Odzyskujemy należności i dbamy o Twoich klientów.

Dwóch pracowników patrzących na ekran komputera

EOS. Changing finances for the better.
+48 515 815 515

Tworzymy rozwiązania dobre dla obu stron.

Rozumiemy Twoją firmę i Twoich klientów. Zawsze tworzymy rozwiązania odpowiadające obu stronom. Łączymy talent z technologią, intelekt z informatyką, a także inteligencję emocjonalną ze sztuczną. Inwestowaliśmy w inteligentne usługi finansowe, a więc znamy Twoich klientów lepiej niż ktokolwiek. Chcemy Ci służyć lepiej niż konkurencja. Niezależnie od poziomu trudności zagadnienia finansowego, możesz na nas liczyć. Zaoszczędzimy Twój czas, pieniądze i zatrzymamy Twoich klientów.

Z chęcią pomożemy. Wystarczy, że się z nami skontaktujesz.

Skontaktuj się z nami

Inteligentne usługi finansowe.

 • EOS. Wiedza fachowa, na której możesz polegać.

  Pozwól nam zająć się Twoimi należnościami 

  Zarządzanie należnościami w ramach firmy może wymagać wiele czasu i wysiłku. Dzieje się tak zwłaszcza wtedy, gdy klienci nie przestrzegają terminów zapłaty. Z tego względu użyteczna okazuje się usługa skutecznego zarządzania należnościami przeterminowanymi.

  Zlecając nam usługi zarządzania należnościami, zyskasz czas, który możesz poświęcić rozwijaniu swojej działalności zasadniczej, mając pewność, że Twoje wierzytelności znajdują się pod fachową opieką. Oferujemy kompleksowy system zarządzania należnościami, umożliwiający skuteczne zarządzanie przeterminowanymi płatnościami. Wysyłamy wezwania do zapłaty i monitorujemy płatności.

  Zarządzanie należnościami przeterminowanymi. Zajmiemy się obsługą faktur w sposób rzetelny, sprawny i skrupulatny. Będziemy monitorować wpływ płatności i wysyłać klientom wezwania do zapłaty. Zabezpieczymy płynność Twojej firmy.

  Monitorowanie. W ramach usług zarządzania należnościami przeterminowanymi dbamy o to, co Ci się należy

  Monitorujemy należne Ci płatności, informując klientów o konieczności dokonania wpłaty oraz dbając o rozstrzyganie przypadków braku płatności.

  Udzielimy wsparcia w zakresie zarządzania należnościami przeterminowanymi poprzez:

  • Monitorowanie terminów płatności i inicjowanie kontaktu z klientami po upływie pierwszego terminu płatności
  • Wysyłanie w Twoim imieniu ponagleń drogą pocztową, bez ujawniania udziału EOS
  • Wysyłanie ponagleń drogą pocztową od EOS KSI jako nadawcy
  • Obsługa połączeń przychodzących
  • Wykonywanie telefonów dotyczących zaległych płatności
  • Wysyłanie ponagleń i komunikatów drogą smsową i emailową

  Zarządzanie wierzytelnościami. Korzyści dla Ciebie:

  • Utrzymujesz elastyczność finansową
  • Możesz skupić się na działalności podstawowej
  • Możesz bardziej efektywnie wykorzystać personel

  Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o zarządzaniu należnościami przeterminowanymi prosimy o kontakt.

   

 • Gwarantujemy przepływy pieniężne i korzystny bilans

  Kupujemy Twoje wierzytelności niezabezpieczone lub zabezpieczone majątkiem ruchomym lub nieruchomościami,  za przyzwoitą cenę podejmujemy ryzyko braku ich spłaty. Pobieramy losową próbę i  stosujemy nasze przetestowane algorytmy do obliczeń w celu oszacowania  wartości Twojego portfela długów. Korzyści dla Ciebie: natychmiastowe przepływy finansowe, pozytywny wpływ na Twoje zestawienie bilansowe — oraz odciążenie z tytułu niezapłaconych długów. Oczywiście również spokój, że potraktujemy dzisiejszych dłużników jak jutrzejszych klientów.

 • Pozwól nam zaoszczędzić Twój czas i pieniądze.

  Każdy przypadek braku terminowej zapłaty ze strony klientów jest zagrożeniem dla płynności firmy: braki płatności są jedną z najczęstszych przyczyn niewypłacalności i stanowią zagrożenie dla przepływów pieniężnych firmy, niezależnie od jej rozmiaru. Dlatego też profesjonalna windykacja długów jest niezwykle ważną sferą działalności.

  Dlatego też profesjonalna windykacja długów ma tak duże znaczenie. EOS KSI Polska została utworzona w 1998 roku i dysponuje wieloletnim doświadczeniem i dostosowaną do poszczególnych sektorów wiedzą fachową w obszarze windykacji w Polsce. Oprócz doświadczenia na szczeblu lokalnym dysponujemy także wsparciem międzynarodowej sieci EOS Group.

  Pomożemy zabezpieczyć płatności przychodzące, abyś mógł skoncentrować się na działalności podstawowej swej firmy. Nasi eksperci pomogą Ci odzyskać należne sumy od klientów prywatnych (B2C) i biznesowych (B2B).

  Zaufaj naszym ekspertom w dziedzinie windykacji

  Kontaktujemy się z niepłacącymi klientami za pomocą pisemnych wezwań, drogą telefoniczną oraz w formie bezpośrednich rozmów. Oprócz metod tradycyjnych stosujemy również nowoczesne narzędzia zarządzania należnościami, takie jak wezwania emailowe.

  Celem nadrzędnym jest dla nas zabezpieczenie spłaty zaległych wierzytelności. Jednocześnie zdajemy sobie sprawę, jak ważne jest utrzymanie istniejących relacji biznesowych. Dążymy zatem do odzyskania należności bez pogorszenia relacji pomiędzy Tobą a Twoim klientem.

  Jesteśmy specjalistami w swoim fachu, dlatego też każdego klienta traktujemy życzliwie i w sposób indywidualny, mając na względzie jego sytuację i warunki. Staramy się ponownie nawiązać kontakt z Twoimi klientami, aby móc z nimi porozmawiać i wspólnie wypracować rozwiązania, które zwiększą płynność Twojej firmy, biorąc jednak pod uwagę płatności, których jest w stanie dokonać dany klient.

  Windykacja EOS i korzyści dla Ciebie:

  • Zapewniasz sobie przewagę konkurencyjną: usługi zarządzania wierzytelnościami oferowane przez EOS KSI Polska zwiększą Twoją płynność i pomogą Ci w szybszej realizacji zamierzeń.
  • Zyskujesz elastyczność: zaufaj doświadczeniu naszych specjalistów i będziesz mógł poświęcić więcej czasu swoim podstawowym kompetencjom.
  • Korzystasz z profesjonalnego podejścia EOS KSI Polska: usługi zarządzania należnościami oferowane przez nas wykorzystują wysoce skuteczne, specjalistyczne oprogramowanie.

  Jeśli potrzebujesz specjalisty, który w Twoim imieniu zajmie się odzyskiwaniem należności, prosimy o kontakt.

 • Pozwól nam wykonać za Ciebie pracę.

  EOS KSI Polska jest ekspertem w zakresie interwencji windykacyjnych, odzyskiwania i upłynniania przedmiotów leasingu.

  Rozumiemy rozterki, które pojawiają się, gdy nie dokonano zapłaty na poczet leasingu lub kredytu: nawet jeśli odczuwasz potrzebę zwiększenia presji na klienta, który nie wywiązuje się z płatności, zależy Ci na utrzymaniu z nim dobrych relacji choć chcesz, aby klient dokonał płatności jak najszybciej, pragniesz jednak powiedzieć mu o tym w sposób kulturalny. Jeżeli pisemne wezwania i monity telefoniczne nie przynoszą rezultatu, usługi w zakresie odzyskiwania należności i upłynniania majątku ruchomego mogą stanowić ostateczną, acz skuteczną, deskę ratunku. EOS KSI Polska może się tym zająć w Twoim imieniu.

  Nasz specjalnie przeszkolony personel terenowy ( inspektorzy terenowi) kontaktuje się z niepłacącymi klientami osobiście. Odwiedza klienta, aby wybadać możliwości wznowienia płatności, aby nie było potrzeby rozwiązywania umowy. Zasadniczym celem naszej pracy jest niezmiennie utrzymanie nawiązanych przez Ciebie relacji biznesowych przy jednoczesnym przeprowadzeniu działań windykacyjnych.

  Oferowane przez EOS KSI Polska usługi odzyskiwania należności w terenie – Kompleksowy pakiet dla Ciebie

  Zapewniamy usługi interwencyjne umożliwiające likwidację zaległości płatniczych oraz upłynnienie majątku ruchomego indywidualnie lub w połączeniu z innymi usługami windykacyjnymi. Możesz skorzystać z szerokiej gamy usług oraz wiedzy fachowej Grupy EOS aktywnej zarówno w kraju, jak i na arenie międzynarodowej.

  Korzyści dla Ciebie:

  • szybkie reagowanie na problemy w realizacji płatności;
  • niezwłoczny napływ środków;
  • uniknięcie rozwiązania umowy;
  • szybkie odzyskanie i upłynnienie zabezpieczenia;
  • na życzenie inne usługi windykacyjne.

  Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o usługach odzyskiwania należności i naszych kompetencjach, prosimy o kontakt.

 • Ścieżka w kierunku najwyższego zwrotu z inwestycji.

  Każda ruchomość będąca zabezpieczeniem kredytu, pożyczki bądź będąca przedmiotem leasingu wymaga określenia wartości rynkowej. Wyceniamy ruchomości najczęściej w trzech przypadkach:

  • przed podpisaniem umowy kredytowej (leasingowej),
  • w trakcie jej trwania,
  • w momencie konieczności zaspokojenia roszczeń z przedmiotu zabezpieczenia.

  Współpracujemy z rzeczoznawcami majątkowymi, posiadającymi uprawnienia biegłego sądowego z dużym doświadczeniem w wycenie nieruchomości i ruchomości, które nie występują masowo w obrocie.

  Weryfikacja stanu oraz wartości przedmiotu leasingu/zabezpieczenia kredytu

  Produkt obejmuje weryfikację wartości danej ruchomości przed zawarciem umowy leasingu/kredytu z potencjalnym klientem. Czynności w zależności od potrzeb mogą być poparte wyceną biegłego rzeczoznawcy i odniesieniem do faktycznych rynkowych wartości danego przedmiotu. 

  Przeprowadzenie wizji lokalnej przed odbiorem ruchomości stanowiącej zabezpieczenie

  Właściciel ruchomości stanowiącej przedmiot zabezpieczenia najczęściej nie posiada wiedzy gdzie i w jakim stanie się ona znajduje oraz jakie środki techniczne są niezbędne do jej odbioru. Przed podjęciem fizycznych działań mających na celu zabezpieczenie ruchomości proponujemy przeprowadzenie wizji lokalnej, mającej na celu weryfikację następujących czynników:

  • ocena stanu faktycznego ruchomości,
  • ustalenie czy dany zasób jest właściwie zabezpieczony,
  • określenie kosztorysu demontażu, transportu, przechowania ruchomości,
  • znalezienie najbardziej korzystnego, z ekonomicznego punktu widzenia, miejsca przechowywania zasobu,
  • przeprowadzenie wstępnej analizy rynku pod kątem możliwości sprzedaży zasobu z uwzględnieniem możliwej do uzyskania ceny, niezbędnego czasu oraz regionu geograficznego na którym odbywać się będzie poszukiwanie nabywcy.

  Demontaż, transport

  Każde fizyczne zabezpieczenie musi zostać odebrane przez finansującego w przypadku braku spłat rat kredytu lub leasingu. W przypadku ruchomości szczególnych i ponad gabarytowych, usługa demontażu i transportu jest ustalana indywidualnie dla każdej sprawy. Koszt i czas jej wykonania jest zależna od bardzo wielu czynników:

  • rodzaj zasobu,
  • wielkość zasobu,
  • możliwość dojazdu do zasobu (np. brak utwardzonej drogi),
  • sposób „wyjęcia” zasobu z aktualnie zajmowanego obiektu,
  • konieczność (lub jej brak) doprowadzenia zajmowanego obiektu do stanu pierwotnego (pod nadzorem osoby z właściwymi uprawnieniami),
  • odległość pomiędzy aktualnym i przyszłym miejscem przechowywania,
  • wybór właściwego środka transportu (wielkogabarytowy, specjalistyczny, szynowy, kołowy itd.)

  Magazynowanie

  Mając na uwadze, że każda ruchomość wymaga właściwego przechowania w magazynie lub placu parkingowym, dysponujemy pełnym zapleczem, dającym możliwość właściwego i bezpiecznego składowania ruchomości. Magazyny są całodobowo monitorowane, ogrzewane w okresie zimowym, posiadają na stanie sprzęt umożliwiający rozładunek. W przypadkach, kiedy nie ma ekonomicznego uzasadnienia transportu na powyższe lokalizacje, firma poszukuje magazynu lub placu w bliższym sąsiedztwie danego zasobu.

  Sprzedaż

  Ostatnim elementem procesu zarządzania ruchomościami jest sprzedaż lub utylizacja zasobu. Ruchomości, które stanowiły przedmiot zabezpieczenia, po odebraniu i zmagazynowaniu wymagają pilnej sprzedaży, aby zminimalizować koszty przechowywania i jak najszybciej zaspokoić oczekiwania wierzyciela.

  W skład usługi sprzedaży wchodzą następujące elementy:

  • aktywne poszukiwanie nabywcy,
  • prezentacja zasobu potencjalnemu nabywcy,
  • pomoc w zorganizowaniu nabywcy transportu i załadunku,
  • podpisanie niezbędnych dokumentów (protokoły zdawczo – odbiorcze, listy przewozowe itd.).

   

  Proces utylizacji lub zezłomowania danego zasobu jest w pełni organizowany i nadzorowany przez EOS KSI Polska Sp. z o.o. W skład procesu wchodzą następujące działania:

  • organizowanie i nadzór demontażu,
  • nadzór nad zdawanym na złomowisko lub do utylizacji zasobem,
  • uzyskanie wszystkich niezbędnych dokumentów potwierdzających właściwe przeprowadzenie procesu,
  • nadzór nad poszczególnymi etapami prac przez osobę z właściwymi uprawnieniami.

   

 • Wiemy, że nasza oferta jest dobra pod każdym względem.

  Zdecydowana większość dealerów finansuje zakupy flotowe za pomocą kredytów. Celem audytu jest kontrola kredytowanego stoku i ochrona Kredytodawcy przed potencjalnymi pomyłkami i nadużyciami. Wynik audytu jest przedstawiony w formie indywidualnie ustawionych raportów i dokumentacji fotograficznej.

  Kontrola standardów dealerskich

  Każda marka kładzie szczególny nacisk aby jej przedstawicielstwa i dealerzy przestrzegali ogólnie przyjętych, wewnętrznych standardów. Pomagamy w utrzymaniu założonych standardów i wskazujemy obszary w których standardy nie są przestrzegane lub wymagają poprawy.

  Przewidziane czynności audytowe pozwalają na rzeczywistą, okresową kontrolę całej struktury przedstawicielstw terenowych.

  Badaniu i kontroli podlegają między innymi następujące elementy :

  • teren wokół budynku (czystość, estetyka, zieleń, podjazd, parking, flagi, ekspozycja znaku towarowego/loga, itp.) ,
  • ekspozycja pojazdów/maszyn/urządzeń za zewnątrz i wewnątrz budynku ,
  • budynek z zewnątrz (czystość, okna, elewacja, instalacja alarmowa, oświetlenie itp.) ,
  • budynek z wewnątrz (posadzka, ściany, sufity, ogrzewanie, toalety, biurka, lady, ekspozycja i prezentacja materiałów informacyjnych, instalacja elektryczna i p-poż. itp.) ,
  • biuro (kompletność wymaganej dokumentacji, kontrola terminowości realizowanych zleceń, książki kontroli BHP itd.) ,
  • warsztat i magazyn (kontrola stanów magazynowych/ kontrola dokumentacji, apteczki, gaśnic/ optyka pojazdów, maszyn oraz urządzeń przed i po naprawie / terminowość napraw, bezpieczeństwo pracy itp.) ,
  • inwentaryzacja ilościowa i jakościowa stanów magazynowych, pojazdów, maszyn, urządzeń, wyposażenia dealera/przedstawicielstwa itp.

  Wynik audytu jest przedstawiany w formie raportu, który opisuje i ocenia każdy audytowany element.

   

 • Znaj swoje aktywa.

  Posiadamy wiedzę i środki techniczne umożliwiające wykonanie inwentaryzacji dowolną techniką i w dowolnym terminie. Przeprowadzamy inwentaryzacje w przedsiębiorstwach na potrzeby instytucji finansowych jaki i samych zainteresowanych firm.

  Inwentaryzacji podlegają:

  • środki trwałe,
  • środki pieniężne,
  • składniki majątkowe,
  • stany magazynowe,
  • innych zasoby wskazane przez Zleceniodawcę.
 • Pracujemy poza granicami, bez granic. Międzynarodowa windykacja EOS - jakość, na której możesz polegać

  Kontakty na szczeblu lokalnym, międzynarodowe doświadczenie

  Firma EOS hołduje zasadzie, że cele o charakterze międzynarodowym wymagają międzynarodowych rozwiązań. Wiemy również, że bariery językowe, różnice kulturowe, różnice systemów prawnych oraz odległość geograficzna mogą przysporzyć wielu trudności.

  Dzięki EOS przekazywanie wierzytelności jest proste, niezależnie od tego, czy chodzi o wierzytelności krajowe, czy zagraniczne. W obszarze windykacji zagranicznej naszym międzynarodowym klientom oferujemy dwa elastyczne rozwiązania: Cross-border i Rozwiązanie Shared Service!

  Cross-border "Myśl globalnie, działaj lokalnie"

  Opracowaliśmy idealne rozwiązanie w dziedzinie windykacji międzynarodowej: Nie ma znaczenia, iloma językami mówią niepłacący klienci - dzięki naszej pomocy wystarczy Ci tylko jeden. Gwarantujemy usługi osoby kontaktowej w kraju macierzystym na potrzeby zarządzania wszelkimi należnościami międzynarodowymi.

  Dbamy, aby osoby kontaktujące się z niepłacącymi klientami kierowały się odpowiednią dozą wyczucia, uczciwości i profesjonalizmu. Celem naszym jest wypracowanie rozwiązania satysfakcjonującego wszystkie strony. Znamy poszczególne systemy prawne i władamy językami, którymi posługują się Twoi klienci. Proces windykacji realizowany jest lokalnie. W ten sposób gwarantujemy odpowiednie zaplecze prawne przy poszanowaniu lokalnych praktyk i kodeksów postępowania, zaś Ty bezpośrednio korzystasz z rozległego doświadczenia i lokalnego know-how naszej firmy.

  Rozwiązanie Shared Service, czyli harmonizacja procesów na szczeblu całej grupy przy zastosowaniu podejścia regionalnego

  Zapewniamy Twojemu centrum Shared Service (usług wspólnych) infrastrukturę i rozwiązania techniczne pozwalające zoptymalizować globalną strategię windykacji z uwzględnieniem Twoich międzynarodowych struktur i konkretnych potrzeb. Dzięki zarządzaniu windykacją zagraniczną z wykorzystaniem rozwiązania Shared Service oferowanego przez EOS Global Collection możesz poprawić wydajność i zwiększyć poziom standaryzacji i przejrzystości w obrębie procesów windykacji na szczeblu całej grupy. Sieć EOS Global Collection składa się z ekspertów lokalnych w ponad 180 krajach. Twoje oddziały krajowe mogą omawiać kwestie związane z windykacją z lokalną osobą kontaktową, która zajmuje się Twoimi sprawami na szczeblu regionalnym. Dzięki grupowemu kontraktowi ramowemu i centralnemu systemowi sprawozdawczości EOS zapewnia Twojemu centrum Shared Service idealne rozwiązanie.

  Rozwiązanie biznesowe ukierunkowane na klienta

  • Globalna umowa ramowa z Twoim centrum Shared Service (SSC).
  • Osoby kontaktowe na szczeblu regionalnym do prowadzenia dyskusji o charakterze operacyjnym
  • Pełen automatyzm w ramach komunikacji i systemu zgłaszania spraw
  • Sprawozdawczość na szczeblu grupowym

  Innowacje technologiczne w windykacji międzynarodowej

  Nasza platforma informatyczna zapewnia optymalizację procesów dzięki automatycznemu przekazywaniu spraw partnerom na całym świecie. Platforma ta gwarantuje bezpośrednią i przejrzystą komunikację w czasie rzeczywistym. EOS Global Collection

  W pełni międzynarodowe usługi

  • Usługi w zakresie odzyskiwania długów w ponad 180 krajach, 28 biur firmy EOS oraz mocna sieć starannie dobranych partnerów na całym świecie
  • Lokalny kontrakt dotyczący zarządzania wierzytelnościami na skalę międzynarodową — klienci firmy EOS nie muszą władać wieloma językami
  • Zespoły ekspertów o dużej znajomości regionalnych kontaktów B2B i B2C
  • Pełen wachlarz usług: odzyskiwanie długów w zakresie wstępnym, na drodze prawnej i po zakończeniu drogi prawnej

  Inspirujące wyniki

  • Ponad 75% wszystkich płatności jest regulowanych w ciągu pierwszych 90 dni, a ponad 40% w ciągu pierwszych 30 dni
  • 95% wszystkich płatności jest odzyskiwanych bez konieczności podejmowania kroków prawnych
  • Możliwość codziennej wypłaty odzyskanych środków
  • Model prowizji promujący skuteczność: brak powodzenia — brak prowizji!

  Przejrzystość jest podstawą współpracy z firmą EOS

  • Platforma online umożliwia dostęp w czasie rzeczywistym do informacji o statusie plików
  • Możliwość wyświetlania online wybranych najważniejszych wskaźników wydajności (KPI)
  • Powszechnie stosowane, minimalne wymagania związane z odzyskiwaniem długów zostały zdefiniowane w naszych umowach SLA: poszukiwanie dłużników, pierwszy list z upoważnieniem wysyłany w ciągu 24 godzin, pierwszy telefon w ciągu 10 dni roboczych
  • Elastyczny i wydajny system zarządzania jakością z wdrażanymi automatycznie krokami eskalacji
  • Regularna ocena jakości w celu zagwarantowania jej najwyższego poziomu — w tym szybka zmiana partnerów w razie konieczności

  Duże bezpieczeństwo i wysokie standardy etyczne

  • Ogólnie akceptowany kodeks postępowania firmy EOS oraz wiążące wszystkich członków grupy reguły postępowania
  • Grupowe ubezpieczenie od odpowiedzialności za straty materialne, stanowiące rozszerzenie ubezpieczenia firm lokalnych
  • Kontraktowe zobowiązanie do zachowania zgodności z obowiązującym prawem, w tym przepisami dotyczącymi ochrony danych i prania brudnych pieniędzy
  • W zakresie prania brudnych pieniędzy, wszyscy partnerzy firmy EOS zachowują zgodność z najnowszymi normami wyznaczonymi przez grupę Financial Action Task Force (FATF), niezależnie od tego, czy kraj, z którego pochodzi dana firma należy do grupy FATF
  • Poszczególne firmy z grupy EOS przeprowadzają kontrole wewnętrzne, istnieje również możliwość ich audytowania przez zewnętrzne firmy partnerskie

   

  Innowacyjna technologia windykacji należności zagranicznych

  Nasza platforma IT optymalizuje globalne przepływy pracy, regulując zautomatyzowane transfery przypadków między partnerami na całym świecie. Platforma ta zapewnia bezpośrednią, przejrzystą komunikację w czasie rzeczywistym. EOS Global Collection

  Referencje

Magazyn EOS

Więcej

Ustawienia plików cookie

Pliki cookie wykorzystywane na naszej stronie internetowej mają na celu zapewnienie użytkownikowi jak największego komfortu podczas jej odwiedzania. Wykorzystujemy m.in. pliki cookie niezbędne do działania strony internetowej, pliki cookie używane wyłącznie do anonimowych celów statystycznych, funkcjonalne pliki cookie do zapewnienia komfortu użytkowania strony internetowej oraz pliki cookie służące do dostarczania użytkownikowi spersonalizowanych treści zgodnych z jego zainteresowaniami. Użytkownik może sam zdecydować, czy zezwala na korzystanie ze statystycznych, funkcjonalnych i marketingowych plików cookie. Ponadto użytkownik może w każdej chwili zmienić/wycofać swoją zgodę, klikając zakładkę „Zmień ustawienia plików cookie” znajdującą się na dole strony. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Niezbędne

Wykorzystujemy niezbędne pliki cookie, które są wymagane do zapewnienia działania podstawowych funkcji strony internetowej. W szczególności umożliwiają one bezpieczne funkcjonowanie naszej strony internetowej.
Szczegółowe informacje na temat wykorzystywanych przez nas plików cookie znajdziesz tutaj.      

Funkcjonalne

Wykorzystywanie funkcjonalnych plików cookie pozwala nam zwiększać komfort użytkowania naszej strony. W przypadku ponownego wejścia przez użytkownika na naszą stronę, system automatycznie ustali, że są to ponowne odwiedziny i uwzględni dokonane przez użytkownika wpisy i ustawienia, w związku z czym nie będzie potrzeby ich ponownego wprowadzania. Dzięki temu użytkownik nie musi za każdym razem wprowadzać swoich danych, lecz może skorzystać z już wprowadzonych danych podczas ponownych odwiedzin naszej strony internetowej. 
Szczegółowe informacje na temat wykorzystywanych przez nas plików cookie znajdziesz tutaj.

Statystyczne

Wykorzystujemy statystyczne pliki cookie w celu udoskonalania naszej oferty i dostosowywania wyglądu strony do potrzeb użytkownika oraz ciągłej optymalizacji działania strony. 
W związku z tym gromadzimy anonimowe dane do celów statystycznych i analitycznych, na przykład do określenia ruchu na stronie i zachowań użytkowników oraz dostosowywania i dopracowywania naszych treści i poprawy funkcjonalności strony.
Szczegółowe informacje na temat wykorzystywanych przez nas plików cookie znajdziesz tutaj.

Marketingowe

Wykorzystujemy marketingowe pliki cookie w celu zapewnienia użytkownikowi odpowiednich i interesujących go treści podczas odwiedzin naszej strony internetowej.
Szczegółowe informacje na temat wykorzystywanych przez nas plików cookie znajdziesz tutaj.