Grupa EOS imponuje wynikami oraz jasno zdefiniowaną strategią

Hamburg. W roku finansowym 2016/2017, zlokalizowana w Hamburgu, Grupa EOS zgłasza wyjątkowo dobre wyniki. Kwota 195.4 mln EUR- zysk przed opodatkowaniem (EBT), stanowi znacznie wyższy zysk w porównaniu z sumą osiągniętą przed rokiem. Specjaliści ds. Windykacji znacznie zwiększyli sprzedaż do 663,8 mln EUR.

Zważywszy na rosnącą presję konkurencji, tym bardziej sukces ten jest godny uwagi. „W związku z ekspansywną polityką pieniężną, wielu konkurentów z ogromnym kapitałem zalewa rynek. Pomimo tego bardzo dobrze utrzymaliśmy swoją pozycję, zwłaszcza w segmencie zakupu wierzytelności” mówi Klaus Engberding, Prezes Zarządu, Rada Dyrektorów EOS Group. EOS istotnie zwiększył swoje inwestycje w tym obszarze. „ Nasze doświadczenie w analizowaniu, nabywaniu i przetwarzaniu portfeli wierzytelności jest uznawane i cenione w branży”, kontynuuje.

EOS jednak nie zamierza spocząć na laurach. „Skupiamy się na przyszłości. Planujemy zwiększyć wzrost naszej skuteczności poprzez położenie nacisku na zarządzanie oparte na danych procesach windykacyjnych. EOS Group jest w trakcie swojej największej inwestycji w systemy IT, liczącej 90 mln EUR.

„Inwestujemy nie tylko w technologie, ale również w zasoby ludzkie. Aby jak najlepiej wykorzystać możliwości oferowane przez digitalizację, potrzebujemy właściwego myślenia”, mówi Engberding. Grupa zainicjowała kompleksowy proces zmian: „Wraz z Cultural Journey@EOS zamierzamy określić, jak i na jakich zasadach będziemy współpracować w przyszłości. To proces, który angażować będzie wszystkich pracowników (ok 7000 osób) na całym świecie”.

Przegląd najważniejszych wskaźników wydajności:

2016/17
Sales revenue (MEUR): 663.8
EBITDA (MEUR): 222.6
EBT (MEUR): 195.4

2015/16
Sales revenue (MEUR): 596.1
EBITDA (MEUR): 173.8
EBT (MEUR): 181.4

Niemcy, (46 procent udziału przychodów) pozostają najważniejszym rynkiem. W porównaniu do poprzedniego roku, wartość przychodów wzrosła o 11,1 procent i wyniosła 305,5 mln EUR. Rozwój 
w Zachodniej Europie okazał się satysfakcjonujący, a przychody ze sprzedaży wzrosły o 35,5 procent do kwoty 164,2 mln EUR. Jedną z przyczyn okazał się silny wzrost ilości zakupionych wierzytelności, gdzie doskonałym przykładem jest Francja i Belgia.

Z kolei we wschodniej Europie przychody ze sprzedaży wzrosły o 21,5 procent i wyniosły 131,4 mln EUR. W tym regionie to najwyższy wynik w całej historii istnienia EOS Group. Znacznie wyższy poziom przychodów z zakupów wierzytelności osiągnięty w Chorwacji i na Węgrzech znacząco przyczynił się do tego pozytywnego wyniku. W krajach Północnej Ameryki przychody ze sprzedaży spadły do 59,5 mln EUR. Wynika to przede wszystkim z pogorszenia koniunktury w zakresie zarządzania wierzytelnościami w przypadku pożyczek studenckich udzielanych przez państwo.


Więcej szczegółów można znaleźć w naszym corocznym magazynie EOS Insights oraz na stornie internetowej www.eos-solutions.com/insights

Grupa EOS

Grupa EOS jest jednym z czołowych międzynarodowych dostawców spersonalizowanych usług finansowych. Głównym przedmiotem jej działalności jest zarządzanie wierzytelnościami. W oparciu o personel liczący ponad 7000 osób, EOS zapewnia bezpieczeństwo dzięki spersonalizowanym usługom świadczonym na rzecz około 20.000 klientów w ponad 26 krajach na całym świecie za pośrednictwem 55 podmiotów zależnych. Wspólnie z międzynarodową siecią współpracujących firm, Grupa EOS oferuje klientom wsparcie w 180 krajach na wszystkich kontynentach. Kluczowe branże docelowe to bankowość, ubezpieczenia, energetyka, telekomunikacja, służba zdrowia i nieruchomości, a także sektor publiczny, w tym lokalna komunikacja miejska, a także sprzedaż drogą korespondencyjną oraz sprzedaż internetowa.

Print