Dla Dłużnika
+48 515 815 515 Wyślij wiadomość
Dla Klienta - usługi
+48 22 31857 62 Wyślij wiadomość
Skontaktuj się z nami

Czekamy na Twoją wiadomość.

 1. Polityka prywatności

Polityka prywatności

1.   Nazwa i dane kontaktowe jednostki odpowiedzialnej za przetwarzanie danych.

Niniejsza polityka prywatności ma zastosowanie do przetwarzania danych przez:

EOS KSI Polska Sp. z o.o.
ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7a
02-366 Warszawa

Tel. +48 22 318 56 00 
Fax. +48 22 318 45 02 
E-mail: info@eos-ksi.pl

MD: Dariusz Petynka
KRS: 0000114457 VAT 
UE: PL 6342278894 
NIP: 634-22-78-894

Można nawiązać kontakt korespondencyjny z inspektorem ochrony danych dla firmy EOS KSI Polska oraz EOS & M.Witoń Kakncelarii Prawnej pod podanym powyżej adresem pocztowym lub za pomocą wiadomości e-mail wysłanej na inspektor.ochrony.danych@eos-ksi.pl

2. Zakres

Niniejsza polityka prywatności ma zastosowanie do gromadzenia danych osobowych na naszej stronie internetowej oraz do dalszego ich przetwarzania. 

Niniejsza polityka prywatności ma na celu także zapewnienie informacji zgodnych z art. 13 i 14 RODO w odniesieniu do przetwarzania danych, wykluczając możliwość ich pobierania przez stronę internetową. W związku z tym przedstawimy oddzielną politykę prywatności dla konkretnych działań przetwarzania danych na podstawie indywidualnych przypadków.

 

 

3. Polityki prywatności innych firm EOS Group

Niniejsza polityka prywatności nie ma zastosowania do danych przetwarzanych przez inne firmy EOS Group. Postanowienie to obowiązuje także w przypadku, gdy inne firmy EOS Group oraz ich dane kontaktowe są wymienione na naszej stronie internetowej i/lub ich usługi są przedstawione na naszej stronie.

Inne firmy EOS Group przedstawią oddzielną politykę prywatności dla konkretnych działań przetwarzania danych na podstawie indywidualnych przypadków.

 

 

4. Gromadzenie i przechowywanie danych osobowych oraz charakter i cel ich przetwarzania

a.  W przypadku wizyty na stronie

Gdy użytkownik otwiera naszą stronę internetową www.eos-ksi.pl, przeglądarka internetowa stosowana na urządzeniu automatycznie wysyła informacje do serwera naszej strony internetowej. Te informacje są tymczasowo zapisywane w pliku rejestru. Poniższe dane są gromadzone bez interwencji użytkownika i przechowywane do momentu automatycznego usunięcia (co następuję po upływie 3 dni):

 • adres IP komputera otwierającego stronę,
 • data i godzina dostępu,
 • nazwa i URL otwieranego pliku,
 • strona internetowa, z której uzyskano dostęp (URL strony odsyłającej),
 • strona internetowa otworzona przez użytkownika,
 • przeglądarka internetowa komputera i ewentualnie system operacyjny oraz nazwa dostawcy usługi dostępu.

Wymienione powyżej dane są przetwarzane przez nas do następujących celów:

 • zapewnienie bezproblemowego nawiązania połączenia z naszą stroną,
 • zapewnienie wygodnego korzystania z naszej strony internetowej,
 • analiza bezpieczeństwa i stabilności systemu,
 • inne cele administracyjne.

 

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 § 1 (f) RODO. Nasze uzasadnione zainteresowanie wynika z celów gromadzenia danych wymienionych powyżej. W żadnym wypadku nie wykorzystujemy zgromadzonych danych w celu wyciągania wniosków na temat użytkownika.

Poza tym, podczas wizyty użytkownika na naszej stronie internetowej, stosujemy pliki cookie i usługi analityczne. Bardziej szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w sekcji 6 i 7 niniejszej polityki prywatności.

b. W przypadku nawiązania kontaktu drogą e-mailową

Użytkownicy mogą skontaktować się z nami w celu zadania dowolnych pytań za pomocą podanego adresu e-mail.

W takim przypadku dane osobowe przesłane w wiadomości e-mail zostaną zapisane. Podstawą prawną przetwarzania danych do celów nawiązana kontaktu jest art. 6 § 1(f) RODO. Jeśli zostanie nawiązany kontakt w celu zawarcia umowy, dodatkową podstawą prawną do przetwarzania danych jest art. 6 §1 (b) RODO.

Usuwamy gromadzone przez nas dane osobowe po przetworzeniu zapytania użytkownika, chyba że jesteśmy prawnie zobowiązani lub upoważnieni do dalszego przetwarzania danych.

5. Przekazywanie danych

Dane osobowe użytkowników przekazujemy innym firmom EOS Group lub innym stronom trzecim (odbiorcom) wyłącznie, jeśli:

 • użytkownik udzielił wyraźnej zgody na jeden lub więcej konkretnych celów zgodnie z art. 6 § 1 (a) RODO,
 • ujawnienie danych zgodnie z art. 6 § 1 (f) RODO jest niezbędne w celu dochodzenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych i nie ma powodu, aby zakładać, że użytkownikowi zależy na ochronie i na nieujawnianiu danych,
 • na wypadek, gdy istnieje zobowiązane prawne do ujawnienia danych zgodnie z art. 6 § 1 (c) RODO oraz
 • jest to prawnie dozwolone i konieczne w celu wykonania zobowiązań prawnych zgodnie z art. 6 § 1 (b) RODO,
 • firmy zewnętrzne przetwarzają dane w naszym imieniu zgodnie z art. 28 RODO.

Dane osobowe użytkownika nie są przekazywane do celów innych niż te wymienione powyżej.

 

 

6. Pliki cookie

Na naszej stronie internetowej stosujemy pliki cookie. Pliki cookie to małe pliki, które są automatycznie tworzone przez przeglądarkę i przechowywane na urządzeniu użytkownika (laptop, tablet, smartfon itp.) podczas odwiedzania naszej strony internetowej. Pliki cookie nie są szkodliwe dla urządzenia użytkownika i nie zawierają wirusów, koni trojańskich ani innego złośliwego oprogramowania.

Odpowiednio pozyskane z połączenia z konkretnym urządzeniem dane są zapisywane w pliku cookie. Jednak nie oznacza to, że w ten sposób możemy od razu rozpoznać tożsamość użytkownika.

Po pierwsze korzystanie z plików cookie ma na celu dostosowanie naszej oferty tak, aby była bardziej przydatna dla użytkownika. W tym celu stosujemy tak zwane pliki cookie sesji, aby wykryć, czy użytkownik odwiedził już poszczególne strony naszej witryny. Są one automatycznie usuwane po opuszczeniu strony przez użytkownika.

Pliki cookie wykorzystujemy także tymczasowe, które są przechowywane na urządzeniu użytkownika przez określony czas, aby poprawić jej użyteczność. Jeśli użytkownik odwiedzi tę stronę ponownie w celu skorzystania z naszych usług, zostanie automatycznie rozpoznany jako powtórny użytkownik, a ustawienia i wpisy wprowadzone uprzednio zostaną automatycznie rozpoznane, aby nie było konieczne ich ponowne wprowadzanie.

Wykorzystujemy także pliki cookie w celu tworzenia statystyki dotyczącej korzystania z naszej strony internetowej i analizujemy ją w celu zoptymalizowania oferty dla użytkownika (patrz sekcja 7). Dzięki tym plikom przy ponownej wizycie na stronie możemy automatycznie rozpoznać, że użytkownik jest użytkownikiem powtórnym. Po opuszczeniu naszej strony internetowej są one automatycznie usuwane w odpowiednim terminie.

Dane przetwarzane przez pliki cookie są niezbędne do wspomnianych celów, aby chronić nasze uzasadnione interesy nasze oraz stron trzecich zgodnie z art. 6 § 1 (f) RODO.

Większość przeglądarek automatycznie akceptuje pliki cookie, ale użytkownik może skonfigurować przeglądarkę tak, aby zapobiec przechowywaniu plików cookie na komputerze lub aby wyświetlić komunikat, zanim nowy plik cookie zostanie zapisany. Jeśli użytkownik całkowicie wyłączy pliki cookie, korzystanie ze wszystkich funkcji naszej strony może nie być możliwe.

 

 

7. Narzędzia analityczne

Wymienione poniżej i stosowane przez nas działania dotyczące monitorowania są wykonywane na podstawie art. 6 § 1 (f) RODO. Działania dotyczące monitorowania stosujemy, aby zapewnić, że nasza strona jest zaprojektowana zgodnie z wymogami i regularnie optymalizowana. Wykorzystujemy także działania dotyczące monitorowania w celu tworzenia statystyki korzystania z naszej strony internetowej i analizujemy ją w celu zoptymalizowania oferty dla użytkownika. Te interesy należy uznać za uzasadnione w znaczeniu nadanym we wspomnianym powyżej rozporządzeniu.

 

Cele przetwarzania danych i kategorie danych można znaleźć w odpowiednich narzędziach monitorowania w niniejszej sekcji.

etracker web controlling

etracker

Dostawca niniejszej strony internetowej korzysta z usług etracker GmbH, Hamburg, Niemcy (www.etracker.com) w celu analizowania danych użytkowych. W tym przypadku wykorzystywane ciasteczka umożliwiają statystyczną analizę korzystania z niniejszej strony internetowej przez osoby, które na nią wchodzą, a także wyświetlanie treści istotnej w kontekście korzystania z niej lub reklam. Ciasteczka są małymi plikami tekstowymi, przechowywanymi w przeglądarce internetowej na urządzeniu użytkownika. Ciasteczka etracker nie zawierają żadnych informacji, które mogłyby umożliwić zidentyfikowanie użytkownika.

Dane wygenerowane za pomocą etracker są przetwarzane i przechowywane wyłącznie przez etracker w Niemczech na zlecenie dostawcy niniejszej strony internetowej, więc podlegają one restrykcyjnym niemieckim oraz europejskim przepisom i standardom dotyczącym ochrony danych. W związku z tym etracker został sprawdzony, poddany certyfikacji i otrzymał aprobatę ePrivacyseal w zakresie ochrony danych.


Dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f (uzasadniony interes) ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych osobowych (RODO). Naszym uzasadnionym interesem jest optymalizacja naszej oferty online oraz strony internetowej. Z uwagi na to, że prywatność osób odwiedzających naszą stronę jest dla nas bardzo ważna, etracker anonimizuje adresy IP tak wcześnie jak tylko jest to możliwe i konwertuje login lub ID urządzenia na niepowtarzalny klucz, który nie pozwala na powiązanie go z jakąkolwiek konkretną osobą. etracker nie wykorzystuje ich do żadnych innych celów, nie łączy ich z innymi danymi, ani nie przekazuje osobom trzecim.

Możesz w dowolnym momencie zgłosić sprzeciw wobec przedstawionego sposobu przetwarzania danych, pod warunkiem, że są one związane z Twoją osobą. Twój sprzeciw nie będzie miał dla Ciebie żadnych negatywnych konsekwencji.

Więcej informacji na temat ochrony danych znajdziesz tutaj.

wyłącz etracker

YouTube video

Nasza strona internetowa zawiera linki do filmów z YouTube LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA. Jeśli odwiedzasz witrynę internetową zawierającą takie wideo, połączenie między przeglądarką i serwerem YouTube jest nawiązane po aktywowaniu wideo.

YouTube otrzymuje informacje, że odwiedziłeś naszą stronę internetową za pomocą swojego adresu IP. Jeśli klikniesz link do filmu, Twój adres IP zostanie przekazany do YouTube. Zwracamy uwagę, że jako dostawca naszej strony internetowej nie mamy wiedzy na temat treści przesyłanych danych ani ich wykorzystania przez YouTube. Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności YouTube (https://www.youtube.com/)

 

 

9. Prawa podmiotu danych

Użytkownik ma prawo do:

 • zażądania informacji zgodnie z art. 15 RODO dotyczących przetwarzanych przez nas danych osobowych użytkownika, w szczególności informacji o celu przetwarzania danych, kategorii danych osobowych, kategorii odbiorców, którym zostaną lub zostały ujawnione dane użytkownika, o planowanym okresie przechowywania danych, o istnieniu prawa do sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub wyrażenia sprzeciwu, o istnieniu prawa do złożenia reklamacji, o pochodzeniu danych, jeśli nie zostały przez nas zgromadzone oraz o istnieniu automatycznego procesu podejmowania decyzji, w tym profilowania i o znaczących informacjach dotyczących szczegółów tego procesu, jeśli to stosowne ;
 • domagania się bezzwłocznego sprostowania nieprawidłowych danych osobowych lub uzupełnienia danych osobowych zapisanych przez nas o użytkowniku, zgodnie z art. 16 RODO;
 • domagania się usunięcia danych osobowych zapisanych przez nas o użytkowniku, jeśli przetwarzanie nie jest konieczne do wykonania prawa wolności słowa i informacji, do wykonania zobowiązania prawnego, do celów interesów publicznych lub do dochodzenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych zgodnie z z art. 17 RODO;
 • domagania się ograniczenia przetwarzania danych osobowych użytkownika, jeśli użytkownik podważa dokładność danych, a przetwarzanie jest niezgodne z prawem, ale użytkownik nie zgadza się na usunięcie danych, a my nie potrzebujemy już tych danych, ale użytkownik domaga się ich w celu dochodzenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych lub użytkownik sprzeciwił się przetwarzaniu danych zgodnie z art. 21 RODO;
 • domagania się otrzymania danych osobowych w strukturyzowanym, standardowym i możliwym do odczytu maszynowym formacie danych osobowych przekazanych nam przez użytkownika danych osobowych w celu przekazania innemu odpowiedzialnemu podmiotowi;
 • wycofania wcześniej udzielonej zgody w dowolnym czasie, zgodnie z art. 7(3) RODO. W takim przypadku w przyszłości nie możemy dłużej kontynuować przetwarzania danych, na których opierała się ta zgoda
 • oraz zgodnie z art. 77 RODO złożyć skargi do organu nadzorczego. Zwykle użytkownik może skontaktować się z organem nadzorczym w swoim miejscu zamieszkania, miejscu pracy lub w naszej siedzibie.

 

 

10. Prawo do sprzeciwu

Jeśli dane osobowe użytkownika są przetwarzane na podstawie uzasadnionego interesu zgodnie z art. 6 § 1 (f) RODO, użytkownik ma prawo zgodnie z art. 21 RODO do sprzeciwienia się przetwarzaniu danych osobowych użytkownika, jeśli istnieją powody związane z określoną sytuacją użytkownika dla takiego działania lub sprzeciw zostanie skierowany do organu bezpośredniej reklamy. W tym ostatnim przypadku użytkownik będzie mieć ogólne prawo do sprzeciwu, które zostanie wdrożone przez nas bez określenia żadnej konkretnej sytuacji.

 

Jeśli użytkownik chce skorzystać z prawa do odmowy lub rezygnacji, wystarczy wysłać wiadomość e-mail na inspektor.ochrony.danych@eos-ksi.pl

11. Bezpieczeństwo danych

W ramach wizyty na stronie internetowej korzystamy z szeroko rozpowszechnionej metody SSL (secure socket layer) w połączeniu z najwyższym poziomem szyfrowania obsługiwanym przez przeglądarkę użytkownika. Ogólnie jest to szyfrowanie 256-bitowe. Jeśli przeglądarka użytkownika nie obsługuje szyfrowania 256-bitowego, będziemy wówczas korzystać z 128-bitowej technologii v3. Można rozpoznać, że nasza poszczególna strona internetowa jest przesyłana w zaszyfrowanej postaci za pomocą ikony zamkniętego zamka lub kłódki w dolnym pasku statusu przeglądarki.

 

Podejmiemy także odpowiednie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu ochrony danych użytkownika przed przypadkową lub zamierzoną manipulacją, częściową lub całkowitą utratą, zniszczeniem lub nieupoważnionym dostępem przez strony trzecie. Nasze środki bezpieczeństwa są nieustannie poprawiane wraz z rozwojem technologii.

12. Aktualizowanie i wprowadzanie poprawek do niniejszej polityki prywatności

Niniejsza polityka prywatności ma obecnie zastosowanie i została zaktualizowana w maju 2018 r.

Może istnieć konieczność zmiany niniejszej polityki prywatności z powodu usprawnień naszej strony internetowej i zmiany znajdujących się tam ofert lub z powodu zmiany wymogów prawnych lub urzędowych. Niniejszą politykę prywatności można w dowolnym momencie pobrać z naszej strony internetowej na www.eos-ksi.pl i wydrukować.

 

 

Zamknij EOS korzysta z plików Cookie, aby zapewnić Państwu usługi na najwyższym poziomie. Pozostając na tej stronie wyrażasz zgodę na zapisywanie i używanie plików Cookie na Twoim komputerze. W każdej chwili możesz zmienić ustawienia dotyczące plików Cookie w swojej przeglądarce.plików Cookie