Older man with glasses leans against a wall smiling and looks into the camera

Członkostwo.

Związek Przedsiębiorstw Finansowych

Związek Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce został założony 27 października 1999 roku i zrzesza ponad sto głównych instytucji w obrębie całego sektora finansowego.
Głównym celem jest kształtowanie kapitału społecznego na rynku finansowym w Polsce poprzez stwarzanie odpowiednich warunków dla wszystkich członków Związku takich jak propagowanie profesjonalizmu, wzajemny szacunek czy respektowanie norm etycznych we wszystkich kontaktach między klientami i kontrahentami. Stały nadzór i przestrzeganie tych zasad przez firmy z sektora finansowego prowadzą do utrzymania opinii iż są one instytucjami zaufania publicznego.

Jesteśmy Członkiem Związku Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce od 1 marca 2014 r. Jako Członek Związku Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce (ZPF) raz w roku przechodzimy Audyt Etyczny, prowadzony przez Komisję Etyki ZPF, sprawdzający stosowanie się do Zasad Dobrych Praktyk. Certyfikat otrzymany przez EOS Poland potwierdza, że przeszliśmy audyt z wynikiem pozytywnym.

Więcej informacji na www.zpf.pl

Zasady Dobrych Praktyk

Zasady Dobrych Praktyk, to dokument, który stanowi zbiór zasad postępowania, przyjętych do stosowania przez przedsiębiorstwa działające na rynku finansowym będące Członkami Związku Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce.

Będąc Członkiem ZPF w Polsce w swoich działaniach zobowiązaliśmy się do stosowania ZDP, w związku z czym każdy nasz klient może zgłosić swoją skargę lub zażalenie do Komisji Etyki ZPF. Zasady składania wniosku do Komisji Etyki znależć można na stronie ZPF.

Pobierz

Nagrody

Laur Konsumenta

Odkrycie Roku 2019 w kategorii Usługi windykacyjne

Certyfikat

CESSIO Inwestorów 2018

Wyróżnienie  w kategorii Inwestor Roku.

Certyfikat

CESSIO Inwestorów 2019

III miejsce w kategorii Inwestor Roku.

Certyfikat

CESSIO Inwestorów 2021

I miejsce w kategorii Inwestor Roku.