Mieszkańcy Europy otwarci na sprzedaż swoich danych.

Jak wykazało reprezentatywne badanie EOS „Ile warte są dane osobowe?”, co trzeci Europejczyk jest gotów sprzedać swoje dane osobowe. Konsumenci oczekują od firm rzetelnego postępowania z danymi i zaoferowania im w zamian atrakcyjnych korzyści. To duża szansa dla firm.

GodzinaGodzina
  • Wiarygodność: większość ankietowanych jest gotowa odsprzedać swoje dane osobowe firmie, do której ma zaufanie.
  • Coś za coś: ponad jedna trzecia konsumentów akceptuje udostępnienie danych w zamian za wymierne korzyści.
  • Potencjał: gotowość do udostępnienia swoich danych przekracza popyt ze strony firm.
W Chinach rzeczywistością są już nie tylko „transparentni” klienci, ale również zasada oferowania korzyści w zamian za udostępnienie danych. Płacenie w restauracji, rezerwacja terminu u fryzjera, zamówienie taksówki, zawarcie ubezpieczenia czy umowy kredytowej – to zaledwie kilka możliwości dostępnych za pośrednictwem aplikacji Alipay czy WeChat stanowiących dla mieszkańców Chin codzienność. Aplikacje gromadzą i przetwarzają dane użytkowników: wiedzą, jakie ubrania klient najchętniej kupuje, gdzie regularnie jada, jakie marki lubi i jakie hobby uprawia. Z kolei klient w zamian za udostępnienie danych o sobie otrzymuje rabaty i drobne prezenty – a także indywidualnie dopasowane oferty. Taka obopólnie korzystna transakcja dowodzi, że w cyfrowym świecie takie dane, jak data urodzenia, adres, informacje o stanie zdrowia czy preferencjach zakupowych stały się ważnym towarem – i silną walutą. Przetwarzanie danych osobowych i możliwości ich wykorzystania przez firmy słusznie stały się gorącym tematem debaty publicznej.

Klient, który ufa firmie, chętniej udostępnia jej swoje dane.

Oczywiście Chiny są skrajnym przykładem powszechnej gotowości do udostępnienia swoich danych. Ale również mieszkańcy Europy (61%), USA (62%) i Rosji (70%) uważają, że w zamian za przekazanie danych osobowych firmy powinny oferować klientom wymierne korzyści. Oznacza to, że dane osobowe są postrzegane jako waluta. To również jeden z wniosków płynących z najnowszego reprezentatywnego badania „Ile warte są dane osobowe?” przeprowadzonego w 17 krajach na zlecenie koncernu finansowego i inwestycyjnego EOS we współpracy z Instytutem Kantar.
Badanie EOS na temat danych osobowych: ile warte są dane osobowe?
Gotowość do udostępnienia firmom informacji osobistych zależy od zaufania klienta do rzetelnego postępowania z jego danymi, w tym przede wszystkim przestrzegania przepisów o ochronie danych. Badanie EOS wykazało, że wyraźna większość konsumentów jest gotowa udostępnić zaufanej firmie przynajmniej jeden element swoich danych osobowych – deklaruje to 82% ankietowanych w Europie, 75% w USA i 90% w Rosji. W zamian za podanie danych ponad połowa badanych oczekiwałaby gratisowych produktów i rabatów; gratisowe usługi są atrakcyjne tylko dla co piątego ankietowanego.

Jednocześnie konsumenci nie traktują wszystkich danych jednakowo: za szczególnie wrażliwe uważają dane bankowe – tylko 8% ankietowanych w Europie byłoby skłonnych podzielić się takimi informacjami w zamian za jakąś korzyść. Natomiast najmniej obiekcji budzi u konsumentów udostępnianie informacji o decyzjach zakupowych czy ulubionych markach i produktach – w Europie 68% ankietowanych deklaruje gotowość udostępnienia takich danych za wymierną korzyść.
Badanie EOS na temat danych osobowych: ile warte są dane osobowe?

Dane pomagają szybciej zamykać sprawy windykacyjne.

Firmom opłaca się zachęcać klientów do udostępnienia swoich danych. Znaczenie takich informacji dla rozwoju nowych produktów, bardziej indywidualnej analizy potrzeb klienta czy lepiej dopasowanych kanałów sprzedaży jest oczywiste. Analiza danych może okazać się jednak przydatna również po dokonaniu transakcji– na przykład w przypadku nieterminowego regulowania należności przez klienta. Wówczas w rachubę wchodzi proces zarządzanie wierzytelnościami i również tutaj obowiązuje zasada: im więcej wiadomo o kliencie, tym większa możliwość opracowania indywidualnego planu spłaty ratalnej dopasowanego do osobistej sytuacji klienta – i większa szansa jego skutecznej realizacji. Dlatego EOS w swoim Centrum Analizy Danych przetwarza i analizuje sprawy windykacyjne przy wykorzystaniu algorytmów uczenia maszynowego, aby indywidualnie określić dalsze kroki; w wielu krajowych oddziałach EOS plany spłat już teraz są tworzone na podstawie inteligentnej analizy danych. „W interesie wszystkich stron jest jak najszybsze zamknięcie sprawy windykacyjnej i zminimalizowania kosztów po obu stronach. Pomagają w tym właśnie dane” – mówi Joachim Göller, Head of Center of Analytics w EOS. „Im skuteczniej realizowane jest porozumienie w sprawie spłaty zadłużenia, tym szybciej wierzyciel otrzyma należne środki, a konsument pozbędzie się długów. Udostępnienie danych być okazuje się więc korzystne również z punktu widzenia dłużnika”.
Im skuteczniej realizowane jest porozumienie w sprawie spłaty zadłużenia, tym szybciej wierzyciel otrzyma należne środki, a konsument pozbędzie się długów. Udostępnienie danych być okazuje się więc korzystne również z punktu widzenia dłużnika.
Joachim Göller, Head of Center of Analytics w EOS

Konsumenci oczekują atrakcyjnych korzyści ze strony firm.

Jak wykazało badanie EOS, już co piąty konsument przynajmniej raz otrzymał propozycję udostępnienia swoich danych w zamian za korzyści. Gotowość konsumentów do podania swoich danych jest niekiedy nawet większa niż skłonność firm do zaoferowania w zamian za nie wymiernych korzyści. „Dostrzegam tu wciąż duże szanse i niewykorzystany potencjał” – podkreśla ekspert EOS, Joachim Göller.

O reprezentatywnym badaniu EOS

„Ile warte są dane osobowe?” 2020

Badanie EOS „Ile warte są dane osobowe?”, przeprowadzone wiosną 2020 r. we współpracy z instytutem badań rynkowych Kantar, jest reprezentatywne dla populacji dostępnej przez internet w wieku od 18 lat z 17 przebadanych krajów. W ramach badania przebadano grupy po 1000 ankietowanych z Belgii, Bułgarii, Niemiec, Francji, Wielkiej Brytanii, Chorwacji, Polski, Rumunii, Rosji, Szwajcarii, Serbii, Słowacji, Słowenii, Hiszpanii, Czech i USA oraz 300 ankietowanych z Macedonii Północnej. Uczestnicy badania odpowiedzieli na pytania na temat swojego osobistego podejścia do danych osobowych i ich udostępniania, poziomu zaufania do firm oraz gotowości podania swoich danych w zamian za jakąś formę wynagrodzenia.

Bezpłatny dokument „Jaka jest wartość danych?”

Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz uzyskać dodatkowe informacje.

Daniel Schenk Senior PR Consultant bei EOS Holding GmbH

EOS in Germany

Daniel Schenk
Team Lead Corporate Communications German Market

Steindamm 91
20099 Hamburg
Germany

presse@eos-solutions.com

Photo credits: Getty Images, EOS / Sebastian Vollmert