Strategia ochrony klimatu EOS i Grupy Otto - EOS w Polsce
illustration of a globe, oversized people, trees and  wind turbines on it

Environmental protection

Jako silny członek Grupy Otto, EOS wspiera strategię ochrony klimatu Grupy na rzecz realizacji celu Porozumienia Paryskiego, którym jest ograniczenie globalnego ocieplenia do 1,5°C. Wspólnie pracujemy nad wdrożeniem ukierunkowanych działań w tym zakresie.

Reduction of Environmental Footprint: nasz wkład w ochronę klimatu

Wraz z Grupą Otto, EOS pracuje nad redukcją emisji do poziomu zero netto w perspektywie długoterminowej. Grupa Otto pracuje obecnie nad celem klimatycznym opartym na podstawach naukowych (Science Based Targets Initiative, SBTi). Wspólna strategia ochrony klimatu zakłada pełną zgodność z celem Porozumienia Paryskiego, tj. 1,5°C. Nasz pierwotny cel neutralności klimatycznej w naszej podstawowej działalności do 2030 r. jest brany pod uwagę przy opracowywaniu strategii i będzie częścią przyszłego celu klimatycznego opartego na podstawach naukowych (SBT). 

Projekty na rzecz środowiska

Za sprawą współpracy z organizacją atmosfair Grupa EOS kompensuje emisje CO2 wynikające z podróży służbowych już od 2021 r. Takie działanie wspiera projekt na rzecz ochrony klimatu „Małe elektrownie biogazowe w Nepalu”.

Co więcej, w 2022 r. i 2023 r. pracownicy Grupy zostali poproszeni o zgłaszanie chęci do działania na rzecz zrównoważonego rozwoju. Dzięki nim zgodnie z aktualnym stanem Grupa EOS posadziła 1000 drzew we współpracy z organizacją Bergwaldprojekt e.V.

Za sprawą własnej inicjatywy noszącej nazwę „Plantons des arbres” EOS we Francji także sadzi drzewa co trzy miesiące – w przypadku przyjęcia do pracy nowej osoby oraz w celu celebrowania przełomowych chwil w karierze wieloletnich pracowników. W związku z tym w okresie 2022/23 posadzono ponad 600 drzew. 

Obraz z Bergwaldprojekt e.V.
People with tools preparing the EOS tree planting project in cooperation with the German association Bergwaldprojekt e.V.
Преглед за CSR