Stabilizacja

Z sukcesem po raz trzynasty, agencja ratingowa Euler Hermes przyznała EOS Holding GmbH notę ratingową "A", potwierdzając tym samym doskonałą zdolność kredytową oraz długoterminową rentowność tej międzynarodowej firmy specjalizującej się w windykacji należności.

Wśród powodów przyznania tak wysokiej oceny, audytorzy w szczególności wskazywali na wieloletnie doświadczenie EOS w zakresie oceny, pozyskiwania i odzyskiwania nieuregulowanych należności . "Chociaż obecnie doświadczamy wysokiej rywalizacji na rynku, konsekwentnie udowadniamy, że pozyskiwanie portfeli wierzytelności jest naszą kluczową działalnością", mówi Justus Hecking-Veltman, Dyrektor Generalny i Dyrektor Finansowy EOS Group.

Audytorzy komentowali także sytuację konkurencji rynkowej: "Ze względu na wysokie ceny należności niezabezpieczonych, oczekujemy wzrostu udziału inwestycji w wierzytelnościach hipotecznych". EOS, w ostatnich latach, rozszerzył ten obszar działalności i obecnie oferuje usługę w kilku krajach Europy Wschodniej i Zachodniej. "W tym zakresie korzystamy z wiedzy, którą od dłuższego czasu zdobywaliśmy w Niemczech" - mówi Justus Hecking-Veltman.

Aby jednak pozostać konkurencyjnym na rynku i utrzymać technologiczną przewagę, EOS Group inwestuje w systemy informatyczne. "Kładziemy jeszcze większy nacisk na zarządzanie procesami przetwarzania danych w obszarze windykacji"."

 

Grupa EOS
Grupa EOS jest jedną z wiodących firm międzynarodowych świadczących indywidualne usługi finansowe. Podstawowa jej działalność to zarządzanie należnościami. EOS z zespołem ponad 8 000 pracowników z ponad 60 spółkami zależnymi oferuje około 20 000 swoich klientów bezpieczeństwo finansowe świadcząc dostosowane do potrzeb usługi w ponad 28 krajach na świecie. Wraz z międzynarodową siecią firm partnerskich Grupa EOS oferuje swoje usługi w ponad 180 krajach na wszystkich kontynentach. Działalność podstawowa obejmuje sektor bankowy, ubezpieczenia, energetykę, telekomunikację oraz przedsiębiorstwa, nieruchomości, zamówienia indywidualne oraz handel elektroniczny (ang. e-commerce).
 

Więcej informacji pod adresem: www.eos-solutions.com.

Drukuj