Europejskie Praktyki Płatnicze 2017

19 czerwca 2017  - Terminowe płatności w Europie pozostają niezmiennie na poziomie 78%. W trakcie poprzedniego dziesięciolecia, dzięki wielu pozytywnym procesom rozwojowym, ilość spłacanych długów pozostawała na tym samym poziomie. Odsetek wpłat dokonywanych  po terminie (19%) oraz niespłacanych długów (3%) zostawał bez podejmowania prób usprawnienia procesu uregulowania zadłużenia lub usprawnienia te były nieznaczne. Przyczyniło się to do stworzenia przeglądu „European Payment Practices 2017”, który został przeprowadzony przez niezależny instytut badania rynku Kantar TNS na życzenie EOS Group. Wyniki badania zostały zebrane z 3200 firm o profilu windykacyjnym z 16-stu państw, po raz dziesiąty z rzędu. 

„Wskaźnik zadłużenia na poziomie 3 % jest dość niepokojący dla firm windykacyjnych. Skład tej wartości może zawierać miliardowe sumy, których firmy nie posiadają na pokrycie własnych kosztów lub inwestowanie w przyszłość”, mówi Klaus Engberding, Dyrektor Generalny EOS Group. Wartość średnia niewypłacalnych zadłużeń we Wschodniej Europie wyniosła nawet 4%. Praktyki płatnicze najgorzej wypadają w Grecji, Rosji, Rumunii, Bułgarii oraz Słowacji. Tylko 74% płatności było uregulowanych w terminie. Z kolei firmy w Niemczech (89%) oraz Szwajcarii (82%) charakteryzuje najwyższy wskaźnik płatności terminowych.

Pogarszające się perspektywy na przyszłość

Praktyki płatnicze w Europie w ciągu ostatnich 10-ciu lat, choć nieznacznie, nieustannie się poprawiały. Jednak patrząc przyszłościowo, 77% firm nie oczekuje żadnej poprawy, co oznacza, że ilość uregulowanych należności pozostanie na tym samym poziomie lub może ulec pogorszeniu. W szczególności wschodnioeuropejskie firmy znacząco obniżyły swoje pozytywne oczekiwania w stosunku do tych złożonych w poprzednim roku. Najbardziej zaniepokojona jest w tym momencie Rosja. 30% badanych firm spodziewa się pogorszenia poziomu praktyk płatniczych. „Dzięki rosnącym cenom ropy, sytuacja gospodarcza w Rosji poprawia się, jednak reformy ustrojowe w kraju są niezbędne do ustabilizowania gospodarki”, twierdzi Klaus Engberding. „Mimo to, reformy wciąż nie są wystarczająco widoczne. Oporność ekspertów biznesowych jest zrozumiała”. Negatywne oczekiwania wzrosły o 7%  w Wielkiej Brytanii, w porównaniu do poprzedniego roku. „Nie powinno to być zaskoczeniem, biorąc pod uwagę trwający Brexit”, tłumaczy Dyrektor Generalny. Sytuacja w Hiszpanii jest bardziej zadziwiająca. Pomimo znacznej poprawy praktyk płatniczych, co czwarta osoba pytana o swoje zadłużenia, odpowiadając, zmniejsza szansę na spłatę. Eksperci finansowi nie dostrzegają wystarczającej stabilizacji gospodarczej krajów” uważa  Engberding.

10 lat „European Payment Practices”

EOS stoi na czele rankingu ’European Payment Practices’ od 2007 roku. Firma w Hamburgu analizuje europejską strefę ekonomiczną wraz z niezależnym instytutem badania rynku. Badanie koncentruje się na praktykach płatniczych dłużników w firmach ze średnim dochodem 28 mln EUR  oraz zatrudniających minimum 180 pracowników. Począwszy od czterech krajów, EOS kontynuował rozszerzanie badania. W tym roku uczestniczyło w nim 16 państw. „Zbieranie danych jest dość czasochłonne. Przeprowadzamy 200 wywiadów z osobami decyzyjnymi w zakresie zarządzania należnościami w każdym z analizowanych krajów”, tłumaczy Mark Lammers, Dyrektor Pomocniczy Kantar TNS. „Wspomnianą metodą, zbieraliśmy wysokiej jakości dane przez 10 lat. Oceny rynkowe, mogące pochodzić z tej bazy danych, są dość znaczące”, kontynuuje Lammers. 

Pozostałe wyniki badania EPP można znaleźć pod adresem http://www.eos-solutions.com/paymentpractices2017

EOS Group
EOS Group jest jednym z czołowych międzynarodowych dostawców spersonalizowanych usług finansowych. Głównym przedmiotem jej działalności jest zarządzanie wierzytelnościami. W oparciu o personel liczący ponad 8000 osób, EOS zapewnia bezpieczeństwo dzięki spersonalizowanym usługom świadczonym na rzecz około 20.000 klientów w ponad 28 krajach na całym świecie za pośrednictwem 60 podmiotów zależnych. Wspólnie z międzynarodową siecią współpracujących firm, EOS Group oferuje klientom wsparcie w 180 krajach na wszystkich kontynentach. Kluczowe branże docelowe to bankowość, ubezpieczenia, energetyka, telekomunikacja, służba zdrowia i nieruchomości, a także sektor publiczny, w tym lokalna komunikacja miejska, a także sprzedaż drogą korespondencyjną oraz sprzedaż internetowa. 

Więcej informacji pod adresem: www.eos-solutions.com.

Drukuj