i rozwiązań. 

Akademia EOS

Aby móc dostosować się do nowych okoliczności, trzeba stale się uczyć. Właśnie dlatego w roku finansowym 2022/23 EOS uruchomił Akademię EOS. Nie tylko opracowuje i koordynuje indywidualne programy, takie jak „Level Up!” i „Masterplan”, ale także oferuje ciągłe kursy, podczas których wszyscy pracownicy grupy mogą zdobywać wiedzę w celu poprawy swoich wyników i aktywnego kształtowania wymiany interdyscyplinarnej. Celem jest zapewnienie jak największego związku z praktyką, dlatego treść kursów zależy od zapotrzebowania pracowników. Do tej pory Akademia oferowała na przykład kursy języka angielskiego i seminaria z zakresu negocjacji. Organizuje również szkolenia informatyczne dla menedżerów, którzy nie pracują w IT, aby rozpowszechniać wiedzę na temat nowych technologii w różnych działach, które EOS wykorzystuje, aby odnieść sukces na rynku. 

Platforma Masterplan

EOS chce zachęcać do samodzielnej nauki. Dlatego też za pośrednictwem platformy internetowej Masterplan pracownicy Grupy mają możliwość niezależnego dostępu i korzystania z szerokiej gamy treści szkoleniowych. Oprócz wewnętrznych treści firmowych, takich jak „Marka EOS”, platforma oferuje również wysokiej jakości filmy z ekspertami branżowymi na tematy takie jak transformacja cyfrowa, umiejętności miękkie, zasoby ludzkie itp. Dowiedz się, na co cię stać 

Carina Bonde, Corporate Communications & Marketing

Carina Bonde
Corporate Communications & Marketing

Telefon: + 49 173 2979331

c.bonde@eos-solutions.com

Skontaktuj się z nami

Photo credits: EOS