As an internationally operating financial services provider, EOS is looking back at a successful fiscal 2019/20.

Stabilność

Nowy rok - nowy wzrost. Także w poprzednim roku obrotowym EOS kontynuował kształtowanie swojej własnej drogi rozwoju. „Wspólnie z moimi koleżankami i kolegami spoglądam wstecz na zdecydowanie najpomyślniejszy rok obrotowy Grupy EOS” - powiedział Klaus Engberding, CEO. Stwierdzając powyższe odniósł się on nie tylko do obrotów wygenerowanych przez regiony Niemiec, Europy Zachodniej i Europy Wschodniej, które przyczyniły się do wzrostu. Istotnymi czynnikami sukcesu były również postęp techniczny w cyfryzacji oraz rozwój kulturowy przedsiębiorstwa. Inwestycje płynęły ponadto do zabezpieczonych i niezabezpieczonych pakietów wierzytelności. Ich wartość wyniosła 651,3 milionów euro. Również poziom inwestycji utrzymywał się na dotychczasowym, wysokim poziomie.

Łączne przychody w podziale na regiony

Distribution of consolidated revenue of EOS Group in fiscal 2019/20 among global partner companies
Wynik Grupy EOS w poszczególnych regionach w roku obrotowym 2019/20.
The revenue performance of the EOS Group in the last four years has been consistently positive.

Poziom dochodów w ciągu ostatnich lat (w mln €)

Grupa kapitałowa EOS zamknęła rok obrotowy 2019/20 wyraźnym wzrostem wyniku w porównaniu z już bardzo dobrym rokiem poprzednim. Łączny wynik wynoszący 853,1 milionów euro plasuje się 4,8 procent powyżej znakomitej wartości roku poprzedniego.

Wynik biznesowy w szczegółach
In the last four years the EOS Group has been able to steadily increase its earnings before interest, taxes, depreciation, and amortization.

Zmiana wyniku (EBITDA) ostatnich czterech lat (w mln €)

Zysk obliczony z pominięciem obciążeń odsetkowych i podatkowych oraz amortyzacji (EBITDA) za rok obrotowy 2019/20 wyniósł 343,4 miliony euro. Do wzrostu wyniku przyczynił się przede wszystkim istotny rozwój działalności w Europie Wschodniej.

Wynik w szczegółach

Sukces

O prawie pięć procent Grupa EOS podwyższyła swoje wyniki w roku obrotowym 2019/20. Odpowiada to łącznemu wynikowi w wysokości 853,1 milionów euro lub zyskowi obliczonemu z pominięciem obciążeń odsetkowych i podatkowych oraz amortyzacji (EBITDA) w wysokości 343,4 milionów euro. Najlepszy wynik uzyskały wschodnioeuropejskie przedsiębiorstwa EOS, których obroty wzrosły o ponad 30 procent. Klaus Engberding CEO podkreśla: „Do tego sukcesu znacząco przyczyniły się przede wszystkim kwalifikacje, zaangażowanie i postawa naszych pracownic i pracowników.” Kolejnym motorem wzrostu było, podobnie jak w latach ubiegłych, zastosowanie nowoczesnej technologii. W samym tylko ubiegłym roku obrotowym ponad 25 milionów euro popłynęło na rozwój kluczowych systemów IT.

For the 16th time in a row, EOS Group was awarded an A rating by Euler Hermes Rating.

Agencja ratingowa Euler Hermes wyróżniła EOS po raz 16 z rzędu oceną ratingową A. 

Fiscal 2019/20 is the most successful year to date in the history of the EOS Group.

„Pełen dumy spoglądam na ostatni rok obrotowy. Był to najlepszy w historii Grupy EOS wynik.”

Klaus Engberding, CEO Grupy EOS

Szczegóły inwestycji w zakup wierzytelności

In fiscal 2019/20, the EOS Group invested in secured and unsecured receivables.
Podział na wierzytelności niezabezpieczone i zabezpieczone oraz nieruchomości w poszczególnych krajach.
Roczny raport Roczny raport

Perspektywa

EOS systematycznie realizuje swoją strategię. Jej celem jest zdobycie pozycji wśród 3 wiodących inwestorów finansowych wszystkich ugruntowanych rynków (z wyjątkiem USA). Już dziś EOS jest ekspertem w zakupie zabezpieczonych i niezabezpieczonych portfeli wierzytelności. Jest to możliwe dzięki pełnieniu roli lidera technologicznego oraz internacjonalizacji grupy. W bieżącym roku obrotowym wzmożona uwaga skupia się na obszarach elastyczności organizacyjnej, zwiększania wpływu pracownic i pracowników oraz współpracy ze startupami. W ten sposób Grupa EOS przygotowuje się do stojących przed nią wyzwań i z nadzieją patrzy w przyszłość.

Podstawowymi składnikami naszego sukcesu są: postęp technologiczny w cyfryzacji oraz rozwój kultury korporacyjnej poprzez nowe modele organizacji i współpracy. Dzięki nim jesteśmy dziś i będziemy w przyszłości, stabilnym, godnym zaufania partnerem.
Klaus Engberding, CEO Grupy EOS

Przeczytaj teraz:
Raport roczny 2019/20